Bài 40. Hạt trần - Cây thông

Đăng ngày 2/25/2017 6:54:17 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Uyên Bùi Phương | Lần tải: 26 | Lần xem: 1 | Page: 6 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx
  • Bài 40. Hạt trần - Cây thông - 1
  • Bài 40. Hạt trần - Cây thông - 2
  • Bài 40. Hạt trần - Cây thông - 3
  • Bài 40. Hạt trần - Cây thông - 4
  • Bài 40. Hạt trần - Cây thông - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 40. Hạt trần - Cây thông, Sinh học 6. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người bài giảng Bài 40. Hạt trần - Cây thông .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , bài giảng Bài 40. Hạt trần - Cây thông thuộc danh mục Sinh học 6 được chia sẽ bởi bạn Uyên Bùi Phương tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục Sinh học 6 , có 6 trang, thuộc file .pptx, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài 40: Hạt trần – Cây thông II, nói thêm là Cơ quan sinh sản (nón) Quan sát tranh sau tính hợp với thông báo trong sách giáo khoa, những bạn hãy cho biết đâu là nón đực đâu là nón cái: II, bên cạnh đó Cơ quan sinh sản (nón): Có 2 loại là nón đực và nón cái Nón đực: Nhỏ màu vàng mọc thành cụm Cấu tạo gồm: + Trục nón + Vảy (nhị) mang túi phấn + Túi phấn chứa hạt phấn Nón cái: Lớn hơn nón đực mọc riêng lẻ từng chiếc Cấu tạo gồm: + Trục nón + Vảy (lá noãn) + https://nslide.com/bai-giang/bai-40-hat-tran-cay-thong.jh6r0q.html

Nội dung

Bài 40: Hạt trần – Cây thông
II. Cơ quan sinh sản (nón)
Quan sát tranh sau kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa, các bạn hãy cho biết đâu là nón đực đâu là nón cái:
II. Cơ quan sinh sản (nón): Có 2 loại là nón đực và nón cái
Nón đực:
Nhỏ màu vàng mọc thành cụm
Cấu tạo gồm:
+ Trục nón
+ Vảy (nhị) mang túi phấn
+ Túi phấn chứa hạt phấn
Nón cái:
Lớn hơn nón đực mọc riêng lẻ từng chiếc
Cấu tạo gồm:
+ Trục nón
+ Vảy (lá noãn)
+ La noãn chứa noãn
- Sinh sản bằng hạt, hạt nằm trên các lá noãn hở (hạt trần), thông chưa có hoa, quả và hạt.
II. Cơ quan sinh sản (nón)
So sánh cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thông và dương xỉ bằng cách điền vào bảng sau:
gỗ
Mạch dẫn
sâu
lan rộng
hạt
nón
Túi bào tử
mạch dẫn
Bào tử
II. Cơ quan sinh sản (nón)
Kết luận
Phần trình bày của nhóm 2 đến đây là kết thúc!
Cám ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!