Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Đăng ngày 2/25/2017 6:53:27 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Uyên Bùi Phương | Lần tải: 11 | Lần xem: 1 | Page: 6 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx

  • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 1
  • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 2
  • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 3
  • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 4
  • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
1/ Cây hai lá mầm và cây một lá mầm
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Rễ chùm
Song song hoặc hình cung
Thân cỏ hoặc thân cột
3 hoặc 6 cánh hoa
Phôi có 1 lá mầm
Rễ cọc
Hình mạng
Thân gỗ hoặc thân leo, thân bò

4 hoặc 5 cánh hoa
Phôi có 2 lá mầm
Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là gì?
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là số lá mầm của phôi.
Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa,…..
Bạn hãy nhận biết cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm:
Hai lá mầm
Một lá mầm

Ta đã biết thực vật hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có
thể gặp những trường hợp ngoại lệ, ví dụ: có cây hoa không
cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, lá của một vài cây Hai lá
mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,…Trong những
trường hợp này, để nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa
vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào
một đặc điểm nào đó.
Phần trình bày của nhóm 2 đến đây là kết thúc!
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!