CHÚ Ý: Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm bài giảng Sinh học 6

Đăng ngày 2/25/2017 6:53:27 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 1/ Cây hai lá mầm và cây một lá mầm 2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm Rễ chùm Song song hoặc hình cung Thân cỏ hoặc thân cột 3 hoặc 6 cánh hoa Phôi có 1 lá mầm Rễ cọc Hình mạng Thân gỗ hoặc thân..

Bình luận

Nội dung

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
1/ Cây hai lá mầm và cây một lá mầm
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Rễ chùm
Song song hoặc hình cung
Thân cỏ hoặc thân cột
3 hoặc 6 cánh hoa
Phôi có 1 lá mầm
Rễ cọc
Hình mạng
Thân gỗ hoặc thân leo, thân bò

4 hoặc 5 cánh hoa
Phôi có 2 lá mầm
Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là gì?
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là số lá mầm của phôi.
Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa,…..
Bạn hãy nhận biết cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm:
Hai lá mầm
Một lá mầm

Ta đã biết thực vật hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có
thể gặp những trường hợp ngoại lệ, ví dụ: có cây hoa không
cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, lá của một vài cây Hai lá
mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,…Trong những
trường hợp này, để nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa
vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào
một đặc điểm nào đó.
Phần trình bày của nhóm 2 đến đây là kết thúc!
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Sponsor Documents