Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 1
Trang 1
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 2
Trang 2
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 3
Trang 3
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 4
Trang 4
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 5
Trang 5
Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - 6
Trang 6
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới

Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Đăng ngày 2/25/2017 6:53:27 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.00 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm, Sinh học 6. . nslide giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm trong chuyên mục Sinh học 6 được chia sẽ bởi bạn Uyên Bùi Phương tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Sinh học 6 , có 6 page, thuộc thể loại .pptx, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 1/ Cây hai lá mầm và cây một lá mầm 2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm Rễ chùm Song song hoặc hình cung Thân cỏ hoặc thân cột 3 hoặc 6 cánh hoa Phôi có 1 lá mầm Rễ cọc Hình mạng Thân gỗ hoặc thân leo, thân bò 4 hoặc 5 cánh hoa Phôi có 2 lá mầm Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là gì?

https://nslide.com/bai-giang/bai-42-lop-hai-la-mam-va-lop-mot-la-mam.ih6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Sinh học 6


BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
1/ Cây hai lá mầm và cây một lá mầm
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Rễ chùm
Song song hoặc hình cung
Thân cỏ hoặc thân cột
3 hoặc 6 cánh hoa
Phôi có 1 lá mầm
Rễ cọc
Hình mạng
Thân gỗ hoặc thân leo, thân bò

4 hoặc 5 cánh hoa
Phôi có 2 lá mầm
Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là gì?
2/ Đặc điểm phân biệt giữa lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là số lá mầm của phôi.
Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa,…..
Bạn hãy nhận biết cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm:
Hai lá mầm
Một lá mầm

Ta đã biết thực vật hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có
thể gặp những trường hợp ngoại lệ, ví dụ: có cây hoa không
cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, lá của một vài cây Hai lá
mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,…Trong những
trường hợp này, để nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa
vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào
một đặc điểm nào đó.
Phần trình bày của nhóm 2 đến đây là kết thúc!
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Sponsor Documents