Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

Đăng ngày 3/28/2008 12:53:45 PM | Thể loại: Sinh học 11 | Chia sẽ bởi: Tôn Lê Anh | Lần tải: 491 | Lần xem: 734 | Page: 10 | Kích thước: 0.64 M | Loại file: ppt
  • Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN - 1
  • Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN - 2
  • Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN - 3
  • Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN - 4
  • Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN, Sinh học 11. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả bài giảng Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN trong chuyên mục Sinh học 11 được chia sẽ bởi user Tôn Lê Anh đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào mục Sinh học 11 , có 10 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Băi 46 Sản sinh tinh trùng CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN Sản sinh trứng CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA Hệ nội tiết I- Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng: 1- Cơ chế điều hòa sinh tinh: Thần kinh Thức ăn Ánh sáng… GnRH FSH Vùng dưới Đồi Tuyến im Ống sinh tinh Tế bào kẽ Tinh trùng (1) (3) Testosteron (-) (-) (-) 2- Cơ chế điều hòa sinh trứng: LH (-) - Điều hòa (2) (4)  Điền tên hoocmon (GnRH; Testosteron; LH; FSH) vào những vị trí (1)(2)(3)(4) trong sơ đồ trên cho phù hợp :  Khi nồng độ Testosteron https://nslide.com/bai-giang/bai-46-co-che-dieu-hoa-sinh-san.08dstq.html

Nội dung

Băi 46
Sản sinh tinh trùng
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Sản sinh trứng
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA
Hệ nội tiết
I- Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng:
1- Cơ chế điều hòa sinh tinh:
Thần kinh
Thức ăn
Ánh sáng…
GnRH
FSH
Vùng dưới
Đồi
Tuyến
yên
Ống sinh tinh
Tế bào
kẽ
Tinh
trùng
(1)
(3)
Testosteron
(-)
(-)
(-)
2- Cơ chế điều hòa sinh trứng:
LH
(-)
-
Điều hòa
(2)
(4)
 Điền tên hoocmon (GnRH; Testosteron; LH; FSH) vào các vị trí (1)(2)(3)(4) trong sơ đồ trên cho thích hợp :
 Khi nồng độ Testosteron trong máu tăng cao, hiện tượng gì sẽ xảy ra?
 Điền vào ô trống thông tin phù hợp dưới đây về tác dụng của các hoocmon: A-điều hòa sản sinh FSH, LH; B-kích thích tế bào kẽ; C-kích thích phát triển ống sinh tinh, sản sinh tinh trùng; D-tham gia sản sinh tính trùng.
Hoocmon
Tuyến
11
7
3
12
8
4
10
6
2
9
5
1
A
C
B
D
+
 Điền vào ô trống thông tin phù hợp dưới đây về tác dụng của các hoocmon: A-điều hòa sản sinh FSH, LH; B-kích thích phát triển nang trứng; C-Làm trứng chín - rụng, tạo và duy trì thể vàng; D-kích thích niêm mạc tử cung phát triển, ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên.
Hoocmon
Tuyến
11
7
3
12
8
4
10
6
2
9
5
1
A
D
B
C
Vùng dưới
Đồi
Tuyến
yên
Nang trứng
Trứng chín-rụng
Thể vàng
(1)
(4)
Niêm mạc tử cung dày
(2)
(5)
(3)
 Điền tên các hoocmon (GnRH; LH; FSH; Progesteron; Ơstrogen) vào các vị trí (1)(2)(3)(4) ở sơ đồ trên cho thích hợp
GnRH
FSH
LH
LH
Ơstrogen
Progeseron
-
-
+
+
-
+
Kinh
II- Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống:
Tinh hoàn
GnRH
Ống sinh tinh
Tế bào kẽ
FSH
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Tác dụng của FSH
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tinh hoàn
Ống sinh tinh
Tế bào kẽ
Testosteron
LH
Tác dụng của LH
GnRH
Tinh hoàn
GnRH
Ống sinh tinh
Tế bào kẽ
FSH
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Testosteron
LH
Tinh hoàn
GnRH
Ống sinh tinh
Tế bào kẽ
FSH
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Testosteron
LH
Testosteron nhiều
Testosteron ít
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TRỨNG
GnRH
FSH
LH
Nang trứng
Thể vàng
Ơstrogen
Progesteron
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
GnRH
FSH
LH
Nang trứng
Thể vàng thoái hóa
Progesterongiảm
-
(-)
(-)
(-)
(-)
Kinh nguyệt
Ống sinh tinh trùng
Tế bào kẽ
Mào tinh
Ống dẫn tinh