KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là:
A. Thuế. B. Hoa lợi. C. Địa tô. D. Tô, tức
Câu 2: Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
A. Nhà Tống. B. Nhà Đường
C. Nhà Minh. D. Nhà Thanh
Câu 3: Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?
A. Quý tộc, nông dân.
B. Địa chủ, nông nô.
C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh.
D. Quý tộc, nông nô.
Câu 4 : Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?
A. Thời Nguyên.
B. Thời Minh.
C. Thời Thanh.
D. Thời Tống.
Câu 5: Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng đó là gì?
A. Kĩ thuật in.
B. Kĩ thuật nhuộm, dệt vải.
C. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.
D. Đóng tàu, chế tạo súng.
Câu 6: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?
A. Nho giáo.
B. Đạo giáo.
C. Phật giáo.
D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc.
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
Tiết 6 - Bài 5
Một vài nét về Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ. Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên thế giới, với dân số trên một tỉ người, và đồng thời lớn thứ bảy về diện tích.
Tiết 6 - Bài 5
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
3)Văn hoá A�n độ
Có nhiều thành tựu
-Chữ viết: chữ Phạn.
-Văn học: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca.
-Kinh Vêđa.
- Tơn gi�o: Ph?t gi�o, ?n D? gi�o (Hin-du gi�o), H?i gi�o.
-Kiến trúc: Kiến trúc Hinđu và Kiến trúc Phật giáo.
Văn hoá A�n Độ đạt được những thành tựu nhu th? n�o?
Thần Brama
(Sáng tạo)
Thần Siva
(Hủy diệt)
Thần Visnu
(Bảo hộ)
Thần Inđra (Sấm sét)
Thần Indra có một ngàn con mắt (do bị trúng lời nguyền của đạo sĩ Gotama). Thần xuất hiện với con vật cuỡi là bạch tượng (1 con voi trắng), binh khí của thần là kim cương chữ.
29 Chữ cái Tiếng việt
CHỮ VIẾT
29 Chữ cái Tiếng việt
26 Chữ cái Rôma
Đền tháp của Hinđu giáo
Chùa vàng Mianma
Lăng mộ Ta-giơ Ma-han được xây dựng dưới thời vua Sa Gia – han với thời gian 16 năm, sử dụng 20.000 công nhân. Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng. Cảnh quan tuyệt đẹp đặc biệt là lúc bình minh và hoàng hôn. Lăng mộ Ta-giơ Ma-han là một trong bảy kỳ quan của thế giới, được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Mô- gôn, được miêu tả là một "kiệt tác nên được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới"...
Đền Taj Mahal tại Agra là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ.

Thành Đỏ (La -Ki-la) được xây dựng dưới thời vua Sa Gia-han, có tường vây cao lớn xây bằng sa thạch màu đỏ, các nhà thiết triều và cung điện bên trong được thiết kế bằng những vật liệu quý báu hơn. Là công trình rất tốn kém, với lượng châu báu chạm khảm nhiều đến mức có thể dùng thùng đựng.
Đền Taj Mahal tại Agra là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ.