Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn

Đăng ngày 12/2/2014 2:53:18 PM | Thể loại: Đạo đức 3 | Chia sẽ bởi: C­Ường Nguyễn Quang | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 16 | Kích thước: 1.61 M | Loại file: ppt
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 1
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 2
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 3
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 4
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn, Đạo đức 3. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn thuộc chuyên mục Đạo đức 3 được chia sẽ bởi bạn C­Ường Nguyễn Quang tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Đạo đức 3 , có tổng cộng 16 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 3 Đạo đức 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Nhiệt liệt chào mừng những thầy thầy giáo về dự giờ lớp 3C Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014 Đạo đức Bài 5, kế tiếp là Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1), nói thêm là Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014 Đạo đức Bài 5, kế tiếp là Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1), thêm nữa Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014 Đạo đức Bài 5, cho biết thêm Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1), cho biết thêm Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014 Đạo https://nslide.com/bai-giang/bai-5-chia-se-vui-buon-cung-ban.ee22zq.html

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ

lớp 3C

Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).

Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau:
- Khi bạn em có chuyện vui.
- Khi b?n em có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn .
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
a) Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó.
Th? b?y ngày 1tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
b) Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người không nên chia sẻ với ai.
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
c) Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vui đi nếu được cảm thông, chia sẻ.
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
d) Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt.
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
đ) Trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
e) Phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em.
Th? b?y ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Bày tỏ thái độ:
e) Phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em.
a) Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó.
b) Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người không nên chia sẻ với ai.
c) Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vui đi nếu được cảm thông, chia sẻ.
d) Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt.
đ) Trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn.
Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đạo đức
Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn (Tiết 1).
Ghi nh?:
Niềm vui sẽ được nhân lên , nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông ,chia sẻ.
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI