Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn

Đăng ngày 12/14/2017 10:43:22 PM | Thể loại: Đạo đức 3 | Chia sẽ bởi: khuyên vũ thị kim | Lần tải: 1 | Lần xem: 34 | Page: 25 | Kích thước: 2.89 M | Loại file: ppt
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 1
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 2
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 3
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 4
  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn, Đạo đức 3. . https://nslide.com/bai-giang/bai-5-chia-se-vui-buon-cung-ban.fntx0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 3A
Môn: Đạo đức
Lớp 3A
Giáo viên: Vũ Thị Kim Khuyên

Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ ,
CHA MẸ, ANH CHỊ EM
Câu 1: Em hãy kể một số việc mà em đã làm thể hiện sự quan tâm của em đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình ?
Câu 2: Vì sao chúng ta cần quan tâm đến ông bà, cha mẹ, anh chị em ?
Bài cũ :
Bài hát: Tiếng hát bạn bè mình
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Khởi động
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)

HOẠT ĐỘNG 1:
Thảo luận phân tích tình huống
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
- Như các em đã biết, mẹ bạn Ân lớp ta ốm đã lâu, nay bố bạn lại mới bị tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình bạn đang rất khó khăn. Chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ gia đình bạn Ân vượt qua khó khăn này?
Nếu em là bạn cùng lớp với Ân, em sẽ làm gì để an ủi giúp đỡ bạn? Vì sao?
Bài tập 1:
Đã hai ngày nay các bạn học sinh lớp 3B không thấy bạn Ân đến lớp. Đến giờ sinh hoạt của lớp, cô giáo buồn rầu báo tin.
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Thảo luận nhóm đôi (2’)
Nếu em là bạn cùng lớp với Ân, em sẽ làm gì để an ủi giúp đỡ bạn? Vì sao?
Kết luận
Khi bạn có chuyện buồn, em cần động viên, an ủi bạn hoặc giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng (như giúp bạn chép bài, giảng lại bài cho bạn nếu bạn phải nghỉ học,giúp bạn làm một số việc nhà;…) để bạn có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Bài tập 2:
a) Hãy ghi dấu + vào ô trước cách ứng xử em chọn trong các
tình huống sau:
Tình huống 1: Khi bạn có chuyện vui em sẽ:
Chúc mừng, chia vui với bạn.
Không quan tâm, vì đó là việc riêng của bạn.
Ghen tị với bạn.

Tình huống 2: Khi bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn, em sẽ:
Mặc bạn, không quan tâm.
Trêu chọc, chế giễu bạn.
An ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình.Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Bài tập 2:
a) Hãy ghi dấu + vào ô trước cách ứng xử em chọn trong các tình huống sau:

Tình huống 1: Khi bạn có chuyện vui em sẽ:
Chúc mừng, chia vui với bạn.
Không quan tâm, vì đó là việc riêng của bạn.
Ghen tị với bạn.
+
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Bài tập 2:
a) Hãy ghi dấu + vào ô trước cách ứng xử em chọn
trong các tình huống sau:

Tình huống 2: Khi bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó
khăn, hoạn nạn, em sẽ:
Mặc bạn, không quan tâm.
Trêu chọc, chế giễu bạn.
An ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình.+
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Bài tập 2:
a) Hãy ghi dấu + vào ô trước cách ứng xử em chọn trong các
tình huống sau:
Tình huống 1: Khi bạn có chuyện vui em sẽ:
Chúc mừng, chia vui với bạn.
Không quan tâm, vì đó là việc riêng của bạn.
Ghen tị với bạn.

Tình huống 2: Khi bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn, em sẽ:
Mặc bạn, không quan tâm.
Trêu chọc, chế giễu bạn.
An ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình.+
+
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
2. Khi bạn có chuyện buồn em cần làm gì ?
1. Khi bạn có chuyện vui em cần làm gì ?
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
- Khi bạn có chuyện vui, cần chúc mừng, chung vui với bạn.
- Khi bạn có chuyện buồn, cần an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
Kết luận
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 3
BÀY TỎ Ý KIẾN
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 16 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
a) Chia sẻ buồn vui cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, …gắn bó.
b)Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ …với ai.
c) Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm …thông chia sẻ.
d) Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì ...không phải là người bạn tốt.
đ)Trẻ em có quyền được hỗ trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
e)Phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó ...khăn là vi phạm quyền trẻ em.
Bài tập 3: Em có tán thành với các ý kiến dưới đây không? Vì sao?
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Bài tập 3: Em có tán thành với các ý kiến dưới đây không? Vì sao?
a) Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó.
b) Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người không nên chia sẻ với ai.
c) Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ.
d) Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt.
đ) Trẻ em có quyền hỗ trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

e) Phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó
khăn là vi phạm quyền trẻ em.
K?t lu?n
- Khi bạn bè có chuyện vui buồn, em cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được vơi đi.
- Mọi trẻ em đều có quyền được đối xử bình đẳng.
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
1. Khi bạn có niềm vui, em cần làm gì? Vì sao?
2. Khi bạn có nỗi buồn em cần làm gì? Vì sao?

Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Ghi nhớ :
Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn
sẽ vơi đi nếu được cảm thông, chia sẻ .
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
- HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ
- XEM LẠI CÁC BÀI TẬP ĐÃ HỌC
- THỰC HIỆN TỐT ĐIỀU ĐÃ HỌC
- XEM TRƯỚC CÁC BÀI TẬP CÒN LẠI
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Chúc các em chăm ngoan - học giỏi
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe - hạnh phúc
Bài tập 4: Em hãy viết chữ Đ vào ô trước các việc làm đúng và chữ S trước các việc làm sai đối với bạn bè:
a. Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn.
b. Động viên, giúp đỡ khi bạn bị điểm kém.
c. Chúc mừng khi bạn được điểm 10.
d. Vui vẻ nhận khi được phân công giúp đỡ bạn học kém.
đ.Tham gia cùng các bạn quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo trong lớp.
e. Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn.
g. Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo.
h. Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình.
Đ
Đ
Đ
Đ
S
Đ
S
Đ
Phiếu bài tập:
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
HOẠT ĐỘNG 4
ĐÁNH GIÁ HÀNH VI
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức
Kết luận
- Các việc a, b, c, d, đ, g là việc làm đúng vì thể hiện sự quan tâm đến bạn bè khi vui, buồn; thể hiện quyền không bị phân biệt đối xử, quyền được hỗ trợ, giúp đỡ của trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật.
- Các việc e, h là việc làm sai vì đã không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè.
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (T1)
Thứ tu ngày 19 tháng 10 năm 2016
Đạo đức