KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM
Học sinh
AI LÀ NGƯỜI GiỎI NHẤT LỚP

11A6
Câu 1

Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông
hàng hóa ?

A Tính hấp dẫn của đồng tiền

B Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu kinh tế.

C Ganh đua, giành nhau làm giàu

D Sự khác nhau về chất lượng sản phẩm
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông
hàng hóa ?
A Tính hấp dẫn của đồng tiền
B Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu kinh tế.

C Ganh đua, giành nhau làm giàu
D Sự khác nhau về chất lượng sản phẩm
2.5 điểm
Câu 2
ành vi nào sau đây là hiện Hành vi nào sau đây là hiện tượng của cạnh tranh ? ?
A Ganh đua
B Giành giật
C Đấu tranh
D Cả 3 đáp án trên
Hành vi nào sau đây là hiện tượng của cạnh tranh ??
A Ganh đua
B Giành giật
C Đấu tranh
D Cả 3 đáp án trên
5 điểm
Câu 3
Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh ?
A Giành khách hàng.
B Dùng mọi biện pháp cạnh tranh.
C Cạnh tranh trái pháp luật
D Ganh đua.
Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh ?
A Giành khách hàng
B Dùng mọi biện pháp cạnh tranh
C Cạnh tranh trái pháp luật
D Cạnh tranh để giành ưu thế về KHCN
7.5 điểm
Câu 4
Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì ?
A Giành lợi nhuận nhiều nhất
B Giành họp đồng
C Giành khách hàng
D Giành ưu thế về công nghệ
Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì ?
A Giành lợi nhuận nhiều nhất
B Giành họp đồng
C Giành khách hàng
D Giành ưu thế về công nghệ
10 điểm

CHỦ ĐỀ 1
CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
NỘI
DUNG
BÀI
HỌC
8.V?n d?ng quan h? cung - c?u
6. Khái niệm cung - cầu.
7. M?i quan h? cung - c?u trong
S?n xu?t v� luu thơng h�ng hĩa.
Vào đầu năm học mới
để phục vụ cho việc học
tập của học sinh nhu
cầu mua sắm mặt hàng
nào sẽ tăng lên?
1.- Khái niệm cung - cầu
a. Khái niệm cầu
Vào đầu năm học mới
để phục vụ cho việc học
tập của học sinh nhu
cầu mua sắm mặt hàng
nào sẽ tăng lên?

Em hãy cho biết Cầu là gì?
?
Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.
a. Khái niệm cầu
10/19/2021
Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ
giữa số lượng cầu và giá cả
(Quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau)
đường cầu
Những yếu tố ảnh hưởng đến “cầu”
thị hiếu
tâm lý
giá cả
Cầu
tập quán
Thu nhập
b. Khái niệm cung
Khi nhu cầu mua sắm
phục vụ cho việc học
tập của học sinh tăng lên nhà
sản xuất sẽ làm gì?


Em hãy cho biết Cung là gì?
?
b. Khái niệm cung
Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất nhất định.
Hàng hóa ở nhà kho
Mua sắm ở siêu thị
Hiện có trên thị trường
Chuẩn bị đưa ra thị trường
Các yếu tố ảnh hưởng đến cung
khả năng
sản xuất
chất lượng
giá cả
năng suất
số lượng
chi phí
sản xuất
Cung
10/19/2021
Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ
giữa số lượng cung và mức giá cả.
( Quan hệ tỉ lệ thuận với nhau)
đường cung
2. Mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


a.N?i dung c?a quan h? cung - c?u

S? d?ng SGK di?n d?y d? n?i dung sau:
Quan h? cung - c?u l� m?i quan h? t�c d?ng
l?n nhau gi?a.............hay gi?a.....
di?n ra tr�n th? tru?ng d? x�c d?nh
gi� c? v� s? lu?ng h�ng hĩa, d?ch v?.

a. Nội dung của quan hệ cung – cầu
Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.
Biểu hiện nội dung
của quan hệ
Cung - cầu
Giá cả thị trường
ảnh hưởng đến
cung – cầu như
thế nào?
Cung – cầu ảnh
hưởng đến giá cả
thị trường như
thế nào?
Cung – Cầu tác
động lẫn nhau
như thế nào?
Th?o lu?n l?p(Theo t?)
- Tổ 1 và tổ 3 : Em hãy cho biết cung
cầu tác động lẫn nhau như thế nào ?

Tổ 2 : Em hãy cho biết cung – cầu ảnh
hưởng dến giá cả thị trường như thế nào?

- Tổ 4 : Em hãy cho giá cả thị trường ảnh
hưởng đến cung – cầu như thế nào?
*Cung – cầu tác động lẫn nhau
Thông tin: Còn hơn 2 tuần nữa thôi là đến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11. Dự báo năm nay nhu cầu về thị trường hoa tươi tại Thành phố Tuyên Quang tăng 30% so với năm ngoái.
Câu hỏi: Trước thông tin nghiên cứu thị trường trên, nhà cung cấp hoa tươi thành phố Tuyên quang sẽ làm gì?
Nội dung : Cung – cầu tác động lẫn nhau.
*Cung – cầu ảnh hưởng đến
giá cả thị trường
Khi Cung < Cầu
Giá cả > giá trị
Tăng
Giảm
ổn định
Cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
Tình huống: Đi học về An thấy mẹ ngồi thẩn thờ bên hai bao xoài mới hái, An lo lắng, hỏi mẹ: Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?
Mẹ buồn quá con à, vì mấy quả xoài này đây – Mẹ trả lời.
-An: Mùa xoài năm nay được mùa, cây nào cũng sai trĩu quả, tại sao mẹ lại buồn?
-Mẹ: Xoài nhà ai cũng được mùa thì mẹ mới chán chứ!
Câu hỏi: Theo em, tại sao mẹ bạn An lại không vui khi xoài được mùa?
Nội dung: Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Sản xuất mở rộng
Sản xuất thu hẹp
Cung tăng
Cung
?
giảm
Đối với cung:
- Khi giá tăng
- Khi giá giảm
Đối với Cầu:
- Khi giá tăng
- Khi giá giảm
Cầu
giảm
?
Cầu
?
tăng
Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu
Giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau
Giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau
45
Thông tin: Giá một đôi giày trượt patin hiện tại là 1.200.000 đồng/1 đôi tăng gần 50% so với cách đây một tháng. Dự đoán giá đôi giày patin sẽ còn tăng cao hơn nữa do nhu cầu của các học sinh hiện nay rất thích trượt patin vì vừa chơi được thể thao, vừa rất hợp thời trang. Hiện nay nhu cầu đã vượt nguồn cung.
Nội dung: Giá cả ảnh hưởng đến
cung - cầu
Câu hỏi: Khi giá giày patin tăng sẽ tác động như thế nào đến lượng cung giày patin?

3. Vận dụng quan hệ cung - cầu

Thảo luận nhóm
(5 phút)

-Nhóm 1 và nhóm 3 : Em hãy cho biết đối
với nhà nước vận dụng quan hệ
Cung – cầu như thế nào?cho ví dụ?
Nhóm 2 : Em hãy cho biết người sản xuất,
Kinh doanh vận dụng quan hệ cung – cầu
như thế nào?cho ví dụ?
- Nhóm 4 : Em hãy cho biết đối với người
Tiêu dùng vận dụng quan hệ cung – cầu
Như thế nào?cho ví dụ minh họa?

3. Vận dụng quan hệ cung - cầu

Nhà nước
Điều tiết các trường hợp cung – cầu trên thị
trường thông qua các giải pháp vĩ mô thích hợp
Ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp sản
xuất, kinh doanh thích ứng với các trường hợp
cung – cầu
Ra các quyết định mua hàng thích ứng với
các trường hợp cung cầu để có lợi
Người sx,
Kinh doanh

Người tiêu
dùng
Nhà nước vận dụng thông qua việc điều tiết các trường hợp cung – cầu trên thị trường.
- Cung < cầu do khách quan( Do lũ lụt, hạn hán…). Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.
- Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.
- Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

THÔNG TIN PHẢN HỒI NHÓM 1 + 3

Đầu cơ gạo, xăng dầu
Ho?t d?ng buơn l?u xang d?u qua bi�n gi?i
L�m cho xang d?u trong nu?c khan hi?m.
Dự trữ quốc gia
Ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp sản
xuất, kinh doanh thích ứng với các trường hợp cung – cầu.
Mở rộng
sản xuất
kinh doanh
khi
cung < cầu,
giá cả > giá trị
Thu hẹp
sản xuất
kinh doanh
khi
cung > cầu,
giá cả < giá trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI NHÓM 2
Người sản xuất, kinh doanh vận dụng quan hệ cung – cầu:
THÔNG TIN PHẢN HỒI NHÓM 4
Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung – cầu:
- Ra các quyết định mua hàng thích ứng với các trường hợp cung cầu để có lợi.
Giảm mua hàng hóa khi cung < cầu
Tăng mua hàng hóa khi cung > cầu
LUYỆN TẬP:
b. Cung > cầu
c. Cung < cầu
3. Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:
c. Cung > cầu
4. Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:
2. Mối quan hệ giữa lượng cầu với mức giá cả hàng hóa vận động theo:
a. Tỉ lệ nghịch b.Tỉ lệ thuận c. Bằng nhau
1. Mối quan hệ giữa lượng cung với mức giá cả hàng hóa vận động theo:
a.Tỉ lệ nghịch b. Tỉ lệ thuận c.Bằng nhau
a. Cung = cầu
b. Cung < cầu
a. Cung = cầu
Thông thường trên thị trường khi cầu tăng lên sản xuất kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa sẽ
a) Giảm
b) Không tăng
c) ổn định
d) Tăng lên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trên thị trường khi giá cả giảm xuống sẽ kéo theo lượng cung giảm xuống và lượng cầu
a) Giảm
b) Có xu hướng ổn định
c) Có xu hướng tăng lên
d) Không tăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Khi là người sản xuất kinh doanh em sẽ mở rộng sản xuất khi nào?

a. Cung > cầu
c. Cung = cầu d. Cả a, b, c
b. Cung < cầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Khi là người tiêu dùng em sẽ mua nhiều hàng hóa khi nào
a) Cung < cầu
d) Giá cả tăng
c) Cung = cầu
b) Cung > cầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu hỏi 1: Trên thị trường quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động qua laị lẫn nhau giữa người bán với người mua nhằm:
A. Xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ
B. Xác định nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.
C. Xác định số lượng hàng hóa cần thiết áp dụng cho người tiêu dùng.
D. Trao đổi thông tin với nhau
Bài tập 1
Chọn đáp án đúng
Đáp án: A
Hướng dẫn học sinh học tập ở nhà
Làm các bài tập con lại trong sách giáo khoa trang 47, 48.
Học bài và soạn trước bài 6 với những câu hỏi sau đây.
1. Công nghiệp hóa là gì?
2. Hiện đại hóa là gì?
3. Thế nào là CNH, HĐH ?
4. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH.?
nguon VI OLET