1. Một châu lục đông dân nhất thế giới
Nhiều đồng bằng lớn, màu mỡ,…thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cư trú
SGK/20
BẮC KINH
Châu Mức tăng dân số%
châu Á 259.4%
châu Âu 133.2%
châu Đại Dương 233,8%
châu Mĩ 244,5%
châu Phi 354,7%
Thế giới 240,1%

THUẬN LỢI
KHÓ KHĂN
2
3
Thảo luận nhóm
TRANH ẢNH VỀ TÍN NGƯỠNG: ẤN ĐỘ GIÁO
PHẬT GIÁO
THIÊN CHÚA GIÁO
HỒI GIÁO.
4. Củng cố
Đánh giá: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:
1. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu á hiện nay đã giảm đáng kể chủ yếu do:
a. Dân di cư sang các châu lục khác
b. Thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân
c. Là hệ quả của quá trình CN hoá và đô thị hoá ở nhiều nước châu á
d. Ý b và c đúng
e. Tất cả các đáp án trên đều đúng
2. Dân cư châu á thuộc chủng tộc nào sau đây:
a. Ơ rô pê ô it b. Môn gô lô it c. Ô xtra lô it d. Cả 3 chủng tộc trên
Biểu đồ gia tăng dân số từ năm 1800 đến năm 2002
- Nhận xét: Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng và tăng không đều qua các giai đoạn.
nguon VI OLET