Kĩ thuật – Lớp 4
Bài 5:Khâu đột thưa.
( Tiết 1 )
PHÒNG GD VÀ ĐT TX PHƯỚC LONG
TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG VĨNH KÝ
Người thực hiện:Lê Thị A�nh Tuyết
Kĩ thuật
Khâu đột thưa
CHUẨN BỊ DỤNG CỤ
1.Vải khâu
2.Kim khâu, chỉ khâu
3. Kéo, thước kẻ, phấn.
HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁT, NHẬN XÉT MẪU
Mặt phải đường khâu
Mặt trái đường khâu
Hãy so sánh đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt phải và mặt trái của đường khâu với mũi khâu thường?
Ở mặt phải đường khâu: các mũi khâu cách đều nhau.
Ở mặt trái đường khâu: mũi khâu sau lấn lên một phần ba mũi khâu trước.
THỰC HIỆN 2 BƯỚC:
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 2: Khâu đột thưa theo đường dấu
Hướng dẫn thao tác
Bước 1: vạch dấu đường khâu.
- Vuốt thẳng mặt vải
- Vạch dấu đường thẳng cách mép vải 2cm.
- Chấm các điểm cách đều nhau 5mm trên đường dấu
2cm
5mm
Khâu từ phải sang trái
Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu
a) Bắt đầu khâu
Lên kim tại điểm 2
Bắt đầu khâu
b. Khâu mũi thứ nhất.

Lên kim tại điểm 2, lùi lại xuống kim tại điểm 1 tức là: lùi 1 mũi
Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc: lùi 1 mũi, tiến 3 mũi.
Xuống kim tại điểm 1, lên kim tại điểm 4 tức là: tiến 3 mũi.
Lùi lại, xuống kim tại điểm 1, lên kim tại điểm 4.
Khâu mũi thứ nhất
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Mũi khâu thứ nhất
Khâu mũi thứ hai
Lùi lại, xuống kim tại điểm 3, lên kim tại điểm 6.
Khâu mũi thứ hai
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Mũi khâu thứ hai.
Khâu mũi tiếp theo­
e, Kết thúc đưuờng khâu.
Kĩ thuật
Bài 5: Khâu đột thưua
Khâu lại mũi
Nút chỉ
Mặt phải đường khâu
Mặt trái đường khâu
Quy trình thực hiện.
2. Khâu đột thưa theo đường dấu.
1. Vạch dấu đường khâu
a) Bắt đầu khâu
b) Khâu mũi thứ nhất
c) Khâu mũi thứ hai
d) Khâu các mũi tiếp theo
e) Kết thúc đuường khâu.

LƯU Ý
Khâu từ phải sang trái
Thực hiện theo quy tắc “ lùi 1 mũi, tiến 3 mũi
Không rút chỉ quá chặt hoặc quá lỏng.
Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như cách kết thúc đường khâu thường.
3
Ghi nhớ
Khâu đột thưa là cách khâu từng mũi một để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm. Ở mặt trái, mũi khâu sau lấn lên một phần ba mũi khâu trước liền kề.
Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái và được thực hiện theo quy tắc lùi 1 mũi, tiến 3 mũi trên đường dấu.
CHÀO CÁC EM!
nguon VI OLET