Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du - tiet 5 phan boi chau va phong trao dong du ppt

  • 19/08/2019 07:38:21
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 3.37 M, số trang : 15 ,tên tiet 5 phan boi chau va phong trao dong du ppt

Slides

Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du slide 1
Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du slide 2
Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du slide 3
Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du slide 4
Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du slide 5

Chi tiết

GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
LỊCH SỬ
LỚP 5C.
PHAN BỘI CHÂU
VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU.
Lịch sử
1. Hãy nêu những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
I. Tìm hiểu đôi nét về Phan Bội Châu.
* Bằng sự hiểu biết của mình và đọc thông tin trong sách giáo khoa, em hãy chia sẻ với các bạn những hiểu biết của mình về Phan Bội Châu.
- Phan Bội Châu sinh năm 1867, trong một gia đình nhà nho nghèo, tại làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
I. Tìm hiểu đôi nét về Phan Bội Châu.
* Bằng sự hiểu biết của mình và đọc thông tin trong sách giáo khoa, em hãy chia sẻ với các bạn những hiểu biết của mình về Phan Bội Châu.
- Ông nổi tiếng thông minh từ bé. Lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ nên ngay từ thuở thiếu thời, ông đã sớm có lòng yêu nước nồng nàn. Ông luôn day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
I. Tìm hiểu đôi nét về Phan Bội Châu.
* Bằng sự hiểu biết của mình và đọc thông tin trong sách giáo khoa, em hãy chia sẻ với các bạn những hiểu biết của mình về Phan Bội Châu.
- Phan Bội Châu mất năm 1940 tại Huế.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
II. Sơ lược về phong trào Đông Du.
* Đọc các thông tin sách giáo khoa và cho biết:
- Mục đích của phong trào này là đào tạo những người yêu nước có kiến thức về khoa học kĩ thuật được học ở nước Nhật tiên tiến, sau đó đưa họ về nước để cứu nước.
- Phong trào Đông du được khởi xướng từ năm 1905, do Phan Bội Châu lãnh đạo.
2. Mục đích của phong trào này là gì?
1. Phong trào Đông du bắt đầu diễn ra từ năm nào và do ai lãnh đạo?
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
3. Nhân dân trong nước, đặc biệt là cácthanh niên trong nước đã hưởng ứng phong trào Đông du như thế nào?
- Càng ngày phong trào càng vận động được nhiều người sang Nhật học. Để có tiền ăn học, họ đã phải làm nhiều nghề kể cả việc đánh giày hay rửa bát trong các quán ăn. Cuộc sống của họ hết sức kham khổ, nhà cửa chật chội, thiếu thốn đủ thứ. Mặc dù vậy, họ vẫn vượt qua mọi khó khăn, hăng say học tập.
4. Vì sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?
- Nhân dân trong nước ủng hộ tiền ngày càng nhiều cho phong trào Đông du.
- Vì họ có lòng yêu nước nên quyết tâm học tập để về cứu nước.
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
II. Sơ lược về phong trào Đông Du.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019

III. Kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông du.
* Đọc thầm thông tin trong sách giáo khoa và cho biết:
- Phong trào Đông du có kết quả như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả đó?
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản.
Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã
Phong trào Đông du phát triển
Thực dân Pháp lo ngại
Thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.
Năm 1908
* Kết quả
III. Kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông du.
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
* Ý nghĩa của phong trào Đông Du:
- Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu và nhân dân ta.
- Thất bại của phong trào Đông du càng củng cố thêm quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
III. Kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông du.
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào Đông du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước.
Lịch sử
Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.
BÀI HỌC:
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
N G H Ệ A N
T H A N H N I Ê N
C Ứ U N Ư Ớ C
H Ộ I D U Y T Â N
Đ Ô N G D U
1

2

5

4

3

Câu Chủ Đề
P H A N B Ộ I C H Â U
TRÒ CHƠI Ô CHỮ KÌ DIỆU
CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ