Khởi động
Đặc điểm của vùng trung du Bắc Bộ là:
A. Vùng đồi, đỉnh tròn, sườn thoải
C. Vùng đồng bằng
B. Dãy núi cao đồ sộ nhất nước ta
D. Vùng duyên hải, nhiều vũng vịnh

Thế mạnh của vùng trung du Bắc Bộ là gì?
B. Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp
C. Trồng lúa nước
A. Chăn nuôi gia cầm
D. Khai thác khoáng sản
Để che phủ đồi trọc, cản tình trạng đất xấu đi, người dân trung du Bắc Bộ đã….
C. Tích cực trồng rừng
B. Trồng nhiều lúa, gạo
A. Chặt phá rừng làm nương rẫy
D. Khai thác cạn kiệt tài nguyên rừng
Bức tranh này chụp cảnh ở đâu là đâu?

Tây Nguyên
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Địa lí
Bài 5: Tây Nguyên

1. Tây Nguyên – xứ sở của các cao nguyên xếp tầng
Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam
Quan sát lược đồ các cao nguyên ở Tây Nguyên và dựa vào bảng phân tầng địa hình, đánh dấu (x) vào trước ý đúng.
a) Tây Nguyên chủ yếu là đồng bằng.
b) Tây Nguyên là vùng đồng bằng trung du.
c) Tây Nguyên là vùng đất cao rộng lớn, bao gồm các cao nguyên.
x
Lược đồ các cao nguyên ở Tây Nguyên
Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.
Lược đồ các cao nguyên ở Tây Nguyên
Em hãy tên các cao nguyên ở Tây Nguyên?
Các cao nguyên theo hướng từ Bắc xuống Nam là:
Cao nguyên
Kon Tum
Cao nguyên
Plây Ku
Cao nguyên
Đắk Lắk
Cao nguyên
Lâm Viên
Cao nguyên
Di Linh
Hãy sắp xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao
Cao nguyên
Độ cao trung bình
500 m
Di Linh
Kon Tum
Đắk Lắk
1000 m
1500 m
400 m
Lâm Viên
Cao nguyên
Độ cao trung bình
Các cao nguyên xếp theo thứ tự từ thấp đến cao
Đắk Lắk
Kon Tum
Di Linh
Lâm Viên
1500 m
1000 m
500 m
400 m
Cao nguyên Đăk Lăk
Cao nguyên Kon Tum
Cao nguyên Di Linh
Cao nguyên Lâm Viên
Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn, bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.
2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô
Cao Nguyên Đắk Lắk
Thành Phố Buôn Ma Thuột
Lược đồ các cao nguyên ở Tây Nguyên
4
6
22
97
226
241
266
293
298
205
93
22
Mùa
Tháng
Lượng
mưa
(mm)
4
3
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Bảng số liệu về lượng mưa trung bình tháng (mm) ở Buôn Ma Thuột

Mùa khô
Mùa mưa
- Mùa mưa vào những tháng nào?
- Mùa khô vào những tháng nào?
4
6
22
97
226
241
266
293
298
205
93
22
Mùa
Tháng
Lượng
mưa
(mm)
4
3
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Bảng số liệu về lượng mưa trung bình ở Buôn Ma Thuột
Mùa khô
Mùa mưa
- Mùa mưa vào những tháng nào?
- Mùa khô vào những tháng nào?
* Mùa mưa vào những tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10
*Mùa khô vào những tháng 1, 2, 3, 4, 11, 12
4
6
22
97
226
241
266
293
298
205
93
22
Mùa
Tháng
Lượng
mưa
(mm)
4
3
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
Bảng số liệu về lượng mưa trung bình tháng (mm) ở Buôn Ma Thuột

Mùa khô
Mùa mưa
- Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Đó là những mùa nào?
Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
Cảnh mùa mưa ở Tây Nguyên
Mùa mưa
Cảnh mùa khô ở Tây Nguyên
Mùa khô
Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
Ghi Nhớ
Củng cố – DẶN DÒ:
Ôn lại bài: Tây Nguyên
Chuẩn bị bài mới: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
nguon VI OLET