CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC HÔM NAY
Bài 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ Latinh
- Mĩ La-tinh: là một phần lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ. Gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ Trung Mĩ, Nam Mĩ và những quần đảo ở vùng biển Ca-ri-bê.
- Sở dĩ gọi đây là khu vực Mĩ La-tinh vì cư dân ở đây nói tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha (ngữ hệ La-tinh).
Khu vực này gắn liền với tên tuổi nhà hàng hải Christofor Colombo và chiếc tàu Santa Maria
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên
Dựa vào lược đồ, em hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên của Mĩ Latinh?
Lược đồ các cảnh quan & khoáng sản chính ở Mĩ Latinh
1.Tự nhiên
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên
Khoáng sản: giàu tài nguyên khoáng sản:
-Nhiên liệu: dầu mỏ, khí tự nhiên, than
-Kim loại đen và kim loại màu: Sắt, đồng, thiếc, Mangan, chì kẽm…
-Kim loại quý: vàng, bạc..
Khai thác đồng ở Chuqui – Chi Lê
Khai thác dầu mỏ ở Vênêzuêla
Khai thác bạc ở Chi Lê
Khai thác vàng ở Côlômbia
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên
- Nhiều ĐB rộng lớn như Amazôn, Laplata, Pampa…
- Nhiều sơn nguyên cao nguyên
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
Tự nhiên
- Giàu tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, than đá, sắt, vàng, đồng…
- Nhiều ĐB rộng lớn như Amazôn, Laplata, Pampa…nhiều sơn nguyên, cao nguyên
- Cảnh quan đa dạng.
- Tài nguyên rừng giàu có

Rừng nhiệt đới Amazon bao bọc toàn bộ lưu vực con sông Amazon ở Nam Mỹ với diện tích khoảng 5 triệu km2.Theo ước tính của các nhà khoa học, mỗi năm rừng Amazon có khả năng hấp thụ khoảng 66 tỷ tấn khí CO2. Do đó, rừng Amazon được ví như chiếc máy điều hòa khổng lồ của khí hậu trái đất.
Rừng Amazon chụp từ vệ tinh
Động vật & thảm thực vật rừng Amazon
I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội
Tự nhiên
- Giàu tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, than đá, sắt, vàng, đồng…
- Nhiều ĐB rộng lớn như Amazôn, Laplata, Pampa…
- Cảnh quan đa dạng.
- Tài nguyên rừng giàu có
- Nhiều kiểu khí hậu và nhiều loại đất
* Thuận lợi:
-Phát triển công nghiệp: khai thác và chế biến khoáng sản.
-Phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.
* Khó khăn:
Chưa khai thác hiệu quả.
Lợi ích không đồng đều.
TỶ TRỌNG THU NHẬP CỦA CÁC NHÓM DÂN CƯ TRONG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC –NĂM 2000
2. Dân cư xã hội:
Nhận xét tỷ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh.
2. Dân cư xã hội:
39
11
43
61,8
Dựa vào bảng 5.3, nhận xét sự chênh lệch thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La tinh?
- Đặc điểm:
Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn.
Số dân nghèo khổ chiếm tỷ lệ lớn: 37- 62% (đầu TK XXI ).
Dân cư đô thị chiếm tỷ lệ cao: 75%, 1/3 trong số đó sống trong điều kiện khó khăn.
- Nguyên nhân:
Do cải cách ruộng đất không triệt để.
- Hậu quả:
Dân nghèo không có ruộng đất=>kéo ra
thành phố tìm việc=> đô thị hóa tự phát gây
khó khăn trong cuộc sống.
- Ảnh hưởng:
Khó khăn trong giải quyết các vấn đề xã hội. Tác động tiêu cực đến sự ptriển kinh tế của các quốc gia Mĩ La Tinh.
Rocinha - Khu ổ chuột lớn nhất Nam Mỹ
Ô nhiễm môi trường
Thất nghiệp
II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ
Hình 5.4. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh
Dựa vào biểu đồ, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004?


II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ
Hình 5.4. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh
Tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.
BẢNG 5.4. GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Mĩ LATINH - NĂM 2004 (Đơn vị: tỉ USD)
Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)?
TỈ LỆ NỢ NƯỚC NGOÀI SO VỚI TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2004 (Đơn vị: %)
30,5
36,4
104,3
43,4
45,1
63,8
22,2
75,0
55,4
47,4
Tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.
Tình trạng nợ nước ngoài phổ biến, nhiều nước chiếm trên 50% so với GDP.
Nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định và nợ nước ngoài nhiều?
Nguyên nhân:
- Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến quá dài
- Các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo cản trở sự phát triển của xã hội
-Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế độc lập, tự chủ
-Tình hình chính trị không ổn định

Các nước Mĩ La tinh đã có những giải pháp gì để giải quyết các vấn đề về kinh tế đó?
Giải pháp:
- Củng cố bộ máy nhà nước
-Phát triển giáo dục
- Cải cách kinh tế, quốc hữu hoá một số ngành kinh tế.
-Công nghiệp hoá đất nước
-Tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài
Kết quả:
-Xuất khẩu tăng nhanh
-Nhiều nước khống chế được lạm phát
Bài tập củng cố:
Câu 1: Đồng bằng lớn nhất Mĩ La Tinh là:
A. Đồng bằng Laplata
B. Đồng bằng Amazôn
C. Đồng bằng Mitxixipi
D. Đồng bằng duyên hải Mêhicô
Cõu 2: Nguyờn nhõn d?n d?n tỡnh tr?ng dụ th? hoỏ t? phỏt ? Mi La Tinh:
S? xõm lu?c ? ?t c?a cỏc nu?c d? qu?c
Dõn nghốo khụng cú ru?ng kộo ra th�nh ph? tỡm vi?c l�m
C. N?n cụng nghi?p phỏt tri?n quỏ nhanh
D. Nang su?t nụng nghi?p l?c h?u, quỏ th?p
Câu 3: Mĩ La Tinh gồm những bộ phận nào?

A. Bắc Mĩ-Trung Mĩ và Nam Mĩ
B. Bắc Mĩ-Mêhicô
C. Eo Trung Mĩ - Biển Caribê - Nam Mĩ
D. Nam Mĩ


Câu 4. Rừng Amazon nằm trong đới khí hậu
A. Xích đạo
B. Ôn đới
C. Hoang mạc
D. Cận nhiệt
Vì sao các nước Mĩ LaTinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo đói ở khu vực này vẫn cao?
Bài tập về nhà:
- Trả lời câu hỏi cuối bài.
- Làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài sau (tiết 3: Tây Á và
Trung Á)
nguon VI OLET