HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
Chương 2
VƯỜN ƯƠM VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
BÀI 5
VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG


BÀI 5: VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG

Vườn ươm có vai trò quan trọng trong việc sản xuất giống tốt.


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG
Vườn ươm có nhiệm vụ cơ bản sau:
+ Chọn lọc và bồi dưỡng giống tốt


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG
Vườn ươm có nhiệm vụ cơ bản sau:
+ Sản xuất cây giống chất lượng cao bằng các phương pháp tiên tiến, mang tính công nghiệp


I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG
=>Vì vậy vườn ươm cần phải có sự đầu tư, thiết kế, xây một cách khoa học, hợp lý


II. CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHỌN ĐẤT LÀM VƯỜN ƯƠM
Tùy vào nhiệm vụ người ta phân ra thành 2 loại vườn ươm:
+ Vườn ươm cố định
II. CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHỌN ĐẤT LÀM VƯỜN ƯƠM
Tùy vào nhiệm vụ người ta phân ra thành 2 loại vườn ươm:
+ Vườn ươm tạm thời


II. CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHỌN ĐẤT LÀM VƯỜN ƯƠM
- Đất có kết cấu tốt từng đất dày, có khả năng thoát nước và giư nước tốt.
- Đất chọn làm vườn ươm nên có địa hình bằng phẳng.


II. CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHỌN ĐẤT LÀM VƯỜN ƯƠM
- Địa điểm vườn ươm bố trí hợp lý dễ chăm sóc dễ vận chuyển.
- Sưu tầm các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phẩm chất cây giống tốt theo dự kiến ban đầu.


II. CHỌN ĐỊA ĐIỂM, CHỌN ĐẤT LÀM VƯỜN ƯƠM


III. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP VƯỜN ƯƠM

Dựa vào mục đích và phương hướng phát triển của vườn sản xuất.


III. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP VƯỜN ƯƠM

Dựa vào nhu cầu về cây giống có giá trị cao của địa phương và vùng lân cận.


III. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP VƯỜN ƯƠM

Dựa vào điều kiện cụ thể của chủ vườn: diện tích đất lập vườn ươm, khả năng vốn đầu tư, lao động và trình độ hiểu biết về khoa học làm vườn…


III. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP VƯỜN ƯƠMIV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

Vườn ươm thường được thiết kế thành 3 khu

1. Khu cây giống
2. Khu nhân giống
3. Khu luân canh


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

1. Khu cây giống
- Gồm 2 khu nhỏ:
+ Khu trồng các giống cây đã được chọn để lấy hạt tạo gốc ghép.
+ Khu trồng các giống cây quý để cung cấp cành chiết, cành ghép, mắt ghép…


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

2. Khu nhân giống
Gồm các khu:
- Khu gieo hạt làm giống và tạo gốc ghép.


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

2. Khu nhân giống
- Khu ra ngôi cây gốc ghép.


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

2. Khu nhân giống
- Khu giâm cành và ra ngôi cành giâm làm cây giống.


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

2. Khu nhân giống
- Khu ra ngôi cành chiết để làm cây giống.


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

3. Khu luân canh.
- Xung quanh vườn ươm cần có khu dành cho việc trồng rau, trồng cây họ đậu nhằm cải tạo nâng cấp độ phì nhiêu của đất.
- Xung quanh vườn trồng cây vừa để bảo vệ, vừa là đai phòng hộ chắn gió.


IV. THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM

Thank You !
nguon VI OLET