CHỦ ĐỀ 1:
QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI
(YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI,
ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ)
(3 Tiết - BÀI 5+BÀI 7)
GV: Nguyễn Trọng Nghĩa
KHỞI ĐỘNG
KHỞI ĐỘNG
CHỦ ĐỀ:
QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI
(YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI,
ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ)
(3 Tiết - BÀI 5+BÀI 7)
GV: Nguyễn Trọng Nghĩa
BÀI HỌC
Bác Hồ đến thăm người nghèo – SGK/15-16
Bác Hồ đến thăm người nghèo – SGK/15-16
Bác Hồ đến thăm người nghèo – SGK/15-16
Một buổi lao động– SGK/20-21
Một buổi lao động– SGK/20-21
Một buổi lao động– SGK/20-21
quan tâm, thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ
Yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ là ………..….., …..……..…, ….……, ..……, làm những điều cụ thể, ……….. cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
tốt đẹp
Yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ được thể hiện ngay ở những …………, …………. và ………… của mọi con người trong cuộc sống hàng ngày.
lời nói
việc làm
thái độ
Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác,...
Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.
quý báo
mọi người
hòa nhập
sức mạnh
khó khăn
- Thương người như thể thương thân
- Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Lá lành đùm lá rách.
- Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
Chủ tịch Hồ chí Minh
Ca dao, tục ngữ
Danh ngôn
"CẢM ƠN"
Thầy Nghĩa Công dân