Bài Giảng Khoa Học 5:Bài 54. Cây Con Có Thể Mọc Lên Từ Một Số Bộ Phận Của Cây Mẹ

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Khoa học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
bwkk0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-04-17 09:41:26
Loại file
ppt
Dung lượng
4.38 M
Trang
30
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáovề dự giờ môn KHOA HọC lớp 5a3 Giáo viên: Vi Th? ThomNêu các điều kiện nảy mầm của hạt?- Để hạt nảy mầm được: Cần giống tốt, độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.Em biết nh

  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - 1
  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - 2
  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - 3
  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - 4
  • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ môn KHOA HọC lớp 5a3
Giáo viên: Vi Th? Thom
Nêu các điều kiện nảy mầm của hạt?
- Để hạt nảy mầm được:
Cần giống tốt, độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.
Em biết những loại cây con nào không mọc
lên từ hạt?
- Cây sắn, cây rau ngót, cây mía, ....
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa họcCÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.

Sự mọc chồi của cây mía.

Chồi mọc ra từ vị trí nào trên thân cây mía?
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
Chồi mía mọc ra từ nách lá thân cây mía.
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.
1. Sự mọc chồi của cây mía.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
- D�ng ph�n n�o cđa c�y m�a �Ĩ tr�ng?
- Người ta sử dụng phần ngọn của cây mía để trồng.CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.
Sự mọc chồi của cây mía.
- Chồi mía mọc ra từ nách lá.

Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
- Người ta sử dụng phần ngọn của cây mía để trồng.
- Lên luống, đặt ngọn mía nằm dọc trong những rãnh sâu, phủ đất xốp lên trên.
- Cây mía đã lớn.
C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?.
- Ngu?i ta tr?ng mớa b?ng cỏch n�o?
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
Hom mía-> Đánh rãnh, làm luống
->Trồng mía
Mọc thành cây
Thu hoạch
Cách trồng cây mía
- Em h�y kĨ th�m t�n m�t s� c�y c� thĨ m�c l�n t� th�n cđa c�y mĐ?CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.
Sự mọc chồi của cây mía.
- Chồi mía mọc ra từ nách lá.

Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
- Cây thanh long, xương rồng, hoa hồng, mía, sắn, rau ngót, …

2. Vị trí mọc chồi trên một số cây khác.
.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
Quan sát vật thật và hoàn thành phiếu bài tập sau:
Mía
Khoai tây
Lá bỏng
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Em hãy viết vị trí mọc chồi của một số cây:
(Mía, khoai tây, lá bỏng, hành, gừng, tỏi)
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
Khoa học
Hành


Gừng
Tỏi

CỦ KHOAI TÂY
Chồi mọc ra ở chỗ lõm trên thân củ.
C�Y CON CĨ TH? M?C L�N
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?
2. V? trí m?c ch?i tr�n m?t s? c�y kh�c.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CÂY SỐNG ĐỜI (cây lá bỏng)
Chồi mọc ra từ mép lá.

C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?
2. V? trớ m?c ch?i trờn m?t s? cõy khỏc.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CỦ GỪNG
Chồi mọc ra từ chỗ lõm trên bề mặt củ.
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
2. Vị trí mọc chồi trên một số cây khác
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CỦ HÀNH
Chồi mọc ra từ phía đầu của củ.
C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?
2. V? trớ m?c ch?i trờn m?t s? cõy khỏc
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CỦ TỎI
Chồi mọc ra từ phía đầu các nh�nh tỏi.
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
2. Vị trí mọc chồi trên một số cây khác
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
Mía
Khoai tây
Lá bỏng
Từ nách lá
Từ chỗ lõm trên thân củ
Từ mép lá
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Em hãy viết vị trí mọc chồi của một số cây:
(Mía, khoai tây, lá bỏng, hành, gừng, tỏi)
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ
Khoa học
Hành


Gừng
Tỏi

Từ phía đầu của củ
Từ chỗ lõm trên bề mặt củ
Từ phía đầu của củ


C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?
2. V? trớ m?c ch?i trờn m?t s? cõy khỏc
- Cõy cũn cú th? m?c ra t? r?, c?, thõn v� lỏ .
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
- Em hãy kể tên một số cây mọc lên từ rễ, củ và lá?
- Cây con mọc ra từ rễ, củ: gừng, nghệ,…, hành, tỏi, …
Cây con mọc ra từ lá: lá bỏng, trường sinh, liên đài,
thu hải đường, …


C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?
- Em hóy nờu cỏch tr?ng c?a m?t trong cỏc lo?i cõy trờn?
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học


C�Y CON Cể TH? M?C LấN
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?

Người ta trồng hành bằng cách tách củ hành, tỏi thành các nhánh, đặt xuống đất tơi xốp, ít ngày sau phía đầu của nhánh hành chồi mọc lên, phát triển thành khóm hành, tỏi.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
Cách trồng cây sống đời
Lá cây
Vùi trong đất
Mọc thành cây
Nở hoa
Từ lá
Từ rễ, củ
Cây con mọc lên từ
1 số bộ phận của thân mẹ
Từ thân
CỦNG CỐ
C�Y CON CĨ TH? M?C L�N
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?.
Trong tự nhiên cũng như trong trồng trọt,
không phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà
một số cây có thể mọc lên từ thân hoặc từ rễ
hoặc từ lá.
KẾT LUẬN
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
Khoai tây,
Sống đời
Cây chuối
Rau ngót
Cỏ tranh
Cây hoa hồng
khoai mì
Cây hoa đá
Cây quỳnh
Khoai tây,
Cây quỳnh,
Cỏ tranh
Cây chuối
khoai mì,
Rau ngót
Cây hoa hồng
Cây hoa đá,
Sống đời
chúc quý thầy cô và các em học sinh vui - khoẻ.
* Dặn dò
Về nhà tìm hiểu thêm những cây mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.
chuẩn bị bài sau
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
C�Y CON CĨ TH? M?C L�N
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?.
Từ lá
Từ rễ, củ
Cây con mọc lên từ
1 số bộ phận của thân mẹ
Từ thân
CỦNG CỐ


CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ.
Sự mọc chồi của cây mía.

Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
- Ngu?i ta tr?ng mía b?ng c�ch n�o?
- Lờn lu?ng, d?t ng?n mớa n?m d?c trong nh?ng rónh sõu, ph? d?t x?p lờn trờn.
C�Y CON CĨ TH? M?C L�N
T? M?T S? B? PH?N C?A C�Y M?.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học


Sự mọc chồi của cây mía.
- Chồi mía mọc ra từ nách lá.


2. Vị trí mọc chồi trên một số cây khác.
Quan sát các hình minh hoạ sau:
.
Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2016
Môn: Khoa học
CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN
TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_day_Cay_con_co_the_moc_len_tu_mot_so_bo_phan_cua_cay_me_4.ppt[4.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự