Bài Giảng Sinh Học 7:Bài 55. Tiến Hoá Về Sinh Sản

bài giảng điện tử Sinh học Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xnuz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-31 08:08:29
Loại file
ppt
Dung lượng
7.14 M
Trang
39
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 55: Tiến Hóa Về Sinh SảnHãy nêu ý nghĩa của sự tiến hoá của hệ cơ quan các ngành động vật đã học ?Kiểm Tra Bài Cũ- Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể thích nghi với điều kiện sống của động v

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản - 1
 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản - 2
 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản - 3
 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản - 4
 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 55:
Tiến Hóa Về Sinh Sản
Hãy nêu ý nghĩa của sự tiến hoá của hệ cơ quan các ngành động vật đã học ?
Kiểm Tra Bài Cũ
- Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể thích nghi với điều kiện sống của động vật.
Hình 1. Các bước sinh sản ở trùng roi
Trùng roi sinh sản bằng cách nào ?
Trùng roi sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể
Sinh sản của Thuỷ tức
Thuỷ Tức sinh sản bằng cách nào ?
Thủy tức sinh sản bằng cách mọc chồi
Cơ thể mới
Sinh sản của Thuỷ tức
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng).
Có những hình thức
sinh sản vô tính nào?
Có 2 hình thức chính: Sự phân đôi cơ thể và mọc chồi

Sinh sản vô tính
Sắp xếp các loài động vật tương ứng với các hình thức sinh sản vô tính?
II. Sinh sản hữu tính
I. Sinh sản vô tính
Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Hình 4: thụ tinh của trứng và tinh trùng ở người
Quan sát hình thức giao phối và thụ tinh trên, cho biết:
Thế nào là sinh sản hữu tính?
Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
II. Sinh sản hữu tính
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành phôi.
I. Sinh sản vô tính
X
X
X
X
X
X
So sánh hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính bằng cách hoàn thành bảng sau?
Từ nội dung bảng em hãy cho biết hình
thức sinh sản nào ưu thế hơn? Vì sao?
Vì có sự kết hợp giữa các đặc điểm sinh học khác nhau của hai cá thể (thông qua trứng và tinh trùng để cho ra hợp tử)
 con sinh ra hơn hẳn bố mẹ
Sinh sản hữu tính ưu việt hơn.
II. Sinh sản hữu tính
I. Sinh sản vô tính
Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
hoạt động giao phối ở gà

Thụ tinh ngoài

Thụ tinh trong
Trứng được thụ tinh
ở bên trong cơ thể mẹ
Sinh sản hữu tính có những hình thức thụ tinh nào?
Trứng được thụ tinh ngoài
cơ thể mẹ
Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
II. Sinh sản hữu tính
I. Sinh sản vô tính
Cá thể lưỡng tính
Cá thể đơn tính
Lỗ sinh dục cái
Lỗ sinh dục đực
Cho biết Giun Đất cơ thể là:
- lưỡng tính hay phân tính?
- thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong?
Giun đất lưỡng tính, thụ tinh trong
Hình 3.Cấu tạo ngoài và ghép đôi ở giun đất
Cho biết Giun Đũa cơ thể là
lưỡng tính hay phân tính?
thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong?
Giun đũa cơ thể phân tính, thụ tinh trong
Kể tên một số động vật có hình thức sinh sản hữu tính?
Một số hình thức sinh sản hữu tính
Sinh sản và biến thái của châu chấu
Sinh sản của dê

Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con
(?) Hãy kể tên những hình thức bảo vệ trứng và nuôi con của động vật mà em biết?
Chim mớm mồi cho con
Mèo cho con bú sữa
Sinh sản hữu tính và chăm sóc con của động vật :
+ Hình thức thụ tinh: ngoài và trong
+ Hình thức sinh sản: Đẻ trứng và đẻ con
+ Phát triển phôi: Biến thái, phát triển trực tiếp.
+ Tập tính bảo vệ trứng: Không làm tổ, đào hang, lót ổ ấp trứng...
+ Nuôi con: Con non tự kiếm mồi, mẹ mớm mồi, Bú sữa mẹ.
III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Biến thái
Không
Thụ tinh trong
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ con
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp có nhau thai
Không
Làm tổ, ấp trứng
Đào hang, lót ổ
Bằng sữa diều, mớm mồi
Bằng sữa mẹ
Không
Không
Không
Con non tự đi kiếm mồi
Nòng nọc tự đi kiếm mồi
Con non tự đi kiếm mồi
ấu trùng tự đi kiếm mồi
ấu trùng tự đi kiếm mồi
Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật
Thảo luận nhóm, lựa chọn các câu trả lời để hoàn thành bảng sau
(?) Hãy đọc bảng theo cột dọc và cho biết chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính (về thụ tinh, sinh sản, phát triển phôi, tập tính bảo vệ trứng và nuôi con?
+ Thụ tinh: thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài
+ Sinh sản: Đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng
+ Phát triển phôi: Phát triển trực tiếp tiến bộ hơn phát triển qua biến thái
+ Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con: Làm tổ, nuôi con bằng sữa mẹ là tiến bộ nhất.
+ Thai sinh tiến hoá nhất
III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Biến thái
Không
Thụ tinh trong
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ con
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp có nhau thai
Không
Làm tổ, ấp trứng
Đào hang, lót ổ
Bằng sữa diều, mớm mồi
Bằng sữa mẹ
Không
Không
Không
Con non tự đi kiếm mồi
Nòng nọc tự đi kiếm mồi
Con non tự đi kiếm mồi
ấu trùng tự đi kiếm mồi
ấu trùng tự đi kiếm mồi
Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật
THỤ TINH NGOÀI
THỤ TINH TRONG
Thằn Lằn
Ếch Đồng
Thụ tinh trong ưu thế hơn so với thụ tinh ngoài như thế nào?
Thụ tinh trong :
số lượng trứng được thụ tinh nhiều
Và sự phát triển của trứng an toàn hơn (trong cơ thể mẹ).
Thụ tinh trong
tiến hóa hơn
thụ tinh ngoài
Một số loài động vật đẻ trứng
Một số loài động vật đẻ con
Phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ, lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ
 phôi được bảo vệ an toàn hơn, không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài như đẻ trứng.
Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ trứng như thế nào?
III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng (ít)
Đẻ trứng(ít)
Đẻ con
Thụ tinh ngoàithụ tinh trong
Đẻ nhiều trứngđẻ ít trứngđẻ con
Sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện ở.
Biến thái ở châu chấu
Phát triển trực tiếp ở người
Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến bộ hơn so với phát triển gián tiếp (biến thái)?
Trả lời
Phát triển trực tiếp tỉ lệ con non
sống cao hơn

III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
Biến thái
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Biến thái
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp không nhau thai
Trực tiếp có nhau thai
Sự tiến hoá các hình thức
sinh sản hữu tính thể hiện ở.
Thụ tinh ngoàithụ tinh trong
Đẻ nhiều trứngđẻ ít trứngđẻ con
Phôi phát triển có biến tháiphát
triển trực tiếp không có nhau thai
phát triển trực tiếp có nhau thai
Phát triển của phôi trong bụng mẹ
Mèo cho con bú sữa
Tại sao hình thức đẻ con có nhau thai và nuôi con là tiến bộ nhất trong giới động vật?
Trả lời
- Phôi được phát triển tốt và được bảo vệ an toàn trong cơ thể mẹ
- Sau khi rời khỏi cơ thể mẹ, con non được nuôi dưỡng sữa mẹ lớn nhanh.
Sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính thể hiện ở:
Thụ tinh ngoài thụ tinh trong.
Đẻ trứng nhiều đẻ trứng ít đẻ con.
Phôi phát triển có biến tháiphát triển trực tiếp không có nhau thaiphát triển trực tiếp có nhau thai.
Con non không được nuôi dưỡngnuôi bằng sữa mẹđược học tập thích nghi với cuộc sống.
Ý nghĩa của sự tiến hoá thích nghi sinh sản hữu tính

Đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao: Nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của động vật non.
Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản?
+ Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản, bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản
+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản
Củng cố
So sánh sinh sản vô tính và hữu tính ?
Giống nhau đều là hình thức sinh sản để duy trì và phát triển nòi giống .
Khác nhau: về khái niệm .
Củng cố
Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất:
1. Sinh sản vô tính là:
A. Là hình thức sinh sản chỉ có ở thực vật bậc thấp
B. Là hình thức sinh sản có 2 cơ thể tham gia
C. Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
D. Tất cả đều đúng
2. Sinh sản hữu tính là:
A. Là hình thức sinh sản chỉ có 1 cơ thể tham gia
B. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
C. Là hình thức sinh sản chỉ có ở thực vật bậc cao
D. Tất cả đều đúng
3. Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn so với sinh sản vô tính :
A. Sự thụ tinh
B. Số cơ thể tham gia
C. Kế thừa đặc điểm từ 1 cơ thể ban đầu
D. Tất cả đều đúng
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:
1. Trong các nhóm động vật sau, nhóm hình ảnh nào sinh sản vô tính?
Nhóm động vật nào thụ tinh trong?
Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp?
Giữa các ngành, các lớp động vật có mối quan hệ
gì với nhau?
Nguồn gốc của các loài động vật là gì?
vị trí tiến hóa của các loài động vật?
Sơ đồ cây phát sinh giới động vật
Học bài và trả lời câu hỏi cuối SGK
Đọc mục : “Em có biết”
Xem lại ngành: Động Vật Không Xương Sống và Động Vật Có Xương Sống .
Chuẩn bị bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTXIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ
HẸN GẶP LẠI !
DẶN DÒ

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 55. Tiến hoá về sinh sản
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_55_Tien_hoa_ve_sinh_san.ppt[7.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • bai 55 tiên hoa ve sinh san sinh 7
  Sinh học 7
  bai 55 tiên hoa ve sinh san sinh 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2013

  Xem: 0

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 55 Sự tiến hóa về sinh sản
  Cao đẳng - Đại học
  Bài 55 Sự tiến hóa về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2011

  Xem: 0

 • bai 55 tien hoa ve sinh san
  Sinh học 7
  bai 55 tien hoa ve sinh san

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2012

  Xem: 0

 • Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 148

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 112

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 1

 • Bai 55 Tien Hoa Ve Sinh San
  Sinh học 7
  Bai 55 Tien Hoa Ve Sinh San

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2013

  Xem: 0

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản
  Sinh học 7
  Bài 55. Tiến hoá về sinh sản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 0