Bài 57. Đa dạng sinh học

bài giảng điện tử Sinh học Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       9      0
Ngày đăng 2018-04-01 16:03:31 Tác giả thúy trần thị loại .ppt kích thước 5.82 M số trang 35
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Hãy nêu ý nghĩa của sự tiến hoá của hệ cơ quan các ngành động vật đã học ?Kiểm Tra Bài Cũ- Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của của động vật.TIẾT 58: BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢNI. SINH SẢN VÔ TÍNHII. SINH SẢN HỮU TÍNH.III. SỰ TIÊN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH.I. SINH SẢN VÔ TÍNHQuan sát hình sau và trả lời câu hỏi:TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢNCác bước sinh sản phân đôi của trùng roiPhân đôi cơ thể theo chiều dọ

 • Bài 57. Đa dạng sinh học - 1
 • Bài 57. Đa dạng sinh học - 2
 • Bài 57. Đa dạng sinh học - 3
 • Bài 57. Đa dạng sinh học - 4
 • Bài 57. Đa dạng sinh học - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Hãy nêu ý nghĩa của sự tiến hoá của hệ cơ quan các ngành động vật đã học ?
Kiểm Tra Bài Cũ
- Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của của động vật.
TIẾT 58: BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
III. SỰ TIÊN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH.
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi:
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Các bước sinh sản phân đôi của trùng roi
Phân đôi cơ thể theo chiều dọc.
Trùng roi sinh sản bằng cách nào?
Hình 2. Sinh sản ở san hô
San hô sinh sản bằng cách nào ?
San hô sinh sản bằng cách mọc chồi
Sinh sản của Thuỷ tức
Cho biết Thuỷ tức sinh sản theo hình thức nào ?
Thuỷ tức sinh sản bằng cách mọc chồi
Cơ thể mới
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
Em hãy cho biết sinh sản theo kiểu phân đôi cơ thể và mọc chồi là hình thức sinh sản gì?
Đó là hình thức sinh sản vô tính.
Vậy sinh sản vô tính là gì ?
-Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực(tinh trùng) và tế bào sinh dục cái(trứng).
-Có 2 hình thức chính:
+ Phân đôi cơ thể:Trung roi..
+ Mọc chồi:Thủy tức..
Có mấy hình thức sinh sản vô tính?
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Kiểu sinh sản
Tên động vật
Phân đôi
Mọc chồi
Trùng biến hình
Trùng roi
Trùng giày
San hô
Thuỷ tức
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Hoạt động giao phối ở giun đất
Hoạt động giao phối ở bọ ngựa
Hoạt động giao phối ở
rắn
Thụ tinh của trứng và tinh trùng ở động vật
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
Sinh sản hữu tính là gì?
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành hợp tử ( phôi).
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Câu 1: So sánh giữa 2 hình thức sinh sản: vô tính và hữu tính?
X
X
X
X
X
X
Câu 2:Hãy cho biết giun đất , giun đũa cá thể nào là lưỡng tính,phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong?
X
X
X
X
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
Sinh sản hữu tính được thụ tinh theo những hình thức nào?
- Có hai hình thức thụ tinh: Thụ tinh trong và thụ tinh ngoài.
Hãy kể 1 số ĐVCXS và ĐVKXS sinh sản hữu tính?
 ĐKXS:thủy tức,giun đất, châu chấu...
 ĐVCXS: Cá, gà, mèo.
Sinh sản hữu tính trên những loại cá thể nào?
- Sinh sản hữu tính trên cá thể đơn tính, lưỡng tính.
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
I. SINH SẢN VÔ TÍNH
II. SINH SẢN HỮU TÍNH.
III. SỰ TIÊN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH.
Hình thức sinh sản hữu tính được hoàn thiện dần qua các lớp động vật được thể hiện như thế nào?
Sự thụ tinh ngoài,trong.Loài đẻ trứng,đẻ con...Chăm sóc trứng,chăm sóc con.
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
III. SỰ TIÊN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH.
Hoạt động giao phối ở ếch
Hoạt động giao phối ở rắn
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
III. SỰ TIÊN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH.
Cá đang đẻ trứng
Cừu đẻ con
TIẾT 60 BÀI 55:TiẾN HÓA VỀ SINH SẢN
Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con
Chim mớm mồi cho con
Mèo cho con bú sữa
Phát triển trực tiếp ở động vật
Phát triển có biến thái ở ếch.
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Biến thái
Không
Thụ tinh ngoài
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Đẻ con
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh ngoài
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Thụ tinh trong
Biến thái
Trực tiếp (không nhau thai)
Biến thái
Trực tiếp (không nhau thai)
Trực tiếp (không nhau thai)
Trực tiếp (có nhau thai)
Không
Làm tổ, ấp trứng
Đào hang, lót ổ
Ấu trùng tự kiếm mồi
Con non tự kiếm mồi
Nòng nọc tự kiếm mồi
Con non tự kiếm mồi
Bằng sữa diều, mớm mồi
Bằng sữa mẹ
Không
Không
Không
Ấu trùng tự kiếm mồi
Thảo luận nhóm, hoàn thành bảng sau? ( 2 p)
Thụ tinh trong ưu thế hơn so với thụ tinh ngoài như thế nào?
Thụ tinh trong  số lượng trứng được thụ tinh nhiều.
Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ trứng như thế nào?
Phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ  an toàn hơn
Biến thái ở sâu bọ
Phát triển trực tiếp ở người
Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến bộ hơn so với phát triển gián tiếp?
Phát triển trực tiếp  tỷ lệ con sống cao hơn.
Chim mớm mồi cho con
Mèo cho con bú sữa
Tại sao hình thức đẻ con có nhau thai và nuôi con là tiến bộ nhất trong giới động vật?
Con non được nuôi dưỡng tốt, đảm bảo cho mọi hoạt động  tập tính của thú đa dạng  thích nghi cao với môi trường sống.
Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính có ý nghĩa gì?
Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật
Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản?
+ Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản, bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản
+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản
Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện ở điểm nào?
- Từ thụ tinh ngoài  thụ tinh trong.
- Đẻ nhiều trứng  đẻ ít trứng  đẻ con
- Phôi phát triển có biến thái  phát triển trực tiếp không có nhau thai  phát triển trực tiếp có nhau thai
- Con non không được nuôi dưỡng  được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ  được học tập thích nghi với cuộc sống.
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:
1. Trong các nhóm động vật sau, nhóm hình ảnh nào sinh sản vô tính?
2. Nhóm động vật nào thụ tinh trong?
3. Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp?
Học bài và trả lời câu hỏi cuối SGK
Đọc mục : “Em có biết”
Xem lại ngành: Động Vật Không Xương Sống và Động Vật Có Xương Sống .
Chuẩn bị bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTHướng dẫn về nhà

Nguồn:thúy trần thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 57. Đa dạng sinh học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_55_Tien_hoa_ve_sinh_san_2.ppt[5.82 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
78uz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 16:03:31
Loại file
ppt
Dung lượng
5.82 M
Trang
35
Lần tải
1
Lần xem
9
bài giảng điện tử Bài 57. Đa dạng sinh học

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Bài 57: Đa dang sinh học
  Sinh học
  Bài 57: Đa dang sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2013

  Xem: 0

 • Bài 57: Da dạng sinh học
  Sinh
  Bài 57: Da dạng sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2014

  Xem: 0

 • bài 57 Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  bài 57 Đa dạng sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2010

  Xem: 0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 57 Đa dạng sinh học
  Sinh học 9
  Bài 57 Đa dạng sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 57- Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  Bài 57- Đa dạng sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2010

  Xem: 0

 • Bai 57. Da dang sinh hoc
  Sinh học 7
  Bai 57. Da dang sinh hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2009

  Xem: 3

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
  Lớp 7
  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
  Sinh học 7
  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 16