Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 1
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 2
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 3
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 4
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 5
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 6
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 7
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 8
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 9
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 10
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 11
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 12
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 13
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 14
 • Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu - 15
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

Đăng ngày 4/17/2017 10:53:25 PM | Thể loại: Tự nhiên - Xã hội 3 | Lần tải: 29 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 2.99 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu, Tự nhiên - Xã hội 3. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu trong chuyên mục Tự nhiên - Xã hội 3 được chia sẽ bởi user Hong Chu Thi đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Tự nhiên - Xã hội 3 , có 15 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu học Lớp 3 Tự nhiên - Xã hội 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG TH&THCS TÂN THỊNH TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 3B TRÁI ĐẤT QUẢ ĐỊA CẦU, nói thêm GIÁO VIÊN: CHU THỊ HỒNG Tự nhiên và xã hội Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017 KIỂM TRA BÀI CŨ * Nêu đặc điểm chung của thực vật, cho biết thêm - Đặc điểm chung của thực vật : Mỗi cây thường có rễ, thân, lá, hoa và quả, kế tiếp là - Cơ thể động vật thöôøng goàm coù ba phaàn : ñaàu, mình vaø cô quan di chuyeån,còn cho biết thêm *

https://nslide.com/bai-giang/bai-59-trai-dat-qua-dia-cau.wsjt0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tự nhiên - Xã hội 3


TRƯỜNG TH&THCS TÂN THỊNH
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
LỚP 3B
TRÁI ĐẤT
QUẢ ĐỊA CẦU.
GIÁO VIÊN: CHU THỊ HỒNG
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Nêu đặc điểm chung của thực vật.
- Đặc điểm chung của thực vật : Mỗi cây thường có rễ, thân, lá, hoa và quả.
- Cơ thể động vật thöôøng goàm coù ba phaàn : ñaàu, mình vaø cô quan di chuyeån.
* Nêu đặc điểm chung của động vật.
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ
1
Trái Đất có hình gì ?
Trái đất có hình cầu, hơi dẹt ở hai đầu.
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Quả địa cầu
Quả địa cầu là mô
hình thu nh? của ...
Trái Đất
ảnh chụp gì ?
*
*
*
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Trái Đất có kích thước và hình dạng như thế nào ?
Quả địa cầu
ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ
Kết luận: Trái Đất rất lớn và có hình cầu.
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.

Trục
Quả địa cầu
ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ
Giá đỡ
Quả địa cầu được đặt trên một giá đỡ có trục xuyên qua.
Quả địa cầu được đặt trên đâu và có gì xuyên qua ?
Trái Đất .... trục xuyên qua
và .... trên giá đỡ.
Trái Đất nằm .... trong không gian.
(Nhóm 4 - 1phút)
0
1
không có
không đặt
lơ lửng
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Trục
Giá đỡ
Cực Bắc
Bắc bán cầu
Xích đạo
Nam bán cầu
Cực Nam
Quả địa cầu
(Nhóm 4 - 1phút
Chỉ trên quả địa cầu)
0
1
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Quả địa cầu
- Trục quả địa cầu nghiêng hay thẳng so với nặt bàn?
Trục quả địa cầu nghiêng so với nặt bàn.
- Nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu tự nhiên.
Trên bề mặt quả địa cầu tự nhiên có nhiều màu sắc. Ví dụ: màu xanh lơ để chỉ biển; màu xanh lá cây chỉ đồng bằng; màu vàng, da cam thường chỉ đồi núi, cao nguyên,.
-Hình dung bề mặt Trái Đất như thế nào?
Bề mặt Trái Đất không bằng phẳng.
Kết luận: Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất.
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Quả địa cầu
ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ
-Trái Đất rất lớn và có hình cầu.
- Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Nó giúp ta hình dung được hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất.
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Trò chơi:
Rung chuông vàng
Trò chơi:
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Đồng hồ máy tính hiện lên 15 giây
. Trong 15 giây các bạn phải viết được đáp án đúng của một ý đã chọn (ngẫu nhiên). Bạn nào viết được đáp án đúng cả bài, kịp thời gian là bạn đó được rung chuông vàng. Bạn nào không có kết quả đúng thì bị loại khỏi cuộc chơi. Bạn nào có mặt đến hết cuộc chơi là người thắng cuộc và được rung chuông vàng.

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Giá đỡ
Cực Bắc
Bắc bán cầu
Xích đạo
Nam bán cầu
Cực Nam
Quả địa cầu
Trục
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
Giá đỡ
Cực Bắc
Bắc bán cầu
Xích đạo
Nam bán cầu
Cực Nam
Quả địa cầu
Trục
Tự nhiên và xã hội
Thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 2017
Trái Đất. Quả địa cầu.
CHÀO CÁC EM !

Sponsor Documents