PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS MỸ HÒA
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
BIỆN PHÁP CẢI TẠO, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
BÀI MỚI
Thành phần cơ giới của đất là gì?
Là tỉ lệ % của hạt cát, limon và sét có trong đất
Đất có pH<6,5 được gọi là đất gì?
Đất chua
Đất trung tính có độ pH trong khoảng nào?
pH = 6,6 – 7,5
Thế nào được gọi là đất kiềm
pH > 7,5
Căn cứ vào tỉ lệ hạt trong đất
người ta chia ra làm mấy loại đất chính?
3 loại
Cần xác định độ chua của đất để làm gì?
Có biện pháp cải tạo và sử dụng đất cho phù hợp
Kể tên 5 loại quả cung cấp vitamin C?
Cam, bưởi, quýt, ổi, kiwi
Cây cà phê được xếp vào loại cây gì?
Cây công nghiệp
Đất trồng cung cấp cho cây những thành phần gì?
Oxi, nước, chất dinh dưỡng
Đất trồng gồm những thành phần nào?
Phần khí, phần rắn, phần lỏng
Tiết 4 - Bài 6
BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT
I. VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÍ?
Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến độ phì nhiêu của đất ngày càng giảm.
Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn.
在此输入文字
I. VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÍ?
Thâm canh tăng vụ
Tăng số vụ gieo trồng trên năm không bỏ trống thời gian giữa hai vụ gieo trồng
Tăng sản lượng.
Đất bỏ hoang
Đất không bỏ hoang
Không bỏ đất hoang: Tăng diện tích đất canh tác
Chọn cây trồng phù hợp với đất: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao
Đất đang cải tạo
Đất đã cải tạo
Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo làm tăng độ phì nhiêu của đất
II. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
在此输入文字

Thâm canh, tăng vụ.
Không bỏ đất hoang
Chọn cây trồng phù hợp với đất
Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất.
BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT:

II. BIỆN PHÁP CẢI TẠO, BẢO VỆ ĐẤT
Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ làm tăng bề dày lớp đất trồng. Biện pháp này áp dụng cho đất có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.
Tăng bề dày lớp đất trồng.
Đất nghèo dinh dưỡng (bạc màu)
Hạn chế dòng nước chảy
Đất dốc (đồi núi)
Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn,….
Đất dốc(đồi trọc)
Không xới lớp đất phèn lên hòa tan trong nước, tháo nước phèn,giảm độ chua, cải tạo đất,……
Đất phèn
Đất phèn
Giảm độ chua,cải tạo đất
II. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT
Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ: Đất bạc màu
Làm ruộng bậc thang: Đất dốc
Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh: Đất dốc
Cày nông, bữa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên: Đất phèn
Bón vôi:Đất phèn

Biện pháp thủy lợi: thau chua, rửa mặn, xổ phèn, áp dụng cho đất mặn, đất phèn.
Bón vôi: khử chua cho đất, áp dụng cho đất chua.
Biện pháp bón phân: bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. Áp dụng cho đất phèn.
I THÂM CANH TĂNG VỤ

II KHÔNG BỎ ĐẤT HOANG

III.CHỌN CÂY TRỒNG PHÙ HỢP

IV.VỪA SỬ DỤNG ĐẤT,VỪA CẢI TẠO
1.Cung cấp chất dinh dưỡng cho đất,tăng thu nhập
2.Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt
3.Tăng năng suất và sản lượng

4.Tận dụng đất trồng trọt,chống xói mòn
KIỂM TRA -ĐÁNH GIÁ
Hãy ghép các câu ghi từ I đến IV với các câu từ 1 đến 4 cho phù hợp?
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
nguon VI OLET