Bài 6:Chạm Khắc Gỗ Đình Làng Việt Nam
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
Một số đình làng tiêu biểu:
ĐÌNH CHU QUYẾN (Hà Tây)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
ĐÌNH BẢNG ( BẮC NINH )
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
Một số đình làng tiêu biểu:
Cấu trúc đình Đình Bảng ( Bắc Ninh)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
MẶT CẮT ĐÌNH BẢNG ( BẮC NINH )
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
ĐÌNH THỔ HÀ ( BẮC GIANG)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
ĐÌNH MÔNG PHỤ ( SƠN TÂY )
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
ĐÌNH LÀNG ĐỒNG TÁN ( HÀ TÂY)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
ĐÌNH TÂY ĐẰNG ( HÀ TÂY)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
Đình Thụy Khê (Hà Tây)
ĐÌNH THỔ TANG ( VĨNH PHÚC)
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Một số đình làng tiêu biểu:
- Vai trò của đình làng trong đời sống nhân dân xưa?
- Đặc điểm của kiến trúc đình làng?
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
Câu hỏi:
Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
- Vai trò: là nơi thờ Thành hoàng làng, và là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng làng.
- Kiến trúc: Chủ yếu bằng gỗ, quy mô to lớn. Mái cong, bên trong được chạm khắc trang trí công phu.
- Là niềm tự hào và luôn gần gũi, gắn bó với tình yêu quê hương của mỗi người.
I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT:
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
ĐẦU ĐAO
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Đình Chu Quyến (Hà Tây)
Thiếu nữ- Đình làng Phù Lão ( Bắc Giang )
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
ĐÌNH ĐÌNH BẢNG
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
“ Uống rượu ”. Đình Hồi Quan (Bắc Ninh)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Ôm gà chọi . Đình Liên Hiệp ( Hà Tây )
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Nhạc công- Đình Đại Phùng (Hà Nội )
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Lễ tịch điền
Đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc )
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Quan quân cướp bóc. Đình Hạ Hiệp ( Hà Tây ), TK XVII
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Người cưỡi ngựa. Đình Hạ Hiệp ( Hà Tây ), TK XVI
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Cưỡi rồng
Đình Hạ Hiệp (Hà Tây),
TK XVI
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Đánh cờ. Đình Hạ Hiệp ( Hà Tây ), TK XVII
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Đánh cờ. Đình Ngọc Canh (Vĩnh Phúc)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Chèo thuyền
Đình Phù Lưu (Bắc Ninh)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Chơi đàn- Đình Hoàng Xá ( Hà Tây )
RỒNG, NGHÊ_ĐÌNH QUANG HÚC (HÀ TÂY)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Hoa lá- Đình So (Hà Tây)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Đình Tây Đằng (Hà Tây)
II. MỘT SỐ TÁC PHẨM CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG TIÊU BIỂU
Săn báo
- Nội dung của những chạm khắc trang trí đình làng gồm những gì?
- Gíá trị về nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng?
CÂU HỎI:
- Điêu khắc trang trí đình làng có đề tài đa dạng phản ánh những vấn đề xã hội, những sinh hoạt rất đời thường của người nông dân, ca ngợi sự phồn thực, hạnh phúc của con người, cảnh thiên nhiên.
Nội dung
- Chủ yếu phục vụ cho nhân dân, mang đậm chất dân gian, hình dáng sinh động, bố cục độc đáo, đường nét, mảng khối rõ ràng, chủ yếu chạm khắc sâu nhiều lớp tạo nên một hệ thống phù điêu dày đặc.
- Biểu hiện xu hướng nghệ thuật hiện thực, có đường nét đơn giản, dứt khoát, hình khối mạnh chắc, dáng sống động…
Giá trị
KẾT LUẬN
- phản ánh sinh hoạt đời thường của nhân dân cùng với các con vật, hoa lá, mây, nước,...
Thuộc dòng nghệ thuật dân gian. Tác giả là nông dân.
Nét chạm khắc mộc mạc, khoẻ khoắn, phóng khoán… bộc lộ tâm hồn người sáng tạo ra nó.
nguon VI OLET