Chào mừng các thầy cô cùng các em học sinh
Đến với giờ học Âm nhạc
Tiết 13
Học bài hát: Chiến sĩ tí hon

Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh.
Nhạc: Đinh Nhu.
Lời mới: Việt Anh.

Chiến sĩ tí hon
Theo bài Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh
Kèn vang đây đoàn quân
Đều chân ta cùng bước
Cờ sao đi đằng trước
Ta vác súng theo sau
Nào ta đi cùng nhau
Đều chân theo nhịp trống
Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào!
6
Tập hát
từng câu
Câu 1: Kèn vang đây đoàn quân
Đều chân ta cùng bước

Câu 2: Cờ sao đi đằng trước
Ta vác súng theo sau

Câu 1+2: Kèn vang đây đoàn quân
Đều chân ta cùng bước
Cờ sao đi đằng trước
Ta vác súng theo sau

Câu 3: Nào ta đi cùng nhau
Đều chân theo nhịp trống

Câu 4: Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào!
Câu 3+4: Nào ta đi cùng nhau
Đều chân theo nhịp trống
Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào!
Chiến sĩ tí hon
Theo bài Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh
Kèn vang đây đoàn quân. Đều chân ta cùng bước
Cờ sao đi đằng trước. Ta vác súng theo sau
Nào ta đi cùng nhau. Đều chân theo nhịp trống
Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào!
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
9
Dặn dò
- Luyện tập hát thuộc lời ca theo giai điệu bài hát Chiến sĩ tí hon.
- Chuẩn bị Tiết 14: Ôn tập bài hát Chiến sĩ tí hon

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Môn: ÂM NHẠC
Lớp : 2