Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Đăng ngày 10/20/2017 5:46:24 AM | Thể loại: GDCD 11 | Chia sẽ bởi: h� nguy�?n th�? | Lần tải: 69 | Lần xem: 2 | Page: 38 | Kích thước: 3.29 M | Loại file: ppt

  • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước - 1
  • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước - 2
  • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước - 3
  • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước - 4
  • Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 11A3
BÀI 6
CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
tính tất yếu khách quan và tác dụng của
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
1
Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a
Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
b
Tiết 1

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất đã đạt được những thành tựu gì ?
Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
1
Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a
Máy hơi nước của Jame Watt (1784)
Xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước (1804)
Tàu hỏa đầu tiên (1825)
Lao động thủ công
Máy móc, cơ khí
Công nghiệp hóa
Sử dụng máy móc, cơ khí
Lao động thủ công là chính
Công nghiệp hóa hiểu một cách đơn giản
 Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra vào khoảng thời gian nào? Thành tựu?
Người máy
Máy tính-ĐTDĐ
Nguồn năng lượng mới
Sóng vệ tinh
Lao động cơ khí
Lao động tự động hóa
Hiện đại hóa
Tự động hóa
Lao động cơ khí
 Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội
Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào:
Hiện đại hóa
 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển
đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và
quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động
thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến
sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện,
phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng
suất lao động xã hội cao.
Vì Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa muộn, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển thì công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa.
Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa ?
b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Em hãy cho biết thực trạng CSVC của nước ta hiện nay?
Thu nhập bình quân đầu người của nước ta hiện nay?
Năng suất lao động của nước ta so với thế giới?
Thực trạng cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất-kỹ thuật lạc hậu
Cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại
Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp (2010)
GDP quốc gia và GDP bình quân đầu người của Việt Nam 1.960 USD (2013)
Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

Do yêu cầu phải tạo ra năng xuất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH.


Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.

Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện tác dụng to lớn và toàn diện của CNH - HĐH ?
TÁC DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội
Tạo tiền đề cho việc củng cố QHSX XHCN, tăng cường vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân – nông dân – trí thức
Tạo tiền đề phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao.
Việt Nam gia nhập ASEAN, ngày 28/07/1995
Việt Nam gia nhập WTO 7/11/2006
Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (11/2013)
Câu 1. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định đến khi nào nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại?
a. Năm 2030
b. Thời gian sóm nhất
b. Năm 2020
b. Thời gian ngắn nhất
Câu 2. Khi đẩy mạnh CNH, HĐH chúng ta cần lưu ý tới những vấn đề nào?
a. Ô nhiễm môi trường
b. Tập quán, truyền thống nông nghiệp bị thay đổi
c. Gia tăng nhu cầu khai thác TNTN
d. Chênh lệch giàu nghèo..
CHÚC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
CHÚC THẦY CÔ SỨC KHỎE,
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT