Chủ đề 1. ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Nhận xét về đặc điểm địa hình nước ta?
1.Đặc điểm chung
của địa hình

Lát cẮt ngang đỊa hình nưỚc ta
Đồng bằng
Miền đồi núi
Chủ yếu là núi thấp (khoảng 1000m)
1. Đặc điểm chung của địa hình
c. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
Phong hóa hóa học và quá trình xâm thực, bồi tụ diễn ra nhanh chóng.
- Quá trình cacxtơ diễn ra mạnh.
Hãy nêu những biểu hiện
của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ?
1. Đặc điểm chung của địa hình
d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.
Tích cực: đắp đê, xây đập, các công trình kiến trúc…
- Tiêu cực: xói mòn, rửa trôi, lũ lụt….
RUỘNG BẬC THANG
PHÁ RỪNG
XÓI MÒN
ĐÊ SÔNG HỒNG
2. Các khu vực địa hình
a.Khu vực đồi núi
-Địa hình núi chia thành 4 vùng.
Địa hình Việt Nam
Vùng nói Đông Bắc
Vùng nói Tây Bắc
Vùng nói
Trường Sơn Bắc
Vùng nói
Trường Sơn Nam
9
http://violet.vn/trthanhcong
So sánh đặc điểm địa hình của vùng núi Tây Bắc
và Đông Bắc?
So sánh đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn
Bắc và Trường Sơn Nam?
Địa hình Việt Nam
Vùng Đông Bắc
Vùng Tây Bắc
Vùng Trường Sơn Bắc
Vùng Trường Sơn Nam
Vùng Đông Bắc nằm ở tả ngạn sông Hồng với 4 cánh cung lớn,chụm lại ở Tam Đảo,mở rộng về phía Bắc và phía Đông
+Sông Gâm
+Ngân Sơn
+Bắc Sơn
Đông Triều
Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
1500
1000
500
TB
ĐN
Lát cắt địa hình
Tỉ lệ ngang 1 : 3 000 000
Tỉ lệ đứng 1 : 100 000
Sơn nguyên
Đồng Văn
1500
1000
500
Các con sông cũng theo hướng vòng cung
(hướng sông theo hướng núi)
Giáp biên giới còn có các khối núi đá vôi
Cao nguyên đá Đồng Văn
Địa hình Việt Nam
Vùng Tây Bắc nằm giữa sông Hồng và sông Cả,cao nhất nước ta với 3 dải địa hình chạy cùng hướng TB-ĐN
Địa hình Việt Nam
Phía Đông là dãy núi cao đồ sộ Hoàng Liên Sơn
Địa hình Việt Nam
Xen giữa là các vùng núi thấp, cao nguyên và sơn nguyên đá vôi và thung lũng sông
Địa hình Việt Nam
Phía Tây là các dãy núi trung bình chạy dọc biên giới V-L
Lát cắt địa hình
Tỉ lệ ngang 1 : 3 000 000
Tỉ lệ đứng 1 : 100 000
Các thung lũng sông cùng hướng xen giữa các dãy núi
Núi Tây Bắc
Địa hình Việt Nam
Địa hình Việt Nam
Cao ở 2 đầu
Thấp ở giữa
Cao ở 2 đầu
Thấp ở giữa
Thấp dần từ Tây sang Đông
Đặc điểm vùng Trường Sơn Bắc
Giới hạn: từ sông Cả đến núi Bạch Mã.
Hướng Tây Bắc-Đông Nam.
Các dãy núi song song, so le, cao ở 2 đầu.ở giữa thấp trũng có vùng núi đá vôi. (Quảng Bình, Quảng Trị)
Địa hình Việt Nam
Bất đối xứng sườn Đông Tây
Đồng bằng hình thành không liên tục
Cao nguyên rộng, phía đông thẳng đứng
Các khối núi Kontum, các khối núi cực nam Tây Bắc, sườn Tây thoải, sườn Đông dốc đứng.
Các cao nguyên đất đỏ ba-dan: Plây-ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, bề mặt bằng phẳng, độ cao xếp tầng 500-800-1000m.
Đặc điểm vùng Trường Sơn Nam
a.Khu vực đồi núi
-Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du.
2. Các khu vực địa hình
Thế nào là địa hình
bán bình nguyên?
L à vùng nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng
Bán bình nguyên
Địa hình Việt Nam
Vùng bán bình nguyên
Vùng trung du
Vùng trung du (TP Hồ Chí Minh)
Bán bình nguyên và trung du
Nằm chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng
Khu vực điển hình:Đông Nam Bộ,rìa ĐBSH và ĐB ven biển miền Trung
Độ cao:100-200m
Bài học đến đây kết thúc
nguon VI OLET