Bài 6:
Đất nước nhiều đồi núi
Dựa vào SGK và bản đồ, hãy nêu những đặc điểm chung của địa hình nước ta
1.Đặc điểm chung của địa hình
Lát cắt ngang mô tả cấu trúc địa hình Việt Nam
1500
1000
2000
mm
Đồi núi
Đồng bằng

Chủ yếu là đồi núi thấp ( dưới 1000m )
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chiếm ¼ diện tích.
- Trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích . Địa hình đồi núi cao chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.
a. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp
b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng
Địa hình nước ta được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt (núi, đồng bằng, thềm lục địa)
Hướng nghiêng:thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
b.Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng
Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính:

Hướng Tây Bắc – Đông Nam từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã

Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam)
Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ?
c. Địa hình nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa
Mưa lũ gây sạt lở tại tỉnh Đắk Nông hồi tháng 8/2020
Hang Sơn Đòong ( Bố Trạch, Quảng Bình )
Bồi tụ phù sa ở đồng bằng sông Hồng
d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
Tác động tích cực của con người đến địa hình
Tác động tiêu cực của con người đến địa hình
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
Vùng núi Đông Bắc
Vùng núi Tây Bắc
Vùng núi Trường Sơn Bắc
Vùng núi Trường Sơn Nam
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
11
http://violet.vn/trthanhcong
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
13
http://violet.vn/trthanhcong
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
15
http://violet.vn/trthanhcong
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
17
http://violet.vn/trthanhcong
2. Các khu vực địa hình
a. Khu vực đồi núi
LUYỆN TẬP
Câu 1: Tỉ lệ của địa hình đồi núi và của địa hình đồng bằng so với diện tích toàn lãnh thổ của nước ta lần lượt là:
1/2 và 1/2        B. 2/3 và 1/3
C. 3/4 và 1/4        D. 4/5 và 1/5
Câu 2: Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là:
Đồng bằng       B. Đồi núi thấp
C. Núi trung bình       D. Núi cao
Câu 3: Độ dốc chung của địa hình nước ta là
thấp dần từ Bắc xuống Nam
B. thấp dần từ Tây sang Đông
C. thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam
D. thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
LUYỆN TẬP
Câu 4: Cấu trúc địa hình của nước ta gồm hai hướng chính là
hướng bắc – nam và hướng vòng cung
B. hướng tây bắc- đông nam và hướng vòng cung
C. hướng đông – tây và hướng vòng cung
D. hướng đông bắc- tây nam và hướng vòng cung
Câu 5: Hướng tây bắc – đông nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt trong các khu vực
A. Vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc
B. Vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam
C. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc
D. Vùng núi Trường Sớn Bắ và vùng núi Trường Sơn Nam
Câu 6: Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện trong các khu vực
A. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc
B. Vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam
C. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc
D. Vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam
LUYỆN TẬP
Câu 7: Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở
A. sự xâm lược mạnh mẽ tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng.
B. Sự đa dạng của địa hình: đồi núi, cao nguyên, đồng bằng…
C. Sự phân hóa rõ theo độ cao với nhiều bậc địa hình
D. Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc – đông nam và vòng cung
Câu 8: Địa hình núi nước ta được chia thành bốn vùng:
A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.
B. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc
C. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn
Câu 9: Vùng núi Đông Bắc có vị trí
nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng
B. nằm giữa sông Hồng và sông Cả
C. nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
D. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã
LUYỆN TẬP
Câu 10: vùng núi Tây Bắc có vị trí
nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng
B. nằm giữa sông Hồng và sông Cả
C. nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
D. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã
Câu 11: vùng núi Trường Sơn Bắc có vị trí
nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng
B. nằm giữa sông Hồng và sông Cả
C. nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
D. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã
Câu 12: vùng núi Trường Sơn Nam có vị trí
nằm ở phía đông của thung lũng sông Hồng
B. nằm giữa sông Hồng và sông Cả
C. nằm từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
D. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã
nguon VI OLET