TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA CẦU GIẤY HÀ NỘI
Kĩ thuật-Lớp 4
Khâu ghép hai mép vải bằng
mũi khâu thường (T2)

Nhóm trưởng kiểm tra

Hai mảnh vải
Kim, chỉ
Bút chì, thước, kéo

Hoạt động 1
Kiểm tra vật liệu và dụng cụ
Kỹ thuật: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (t1+2)
Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng
mũi khâu thường .
Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm .
Với học sinh khéo tay:
- Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- Các mũi khâu tương đối đều nhau. -- Đường khâu ít bị dúm .
THỰC HÀNH
1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?
2. Khâu lược là khâu như thế nào?
Hoạt động 2
Nêu lại quy trình thực hiện
1. Vạch dấu đường khâu.
2. Khâu lược.
3. Khâu ghép hai mép vải.
Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.
Quy trình thực hiện


Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Bước 2: Khâu lược
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải
Quy trình thực hiện


Mặt sau
Mặt trước
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải
Hoạt động 3
Thực hành
Lưu ý
Khi xâu chỉ vào kim
Trước khi thực hiện khâu lược và khâu thường
Trong lúc thực hành khâu
Kết thúc đường khâu
Bước 2: Khâu lược
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

Hoạt động 3.Thực hành

Hoạt động 4
Trưng bày sản phẩm
CU?NG CƠ? - DA?N DO`
CHÚC CÁC EM MẠNH KHOẺ
HỌC TỐT !
nguon VI OLET