Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Đăng ngày 10/23/2017 12:22:17 AM | Thể loại: GDCD 10 | Chia sẽ bởi: Linh Lê Ngọc Phương | Lần tải: 32 | Lần xem: 3 | Page: 11 | Kích thước: 3.50 M | Loại file: pptx

  • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - 1
  • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - 2
  • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - 3
  • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - 4
  • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Người soạn: Lê Ngọc Phương Linh 10C1
THPT Lê Hồng Phong
Năm 2017-2018
2- Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng
a. Phủ định của phủ định
Sự vật hiện tượng mới
Sự vật đang tồn tại
Sự vật hiện tượng mới hơn
Phủ định lần 1
Phủ định lần 2
(Phủ định của phủ định)
Quan sát sơ đồ và rút ra khái niệm phủ định của phủ định?

Khái niệm phủ định của phủ định: Trong quá trình vận động ,phát triển của các SVHT , cái mới xuất hiện phủ định cái cũ nhưng nó lại bị cái mới hơn phủ định , triết học gọi đó là phủ định của phủ định
Xét các ví dụ sau :
Âp 1 quả trứng trong điều kiện thích hợp, nó sẽ nở thành gà con. Qủa trứng bị thay thay thế bởi 1 con gà con do nó nở ra, đấy là sự phủ định của quả trứng. Gà con phát triển thành gà trưởng thành sẽ đi phối hợp với các con gà khác giới tạo ra quả trứng mới . Kết quả của sự phủ định này là chúng ta lại có quả trứng như ban đầu, nhưng không phải chỉ là 1 quả, mà là nhiều gấp mười, hai mươi, ba mươi lần .
Khi chúng ta gieo 1 hạt thóc trong điều kiện bình thường, nó sẽ nảy mầm. Hạt thóc đã bị thay thế bởi 1 cây lúa do nó sinh ra, đấy là sự phủ định hạt thóc. Cây lúa lớn lên, ra hoa thụ phấn và cuối cùng là sinh ra những hạt thóc mới, và khi hạt thóc đã chín thì thân cây chết đi bản thân nó bị phủ định. Kết quả sự phủ định của phủ định này là chúng ta lại có hạt thóc như ban đầu, nhưng không phải là 1 hạt mà là nhiều gấp mười, hai mươi, ba mươi lần
b. Khuynh hướng phát triển
Quan sát sơ đồ trên và cho biết sự giống và khác nhau của điện thoại nokia qua từng giai đoạn ??
Qua trên rút ra khái niệm Khuynh hướng phát triển của SVHT ??
- Khuynh hướng phát triển của sự vât hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn hoàn,thiện hơn
Kết luận
Trong sự phát triển vô cùng của thế giới vật chất, bất kì cái mới nào ra đời cũng không thể coi là cái mới cuối cùng . Theo thòi gian nó lại bị cái mới hơn, cái tiến bộ hơn phủ định. Qúa trình phủ định liên tục ấy tạo nên sự phát triển không ngừng của các sự vật hiện tượng
Quy luật phủ định của phủ định
Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng diễn ra theo hình “ xoắn ốc” quanh co phức tạp dường như lặp lại cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn
Tính kế thừa
Tính lặp lại
Tính tiến lên
BÀI HỌC RÚT RA
Nhận thức cái mới, ủng hộ cái mới
Tôn trọng quá khứ
Tránh bảo thủ phủ định sạch trơn, cản trở sự tiến bộ
Tránh ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới