1
Xin chào
Các em học sinh
Khối 7
GV: Phạm Thị Xuân Trường
2
Tiết 1: Vẽ hình
LỌ HOA VÀ QUẢ
Tiết 4: vẽ theo mẫu
GV: Phạm Thị Xuân Trường
Bài vẽ theo mẫu
(vẽ chì)
3
Trong các cách trình bày vật mẫu sau, cách trình bày nào có bố cục hợp lý nhất? Vì sao?
Không hợp lý vì quả nhỏ hơn nhưng đặt sau lọ.
Hợp lý vì nhìn thấy đầy đủ các phần của vật mẫu,bố cục chặt chẽ.
Không hợp lý vì quả nằm che khuất đáy lọ, bố cục hẹp ngang.
Không hợp lý vì lọ hoa và quả cách xa nhau quá.
1
3
4
2
HÃY QUAN SÁT TRANH
Quả có dạng hình gì?
Vật nào có màu sắc đậm nhất?
Lọ gồm những bộ phận nào?
Lọ có dạng hình gì?
Cấu tạo, đặc điểm của lọ hoa và quả.
Cấu tạo, đặc điểm của lọ hoa và quả.
Quả
Miệng lọ
Đáy lọ
Cổ lọ
Thân lọ
Lọ có dạng khối trụ.
-Cổ lọ ngắn.
-Thân lọ phình to nhỏ dần xuống đáy.
-Đáy rộng hơn miệng.
- Quả có dạng khối cầu.
HÃY QUAN SÁT TRANH
7
Bước 2: Tìm tỉ lệ các bộ phận của vật mẫu.
Bước 4 :
Sửa hình bằng những nét cong, vẽ chi tiết.
II: C�CH V? HèNH:
Bước 1: Phác khung hình chung và khung hình riêng của mẫu.
Bước 3: Phác hình các vật mẫu bằng những nét thẳng.
Gồm 4 bước:
III.THỰC HÀNH
- Vẽ lọ hoa và quả ( Tiết 1:Vẽ hình )
- Giấy A4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Trong các hình vẽ trên hình vẽ nào đẹp nhất?
Bài vẽ hình đẹp phải có:
- Bố cục cân đối trên khổ giấy.
- Hình đúng tỉ lệ và gần giống mẫu.
Tìm tỉ lệ các bộ phận của vật mẫu.
Phác khung hình chung và khung hình riêng của mẫu.
Phác hình các vật mẫu bằng những nét thẳng.
Sửa hình bằng những nét cong, vẽ chi tiết.
1
2
3
4
IV: Củng cố
* Dặn dò
Ho�n th�nh hỡnh v?.
Chu?n b? d?y d? d? dựng h?c t?p: b�i v? hỡnh, m�u tụ, v? ghi b�i, sgk.
Suu t?m m?t s? tranh, b�i v? theo m?u L? hoa v� qu? (Ti?t 2: v? m�u).
Nguyễn Thành Chiến
Trường THCS Nà Nhạn
12
Tiết học kết thúc
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC EM HỌC SINH
nguon VI OLET