KHTN 6
BÀI 41
BIỂU DIỄN LỰC
Dưới tác dụng của lực ta có thể biểu diễn lực bằng mũi tên:
+ Gốc của mũi tên có điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.
+ Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực.
+ Độ dài của mũi tên biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích.

I. Các đặc trưng của lực
1.Độ lớn của lực
Lực nào mạnh nhất?
Độ lớn của lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của một lực
So sánh độ lớn của lực kéo
Đội xanh thắng => lực kéo của đội xanh lớn hơn lực kéo của đội vàng
2. Đơn vị lực và dụng cụ đo lực
Đơn vị lực: Niu tơn – kí hiệu N
Dụng cụ đo lực là lực kế
3.Phương và chiều của lực
 Lực của dây câu tác dụng lên con cá có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
 Lực của tay người bắn cung có phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái.
Lực của vận động viên tác dụng lên ván nhảy có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
II. Biểu diễn lực
+ Gốc của mũi tên có điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.
+ Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực.
+ Độ dài của mũi tên biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích.

 Tỉ lệ xích: quy ước 1 cm ứng với 1 N mũi tên có độ dài là: 0,5 cm
 Tỉ lệ xích: quy ước 1 cm ứng với 10N thì mũi tên có độ dài là:5 cm
 Tỉ lệ xích:quy ước 0,5 cm ứng với 1N thì mỗi mũi tên có độ dài là:3cm
P= …
500N
 
F=45N
F=2x6=12N
F=5x6=30N
 
 
Đơn vị của lực là?
A. Mét  chiều dài
B. Niu tơn
C.Ki lô gam  Khối lượng
D.N/ m2  áp suất
Lần lượt treo một lò xo có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như hình vẽ. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3.
A.m1 = m2 = m3
B.m1 > m2 > m3
C. m2 > m3 > m1
D. m3 > m1 > m2
Độ dãn của lò xo treo phương thẳng đứng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật treo
Hướng dẫn về nhà
Ôn kĩ bài
-Làm bài tập 41.1; 41.2; 41.4; 41.5 SBT
Vẽ sơ đồ tư duy bài biểu diễn lực
Chúc các em luôn học giỏi
xin cam ON CAC EM HOC SINH
nguon VI OLET