Bài 6:
LỰC MA SÁT
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là hai lực cân bằng ? Một vật đang đứng yên hoặc đang chuyển động dưới tác dụng của các lực cân bằng lên vật thì vật đó sẻ như thế nào ?
TL: - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau,phương nằm trên cùng trên một đường thẳng,chiều ngược nhau.
- Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên; đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động thẳng đều.
?
Sự khác nhau cơ bản giữa trục bánh xe bò ngày xưa và trục bánh xe đạp, trục bánh xe ô tô bây giờ là gì?
Mất hàng chục thế kỉ để tạo ra sự khác biệt giữa hai loại trục bánh xe. Sự phát minh ra ổ bi
Bài 6:
LỰC MA SÁT
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
Vành bánh xe trượt trên mặt má phanh
Hãy cho biết khi bóp nhẹ phanh thì vành bánh xe chuyển động thế nào trên mặt má phanh?
Khi bánh xe không quay thì xe chuyển động thế nào trên mặt đường?
Bánh xe không lăn mà trượt trên mặt đường.
Vậy lực ma sát trượt sinh ra khi nào?
Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
C1.Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và trong kĩ thuật?
?
- Lực ma sát lăn xuất hiện giữa bi và sàn khi bi lăn trên sàn, ngăn cản chuyển động của bi.
Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
2. Lực ma sát lăn
Vậy khi nào xuất hiện lực ma sát lăn?
Tiết 7 - Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
2- Lực ma sát lăn.
C2.Tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và trong kĩ thuật?
?
m
Lực ma sát nào xuất hiện khi đẩy một thùng hàng nặng trên mặt sàn?
Các em hãy tìm biện pháp để giúp việc di chuyển thùng hàng nhẹ nhàng hơn?
Khi bánh xe lăn trên mặt sàn thì giữa bánh xe và mặt sàn xuất hiện lực gì?
Em hãy so sánh độ lớn của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn trong 2 trường hợp dưới đây ?
C3: F ms Trượt > F ms lăn
Fk
Fms
C4:Tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực
kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên?
TL:+ Vật đứng yên chứng tỏ giữa mặt bàn với vật có một lực cản.
Lực này đặt lên vật cân bằng với lực kéo để giữ cho vật đứng yên.
+ Lực này gọi là lực ma sát nghỉ.
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
2- Lực ma sát lăn.
3- Lực ma sát nghỉ.
TL C5:
- Lực ma sát nghỉ giúp ta cầm nắm mọi vật dễ dàng hơn
- Lực ma sát nghỉ giữa bàn chân và mặt đường
C5.Hãy lấy ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và trong kĩ thuật?
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
2- Lực ma sát lăn.
3- Lực ma sát nghỉ.
II- Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật.
1- Lực ma sát có thể có hại.
b. Fms làm mòn trục, cản trở chuyển động
 KP: lắp ổ bi (giảm ma sát từ 20-30 lần)
c. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động
 KP: Lắp bánh xe lăn
a. Fms làm mòn xích dĩa
 Kp: Tra dầu (giảm ma sát từ 8-10 lần)
C6 : Hãy nêu tác hại của lực ma sát và biện pháp làm giảm trong các trường hợp ở hình vẽ?
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
2- Lực ma sát lăn.
3- Lực ma sát nghỉ.
II- Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật.
1- Lực ma sát có thể có hại.
2- Lực ma sát có thể có ích.
C7: Hãy quan sát hình vẽ và hãy tưởng tượng xem nếu không có lực ma sát thì sẻ xảy ra chuyện gì và cách làm tăng lực ma sát?
Hình a : Không thể dùng phấn viết lên bảng -> Tăng độ nhám của bảng để tăng ma sát trượt giữa viên phấn với bảng.
Hình b : Con ốc bị quay lỏng dần khi bị rung động. Nó không còn tác dụng ép chặt mặt cần ghép, đầu que diêm trượt trên mặt sườn bao diêm không phát ra lửa.
Hình c : Ôtô không dừng lại được -> tăng lực ma sát bằng cách tăng độ sâu khía rãnh mặt lốp xe.
Tiết 7 Bài 6: LỰC MA SÁT
I- Khi nào có lực ma sát ?
1- Lực ma sát trượt.
2- Lực ma sát lăn.
3- Lực ma sát nghỉ.
II- Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật.
1- Lực ma sát có thể có hại.
III- Vận dụng.
2- Lực ma sát có thể có ích.
III. Vận dụng:
C8:
a) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã.
b) Ôtô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa (mắc) lầy.
c) Giày đi mãi đế bị mòn.
d) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo đàn nhị (đàn cò).
b) Ma sát lăn giữa đường và lốp trong trường hợp này nhỏ. Ma sát trong trường hợp này là có ích.
c) Ma sát trượt giữa đường và đế giày làm đế giày bị mòn. Ma sát trong trường hợp này là có hại.
a) Ma sát nghỉ giữa sàn và chân trong trường hợp này nhỏ, cần tăng ma sát . Ma sát trong trường hợp này là có ích.
C8 Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này ma sát có ích hay có hại:
III. Vận dụng:
C8:

d) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo đàn nhị (đàn cò).
d) Để tăng độ ma sát giữa dây cung với dây đàn nhị, nhờ vậy đàn kêu to. Ma sát có ích.
C8 Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này ma sát có ích hay có hại:
Đàn nhị (Đàn cò)
C9: Ổ bi (bạc đạn) có tác dụng gì? Tại sao việc phát minh ra ổ bi lại có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển của khoa học công nghệ?
TLC9: Ổ bi có tác dụng làm giảm ma sát do thay thế ma sát trượt của trục bằng ma sát lăn của các viên bi. Nhờ sử dụng ổ bi đã làm giảm lực cản lên các vật chuyển động, nên các máy móc hoạt động dễ dàng hơn,góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành động học, cơ khí, chế tạo máy. . .
Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt vật khác.
Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật khác.
Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.
Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác
Lực ma sát có thể có hại hoặc có thể có ích.
Kiến thức cần ghi nhớ :
Hướng dẫn sau giờ học
- Học thuộc nội dung bài kết hợp ghi nhớ.
- Làm bài tập :Từ 6.1 đến 6.5 trong SBT.
-Về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học từ tiết 1 đến tiết 6. Tiết sau ôn tập kiểm tra 1 tiết
nguon VI OLET