TRƯỜNG THCS …….
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
……., ngày 20 tháng 7 năm 2021
KHỞI ĐỘNG
TRÒ CHƠI:
LẬT Ô CHỮ TÌM HÌNH
Luật chơi: Giáo viên đưa câu hỏi, học sinh nghe và đoán câu trả lời lật một phần bức tranh.
Mô Hình Mạng Thông Tin Toàn Cầu
2
1
3
Để máy tính kết nối được internet ta cần làm gì?
CÂU 1
Khi máy tính có kết nối mạng Internet e có thể làm được những việc gì?
CÂU 2
Nếu có nhiều trang thông tin kết nối với nhau tạo thành một mạng khổng lồ gọi là gì?
CÂU 3
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU (tiết 1)
Trình bày được các khái niệm World Wide
Web, website, địa chỉ của website, trình duyệt.
Khai thác được các thông tin trên một số
trang web thông dụng: tra từ điển, xem tin
thời tiết, thời sự
Biết cách sử dụng trình duyệt để vào trang
web cho trước xem và nêu được các thông
tin chính trên trang web đó
MỤC TIÊU BÀI HỌC
HĐ: Tìm hiểu cách tổ chức thông tin
- Chia nhóm HS thảo luận:
N1: Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?
N2: Em đã xem thông tin trên Internet chưa?
N3: Trên Internet có những dạng thông tin gì?
Kết luận:
Trong một cuốn sách, thông tin được sắp xếp tuần tự.
Trên Internet có thông tin ở các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, các phần mềm, các liên kết
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU (tiết 1)
1. Tổ chức thông tin trên Internet
? Nêu sự khác nhau của cách tổ chức thông tin trong sách và trên Internet?
Trả lời:
Trong sách: sắp xếp tuần tự
Trên Internet: không tuần tự
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
1. Tổ chức thông tin trên Internet
Thông tin trên Internet được tạo nên từ nhiều trang web kết nối với nhau bời các liên kết. Mỗi trang web có địa chỉ truy cập riêng.
Website là một tập hợp các trang web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ. Địa chỉ của trang chủ là địa chỉ của website.
World Wide Web là mạng thông tin toàn cầu, liên kết các website trên Internet.
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
1. Tổ chức thông tin trên Internet
Câu hỏi củng cố
Câu 1: Trang siêu văn bán là:
A. Trang văn bản thông thường không chứa liên kết.
B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.
C. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau không chứa liên kết.
Câu 2: Hãy nêu địa chi một số website có nội dung phục vụ việc học tập.
B
Xin mời các em xem video
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
2. Trình duyệt:
? Trình bày một số thao tác cơ bản trên trình duyệt?
Em hãy cho cô biết khi em muốn truy cập vào trang https://www.nhaccuatui.com/ trên máy tính để nghe nhạc thì em phải làm gì đầu tiên?
Muốn truy cập vào một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt
- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt
- Nhấn phím Enter
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
2. Trình duyệt:
Câu hỏi củng cố:
1. Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết.
Đáp án:
1. Một số trình duyệt là: Mozilla Firefox, Cốc cốc, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari,…
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Vận dụng:
2. Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?
Đáp án:
2. Để truy cập một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.
- Nháy địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt.
- Nhấn phím Enter.
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Hướng dẫn học bài ở nhà:
Về nhà xem phần 3 bài 6:
Tìm hiểu các trình duyệt và trang web có ứng dụng cho cuộc sống
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU (tiết 2)
3. Thực hành khai thác thông tin trên trang web:
Yêu cầu:
- Mở trình duyệt Google Chrome
- Nhập địa chỉ www.vi.wikipedia.org vào thanh địa chỉ
- Nháy chuột vào Wikipedia, bách khoa toàn thư mở tiếng Việt được hiển thị và tìm hiểu như hình dưới:
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
3. Thực hành khai thác thông tin trên trang web:
Yêu cầu:
- Mở trình duyệt Google Chrome
Tiếp tục tìm hiểu trang https://www.khituongvietnam.gov.vn/ theo mục b sách giáo khoa:
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
3. Thực hành khai thác thông tin trên trang web:
Yêu cầu:
- Mở trình duyệt Google Chrome
Tiếp tục tìm hiểu trang https://www.vtvgo.vn/ tìm hiểu như hình dưới:
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Luyện tập:
Câu 1: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?
A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách.
B. Thành từng văn bản rời rạc.
C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết.
D. Một cách tuỳ ý.
C
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Luyện tập:
Câu 2: Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù họp ở cột B.
Đáp án: 1 – c              2 – d              3 – a              4 – b
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Vận dụng:
Câu 1: Có điếm gi khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tố chức thông tin trên Internet?
Đáp án:
Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet là:
- Trong sách: Thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ đề hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.
Trên WWW: Thông tin tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cần quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Vận dụng:
Câu 2: Em hãy sử dụng trinh duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ:
https://hoahoctro.tienphong.vn và https://vtv7.vtv.vn để xem thông tin có trên trang web (tên, biếu tượng, các mục chính,...) và theo các liên kết trỏ đến các trang web khác.
Lưu địa chỉ các trang web em thích vào thanh đánh dấu.
Đáp án:
-  Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt Chrome để mở trình duyệt.
- Nhập địa chỉ trang web https://hoahoctro.tienphong.vn vào ô địa chỉ. 
- Nhấn phím Enter
(Làm các thao tác trên tương tự với trang web có địa chỉ https://vtv7.vtv.vn)
- Nháy chuột vào các liên kết để trỏ đến các trang web khác.
- Để lưu địa chỉ các trang web em thích, sau khi vào trang web nhấn vào biểu tượng dấu sao bên phải phía bên trên màn hình để mở hộp Bookmarks bar và nhấn Done để lưu địa chỉ trang web.
BÀI 6 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
Hướng dẫn học bài ở nhà:
Về nhà xem trước bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet.

Soạn phần luyện tập và vận dụng trang 31.
TRƯỜNG THCS ……
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
…….., ngày 20 tháng 7 năm 2021
nguon VI OLET