CHÀO MỪNG
CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
MÔN: ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
GIÁO VIÊN: BÙI THỊ NGỌC BÍCH
ĐỊA LÍ 7
CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
TIẾT 6 -BÀI 6:
MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
NỘI
DUNG
BÀI
HỌC
I/ Vị trí – khí hậu
II/ Các đặc điểm khác của môi
trường tự nhiên
TIẾT 6 -BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
*Môi trường nhiệt đới:
50Bắc
50 Nam
230 27’ Bắc
230 27’ Nam
* Vị trí:
CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
TIẾT 6 -BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
1/ Đặc điểm khí hậu:
Nằm trong khoảng 50 Bắc, Nam đến chí tuyến ở cả hai bán cầu ( 23027’ B,N).
Xác định các khu vực phân bố của môi trường nhiệt đới?
Gia –Mê-Na (120Bắc)
Ma-La-Can (90Bắc)
Nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của 2 địa điểm?
280C
250C
Tháng 3,4
Tháng 10,11
30C
9 tháng
3 tháng
841mm
330C
220C
Tháng 4,5
Tháng 8,9
110C
7 tháng
5 tháng
647mm
Bảng tổng hợp
500mm – 1500mm
* Vị trí : Nằm trong khoảng 50 Bắc, Nam đến chí tuyến ở cả hai bán cầu ( 23027’ B,N).
1. Đặc điểm khí hậu:
- Khí hậu nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm
trên 200C.
CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
- Có một thời kì khô hạn, càng gần chí tuyến, thời kỳ
khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn.
TIẾT 6 -BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
- Lượng mưa trung bình năm: 500 – 1500mm, giảm dần
từ xích đạo về chí tuyến.
II/ Môi trường xích đạo ẩm:
*Vị trí :
1. Đặc điểm khí hậu:
CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
2. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên:
TIẾT 6 -BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
Hình 6.3 - Xavan ở Kê-ni-a vào mùa mưa
Hình 6.4 - Xavan ở Cộng hòa Trung Phi vào mùa mưa
Vì: Lượng mưa, thời gian mưa ở Kênia ít hơn
Trung Phi.
Hình 6.3 cỏ thưa, không xanh tốt,
ít cây cao, không có rừng hành lang
Hình 6.4 thảm cỏ dày xanh hơn, nhiều
cây cao phát triển, có rừng hành lang
Giống: Cùng trong thời kì mùa mưa.
Quan sát hai bức hình trên và so sánh
sự giống và khác nhau của hai xavan? Giải thích?

Sự thay đổi lượng mưa của
môi trường nhiệt đới ảnh hưởng
tới thiên nhiên ra sao?
Thực vật
Mực nước
sông
Đất

Thay đổi theo
mùa:xanh tốt
vào mùa mưa,
khô héo
vào mùa khô

Sông có 2 mùa
nước:mùa lũ
và mùa cạn


Dễ bị xói mòn,
rửa trôi (Feralit)
(Đỏ vàng)
Đây là mùa nào trong năm ở môi trường nhiệt đới?

Thực vật thay đổi theo
mùa:xanh tốt
vào mùa mưa,
khô héo
vào mùa khô
Mùa mưa
Mùa Khô

Sông có 2 mùa
nước:mùa lũ
và mùa cạn
*Vị trí :
1. Đặc điểm khí hậu:
CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
2. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên:
TIẾT 6 -BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI
*Thảm thực vật thay đổi theo mùa từ Xích đạo về chí tuyến: từ rừng, xa van nửa hoang mạc và hoang mạc.
Vì sao môi trường nhiệt đới là một trong những khu vực đông dân trên thế giới ?
Kể tên 1 số cây trồng – vật nuôi ở MT nhiệt đới?
THE END.
nguon VI OLET