1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 9/3
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Nêu các cách làm phát triển từ vựng Tiếng việt?
2. Em hãy tìm những từ ngữ mới thời gian gần đây được cấu tạo trên cơ sở từ “môi trường”.
Có 3 cách làm phát triển từ vựng:
+ Phát triển nghĩa của từ dựa vào nghĩa gốc.
+ Tạo từ ngữ mới.
+ Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
2. Môi trường:
Môi trường tự nhiên.
Môi trường sinh thái.
Môi trường nhân tạo…

TIẾT 30
THUẬT NGỮ
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
1. Vídụ 1: So sánh 2 cách giải thích sau đây về nghĩa của từ nước và từ muối.
a/ Cách 1:
- Nước là chất lỏng không màu, không mùi, có trong sông, hồ, biển…
-Muối là tinh thể trắng, vị mặn, thường tách ra từ nước biển, dùng để ăn.
b/ Cách 2:
-Nước là hợp chất của các nguyên tố hi-drô và ôxi, có công thức H2O .
-Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít.
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
1. Vídụ 1:
* Nhận xét:
Cách 1 là cách giải thích dựa vào những đặc tính bên ngoài của sự vật, được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm, có tính chất cảm tính.
Cách 2 dựa vào đặc tính bên trong của sự vật, không thể nhận biết qua cảm tính mà phải qua sự nghiên cứu khoa học mới biết được.
? Hãy cho biết cách giải thích nào không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức về hóa học ?
=> Cách 2
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
1. Ví dụ 1:
2. Ví dụ 2: Đọc những định nghĩa sau đây và trả lời câu hỏi:
Thạch nhũ là sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của dung dịch đá vôi hoà tan trong nước có chứa a-xít các-bô-níc.
Ba-dơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít.
Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10.
ĐỊA LÝ
NGỮ VĂN
HOÁ HỌC
TOÁN HỌC
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
Em đã học những định nghĩa này ở
những bộ môn nào?
? Những từ ngữ được định nghĩa chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào?


- Những từ ngữ được định nghĩa ấy được dùng chủ yếu trong loại văn bản khoa học, công nghệ.
* Lưu ý: Ngoài văn bản khoa học, công nghệ, đôi lúc còn được dùng trong các loại văn bản : Bản tin, phóng sự, bài bình luận trên báo chí.
TIẾT 30: THUẬT NGỮ

? Vậy thuật ngữ là gì?
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
1. Ví dụ 1:
2. Ví dụ 2:
3. Kết luận:
Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ:
- Về nguyên tắc, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm, ngược lại mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
- Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít.
 Thuật ngữ này không còn có nghĩa nào khác.
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ:
Về nguyên tắc, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm ngược lại mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.

- Thuật ngữ không có tính biểu cảm.
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
a/ Muối là một hợp chất có thể hoà tan trong nước.
b/ Tay nâng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
(Ca dao)
? Từ muối trong ví dụ nào có sắc thái biểu cảm?
=> Câu b
? Em hiểu câu ca dao này có ý nghĩa gì?
I. THUẬT NGỮ LÀ GÌ?
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ:
III. LUYỆN TẬP:
Bài 1: Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học để tìm thuật ngữ thích hợp điền vào chỗ trống. Và cho biết thuật ngữ đó thuộc lĩnh vực khoa học nào?
TIẾT 30: THUẬT NGỮ
……………: là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác.
…………….: là làm hủy hoại dần dần lớp đất đá phủ trên mặt đất do các tác nhân: gió, băng hà, nước chảy ….
………………………..: là hiện tượng trong đó sinh ra chất mới.
…………….................: là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
………………: là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa.
……………….: là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với bầu nhụy.
………………..: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một điểm nào đó, trong một giây đồng hồ. Đơn vị đo: m3/s
Bài 2: Đọc đoạn trích sau:
“Nếu được làm hạt giống để mùa sau
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa !”
Tố Hữu – Chào xuân 67
Trong đoạn trích này, từ “điểm tựa” có được dùng như một thuật ngữ vật lý không? “Điểm tựa” ở đây có nghĩa gì?

-“Điểm tựa”(thuật ngữ Vật lý): Điểm cố định của một đòn bẩy thông qua đó lực tác động được truyền tới lực cản.
- “Điểm tựa” (trong đoạn trích) không được dùng như thuật ngữ, mà “điểm tựa” chỉ nơi làm chỗ dựa chính.
Bài 3:
Hỗn hợp (hóa học): là nhiều chất trộn lẫn vào nhau mà không hóa hợp thành một chất khác.
Hỗn hợp (nghĩa thông thường): gồm có nhiều thành phần trong đó mỗi thành phần vẫn không mất tính chất riêng của mình.
* Vậy cho biết hai câu sau, câu nào “hỗn hợp” là thuật ngữ? Câu nào “hỗn hợp” là nghĩa thông thường?
Nước tự nhiên ở ao, hồ, sông, biển …. là một hỗn hợp.

Đó là một chương trình biểu diễn hỗn hợp nhiều tiết mục.

* Đặt câu với từ “hỗn hợp” hiểu theo nghĩa thông thường?
Ví dụ: Đây là loại thức ăn hỗn hợp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của các loại gia cầm.
Bài tập 4:Trong sinh học, cá voi, cá heo được xếp vào lớp thú, vì tuy những động vật này có xương sống, ở dưới nước, bơi bằng vây nhưng không thở bằng mang mà thở bằng phổi.Căn cứ vào cách xác định của sinh học, hãy định nghĩa thuật ngữ cá.Có gì khác nhau giữa nghĩa của thuật này với nghĩa của từ cá theo cách hiểu thông thường của người Việt (thể hiện qua cách gọi cá voi, cá heo)?
-Định nghĩa từ cá của sinh học: Cá là động vật có xương sống, ở dưới nước; bơi bằng vây, thở bằng mang…
-Theo cách hiểu thông thường của người Việt (thể hiện qua cách gọi cá voi, cá heo, ….), cá không nhất thiết phải thở bằng mang.
Bài 5.
Thị trường (thuật ngữ trong kinh tế học): nơi thường xuyên tiêu thụ hàng hóa. (Thị: chợ - yếu tố Hán Việt)
Thị trường (thuật ngữ trong vật lí): Chỉ phần không gian mà mắt có thể quan sát được. (Thị: thấy - yếu tố Hán Việt)
? Hiện tượng đồng âm này có vi phạm nguyên tắc một thuật ngữ - một khái niệm đã nêu ở ghi nhớ không? Vì sao?

 Không vi phạm vì hai thuật ngữ này được dùng ở hai lĩnh vực khoa học riêng biệt.
CỦNG CỐ
? Thuật ngữ là gì?
? Nêu đặc điểm của thuật ngữ?

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
-Học bài.
-Xem lại các bài tập.
-Hoàn chỉnh các bài tập vào vở bài tập.
-Chuẩn bị bài “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
theo câu hỏi trong phần đọc –hiểu văn bản.
19
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ