Môn: Mĩ thuật
Lớp: 8

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 2:
Vận dụng kiến thức liên môn: Lịch sử - Âm nhạc trong dạy học Mĩ thuật
VẼ TRANH CỔ ĐỘNG
(Tiết 1)
Vẽ trang trí
A
B
1
2
Từ thời xa xưa, mỗi khi có lệnh truyền của vua, quan thì người ta viết chiếu chỉ hoặc lệnh vào những tờ giấy to dán lên tường nơi công cộng để công chúng xem. Từ những bước đầu của hình thức truyền tin này, dần dần người ta sử dụng để quảng cáo hàng, với nhiều chữ giới thiệu và hình nhỏ minh họa món hàng quảng cáo. Vào thế kỷ XIX, kinh tế tư bản phát triển thì hình thức quảng cáo này càng được mở rộng, người ta vẽ mẫu hàng cần quảng cáo là chủ yếu và chữ thì dùng ít.
Ngày nay tranh cổ động không còn trong phạm vi hẹp về nội dung và mục đích nữa, nó không chỉ phục vụ cho kinh tế thương nghiệp mà còn cho văn hóa, xã hội nhất là từ thế kỷ XX  thì thể loại tranh này đã là vũ khí sắc bén phục vụ cho chính trị và là tài liệu mĩ thuật, cho giáo dục thẩm mĩ.
Tranh cổ động là gì?
Tranh cổ động là gì?
* Tranh cổ động là: loại tranh dùng để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tuyên truyền cho các hoạt động của xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hoá,...
Quảng cáo
phát triển các ngành nghề.
Tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội
*Tranh cổ động phục vụ chính trị :
*Tranh cổ động phụ vụ thương mại :
*Tranh cổ động về văn hoá, y tế, giáo dục, thể thao, bài trừ tệ nạn xã hội
* Sự khác nhau giữa tranh đề tài và tranh cổ động.
a. Treo nơi công cộng, ngoài trời
b. Có tính nhất thời
c. Mang tính phổ cập dễ hiểu
d. Có chữ
e. Chất liệu hạn chế
f. Thuộc thể loại đồ hoạ
b. Có tính dài lâu
c. Không mang tính phổ cập
d. Không có chữ
e. Chất liệu phong phú
f. Thuộc thể loại hội hoạ
a. Treo trong nội thất
Tranh đề tài
Tranh cổ động
Em hãy sắp xếp các bước vẽ tranh cổ động sao cho hợp lí?
2. Phác thảo bố cục
1. Tìm và chọn nội dung
Tác hại của thuốc lá đối với con người.
3. Vẽ hình.
4. Vẽ màu (tiết sau)
MỘT SỐ TRANH CỔ ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Thực hành
Hãy vẽ một bức tranh cổ động trên giấy A4.
Nội dung tự chọn
Đánh giá kết quả học tập
Nhận xét bài vẽ về:
+ Nội dung
+ Bố cục
+ Chữ viết
+ Hình ảnh
Tiếp tục hoàn thành phần vẽ hình (nếu chưa xong).
Chuẩn bị cho tiết sau (vẽ màu).
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bài vẽ màu
DẶN DÒ
nguon VI OLET