Bài dao:
Baïn beø laø nghóa töông thaân
Khoù khaên thuaän lôïi aân caàn coù nhau
Baïn beø laø nghóa tröôùc sau
Tuoåi thô cho ñeán baïc ñaàu khoâng phai
(?) Em hãy nêu ý nghĩa của b�i ca dao trên?
Tiết 6 - Bài 6
XÂY DỰNG TÌNH BẠN
TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH
Sinh ngày 5-5-1818 tại Đức, mất ngày 14-3-1883
Sinh ngày 28-11-1820 tại Đức
, mất ngày 5-8-1895
Hai ông đã cùng nhau soạn thảo bản tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản(2-1848)
Hai vị lónh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới trong quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất(28.9.1864)
Thảo luận nhóm: (4 nhóm) TG 5
Nhóm 1+2
Nêu những việc làm m� Ang- ghen đã làm cho Mác?
Nhóm 3+4
Nêu những nhận xét về tình c?m của Mác và Ang- ghen ? Tình bạn giữa Mác và Ang- ghen dựa trên cơ sở nào?
D? ki?n s?n ph?m
Nhóm 1+2:
Nêu những việc làm mà Ang- ghen đã làm cho Mác?
- Ang- ghen là một đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mác trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản.
- Người bạn thân thiết của gia đình Mác.
- Ơng luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn nhất.
- Ơng đi làm kinh doanh lấy tiền giúp đỡ Mác .
Nhóm 3+4
Nêu những nhận xét về tình hình của Mác và Ang- ghen ? Tình bạn giữa Mác và Ang- ghen dựa trên cơ sở nào?
- Tình bạn giữa Mác và Ang- ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau.
- Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.
* Đồng cảm sâu sắc.
* Có chung xu hướng hoạt động.
* Có chung lý tưởng.
* Truyện kể : Cõng bạn đi học.
- Hồng và Tứ là đôi bạn thân quê ở Thái Bình Hồng bị liệt từ nhỏ, hai chân em teo quắt lại không đi được . Vậy mà rất ham học. Tứ ở cùng xóm với hồng thương Hồng tàn tật, thương mẹ bạn già yếu, lại bận sản xuất. Tứ xin được giúp bạn. Hằng ngày, Tứ cõng Hồng đến trường rồi lại từ trường cõng Hồng về nhà, chẳng quản mưa nắng, đường xa. Có những hôm bị ốm mệt nhưng sợ Hồng mất buổi. Tứ vẫn cố gắng cõng Hồng đi học như vậy tấm gương của Tứ được bạn bè khắp xa học tập. Biết câu chuyện này, Bác Hồ đã khen ngợi và gửi tặng đôi bạn huy hiệu của người.
II. Nội dung bài học:
1. Tình bạn là gì?
 Tình baïn laø tình caûm gaén boù giöõa hai ngöôøi hoaëc nhieàu ngöôøi treân cô sôû hôïp nhau veà tính tình, sôû thích hoaëc coù chung xu höôùng hoaït ñoäng coù cuøng lí töôûng soáng. . .
Hoàn thiện phiếu học tập
Đăc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh
Biểu hiện xấu, sai lệch trong tình bạn
Có ý kiến cho rằng:
Không có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa những người khác giới.
Tình bạn trong sáng, lành mạnh chỉ có từ một phía.
Trên thực tế, vẫn có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa những người khác giới vì tình bạn của họ được xây dựng từ những đặc điểm cơ bản. Tình bạn cần được xây dựng, vun đắp từ hai phía.
Trong cuộc sống và học tập, luôn tồn tại tình bạn đẹp.
Đôi bạn cùng tiến
Cõng bạn đến trường
Trong cuộc sống, vẫn còn tồn tại không ít cách hiểu sai lệch, tiêu cực về tình bạn.
Thế nhưng…
HS chơi trò chơi tiếp sức thi tìm hiểu những hành vi, thái độ không phù hợp với tình bạn trong sáng, lành mạnh. (Thời gian 3’)
Trốn học chơi game
Tụ tập hút thuốc
Vi phạm luật ATGT
Đánh bài, hút thuốc
THCS Đội Cấn - Tuyên Quang: 2 nữ sinh đánh nhau trước cổng trường, rất nhiều người đứng cổ vũ
THCS Minh Tân (xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).
Học sinh lớp 7 bị đánh đập vì thiếu năm nghìn đồng ‘nộp tô’
Xây dựng một tình bạn nói không với………………
Bạo lực
Trong cuộc đời mỗi người không thể thiếu tình bạn.
Tình bạn
+ Một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc Hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi có thể đến và khóc cùng với bạn.
+ Nếu một ngày bạn không còn muốn nghe ai nói nữa Hãy gọi tôi
Tôi sẽ đến bên bạn, im lặng và không nói gì.
+ Nếu một ngày bạn gọi tôi mà không nghe tiếng trả lời.
Thì hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi đang cần đến bạn. 

Ấm áp, tự tin
Yêu cuộc sống
Tự hoàn thiện mình
2. Ý nghĩa của tình bạn trong sáng,lành mạnh.
Cho biết ý kiến của bạn về đặc điểm của tình bạn trong sáng và lành mạnh:
Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình:
Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật
Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.
Gợi ý trả lời:
+ Chỉ ra những khuyết điểm hoặc những gì bạn vi phạm pháp luật và tác hại của việc thường xuyên mắc khuyết điểm và hậu quả của việc sử dụng ma túy.
+ Tìm cách khuyên ngăn bạn không để bạn tiếp tục mắc khuyết điểm và lao vào con đường sử dụng ma túy.
+ Quan tâm, gần gũi bạn nhiều hơn.
Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình bạn:
Ca dao:
Bạn bè là nghĩa tương thân,
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.
Bạn bè là nghĩa trước sau,
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.
- Tục ngữ:
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
- Danh ngôn:
Hãy nói về bạn anh cho tôi nghe, tôi sẽ nói anh là người thế nào.
1.Tình bạn ta như hai hằng đẳng thức.
Sống với nhau như hai vế phương trình.
2. Đã là bạn muôn đời là bạn.
Đừng như sông lúc cạn, lúc đầy.
3. Bạn thân không hỏi tại sao?
Bạn thân trao hết ngọt ngào yêu thương
Bạn thân tư tưởng chung đường
Giàu nghèo cũng vậy vẫn thương bạn mình.
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.
CHÚC CÁC em CÓ MỘT TÌNH BẠN ĐẸP!
III. B�i t?p:
Hãy đưa ra cách xử sự phù hợp khi :
Bạn bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.
Bạn gặp chuyện buồn, khó khăn hoặc rủi ro trong cuộc sống.
Bạn mắc khuyết điểm, bạn không che giấu khuyết của em.
Bạn thấy bạn mình đối xử thân mật với bạn khác trong lớp.
Cách xử sự phù hợp :
Khuyên ngăn bạn
Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn.
Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm.
Coi đó là chuyện bình thường, là quyền của bạn và không khó chịu, giận bạn.
* Có những câu tục ngữ, ca dao nào nói về tình bạn:
* Tục ngữ:
A�n chọn nơi, chơi chọn bạn.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
* Ca dao:
Thĩi thu?ng g?n m?c thì den
Anh em b?n h?u ph?i n�n ch?n ngu?i
Nh?ng ngu?i l�u l?ng choi b?i,
Cung l� lu?i bi?ng ta th?i tr�nh xa.
TÌNH HUỐNG
Trong lớp, Hồng và Trang ngồi gần nhau. Hồng học kém, gia đình khá giả, Trang học giỏi, nhà rất nghèo. Hồng tìm mọi cách để chơi thân với Trang. Mỗi lần vào giờ kiểm tra, Hồng thường thủ thỉ bảo Trang cho mình chép bài và hứa sẽ "bù đắp" xứng đáng. Lúc đầu, Trang phân vân sau đó thì đồng ý.

Theo em, giữa hai bạn có thể có một tình bạn trong sáng, lành mạnh không? Vì sao?

Tình bạn không trong sáng, lành mạnh. Vì tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và sự cố gắng từ cả 2 phía.
* Câu hỏi, bài tập củng cố:

Hướng dẫn tự học
 * Hoïc thuoäc noäi dung baøi hoïc sgk/16,17
* Laøm baøi taäp 3,4 sgk/17
* Chuaån bò baøi:
Tieát 7 - Baøi 7 Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi.
* Xem tröôùc:
+ Ñaët vaán ñeà sgk/18
+ Gôïi yù a,b,c sgk/18
+ Noäi dung baøi hoïc sgk/18,19
+ Baøi taäp sgk/19,20
Em hãy cho biết ý kiến về đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa vào những thông tin dưới đây.Giải thích vì sao ?
a. Chỉ có trong sách vở
b. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc
c. Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành.
d. Bao che cho nhau
f. Quan tâm giúp đỡ nhau
g. Tụ tập, rủ rê ăn chơi, hội hè
h. Giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn.
b
c
f
h
nguon VI OLET