Bài 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
Trường THCS .TT .TA1
BÀI 6 CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
I. Chuyển động tự quay quanh trục.
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1. Sự luân phiên ngày đêm
2. Giờ trái đất
3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái Đất.
I. Chuyển động tự quay quanh trục.
Quan sát hình sau đây:
Dựa vào hình 6.1 em hãy :
Xác định Cực Bắc, Cực Nam và trục của Trái Đất ?
Trục tưởng tượng của Trái Đất nối liền hai cực và nghiêng một góc 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.
Vì sao trục của Trái Đất lại nghiêng ?
 Vì sao trục Trái Đất lại nghiêng?

Các nhà thiên văn đã đưa ra nhiều giả thuyết về hiện tượng kì lạ này, trong đó giả thuyết được nhiều người chú ý. Theo thuyết này , sau khi trái đất hình thành không lâu, có những hành tinh nhỏ, thể tích không giống nhau, thường xuyên rơi xuống bề mặt Trái đất. Lúc này, Trái đất chưa được lớp khí quyển che chở, nên những” vị khách không mời mà đến “ này đã va chạm trái đất, gây chấn động mạnh.

Trong đó, ngay từ thời kỳ đầu, một hành tinh nhỏ có thể tích bằng khoảng 1% thể tích trái đất, đường kính khoảng 1000km, khối lượng ước tính khoảng 1 tỉ tỉ tấn, bay với vận tốc 11km/giây, đột  nhiên va mạnh vào Trái đất. Đòn chí mạng này đã làm cho trục của Trái đất bị nghiêng đi….
BÀI 6: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ
1. Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
- Hướng tự quay: từ tây sang đông.
- Trái đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền 2 cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.
- Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ ( một ngày đêm)
Mặt phẳng quỹ đạo
Nghiêng
66033`
BÀI 6 Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1. Sự luân phiên ngày đêm
Ngày là khoảng thời gian mà phần bề mặt Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng, đêm là khoảng thời gian mà bề mặt Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng.
Khái niệm ngày, đêm ?
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1. Sự luân phiên ngày đêm
Thế nào là luân phiên ngày đêm, nguyên nhân nào sinh ra hiện tượng này?
Nguyên nhân: do Trái Đất hình cầu và luôn chuyển động tự quay quanh trục
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1. Sự luân phiên ngày đêm
Dựa vào hình 6.2 và 6.3 em hãy cho biết vị trí điểm A có phải luôn là ban ngày, vị trí điểm B có phải luôn là ban đêm không? Tại sao?
Nguyên nhân: do Trái Đất hình cầu và luôn chuyển động tự quay quanh trục, tạo ra luân phiên ngày đêm nên các điểm A, B cũng luân phiên, lần lượt hết ngày tới đêm.
LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
Câu 1: Ý nào sau đây không đúng với chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
Chuyển động từ Tây sang Đông.
Tự quay quanh một trục tưởng tượng
Trục quay có chiều thẳng đứng.
Thời gian quay một vòng là 24h.
Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau?
Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nữa Trái Đất.
Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày
Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẵng quỹ đạo.
Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục.
Câu 3. Chọn nội dung thích hợp cho trước vào chỗ trống (…) trong hình sau để thể hiện chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
CỰC BẮC
CỰC NAM
TRỤC TRÁI ĐẤT
HƯỚNG QUAY
Câu 4. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không ? Tại sao ?
Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì không có sự luân phiên ngày đêm.
Vì: khi Trái Đất đứng yên thì chỉ có 1 nửa Trái Đất luôn luôn được chiếu sáng là ban ngày và 1 nửa luôn luôn không được chiếu sáng là ban đêm.


Câu 5. Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động
tự quay quanh trục của Trái Đất vào bảng sau:

Từ Tây sang Đông
Luôn nghiêng một góc 66033’ so với mặt phẳng quỹ đạo
24h (một ngày đêm )
BÀI 6 CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
I. Chuyển động tự quay quanh trục.
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1. Sự luân phiên ngày đêm
2. Giờ trái đất

H 20: Các khu vực giờ trên Trái Đất
Kinh độ
Số giờ
Khu vực giờ
Người ta chia bề mặt trái đất thành bao nhiêu khu vực giờ?
Giờ ở mỗi khu vực có giống nhau không?
- Bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ
- Mỗi khu vực có một giờ riêng (giờ địa phương).
Bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ.
Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
BÀI 6 Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶
2. Giờ trái đất
II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
H 20: Các khu vực giờ trên Trái Đất
Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua là kv giờ gốc 0 (giờ GMT).
- Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7 và 8.
Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ gốc 0 (giờ GMT).

- Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ 7 .
Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
2. Giờ trái đất
Bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ.
BÀI 6 Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶
H 20: Các khu vực giờ trên Trái Đất
7
0
8
12
19
20
Quan sát hình 20, cho biết khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì ở
Hà Nội
(Việt Nam),
Bắc Kinh (Trung Quốc)
Niu - Yooc (Hoa Kỳ)
là mấy giờ?
7
Giờ khu vực = GMT(giờ gốc)+n
(n là số của khu vực giờ đó)
Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng 24 thì lấy kết quả trừ 24
Lưu ý: Giờ phía Đông sớm hơn giờ ở phía Tây
19
0
7
8
19
3
10
11
22
3
10
11
22
Hướng gió ở BBC và NBC bị lệch
Gió Tín Phong
Gió Tín Phong
Sự lệch hướng chuyển động của các vật thểdi chuyển trên bề mặt trái đất
+ Nửa cầu Bắc: lệch phải
+ Nửa cầu Nam: lệch trái
Bài 6
Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
b. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thểdi chuyển trên bề mặt trái đất

I. Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
II. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
Bài 6
Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
b. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất
- Sựchuyển động của Trái đất quanh trục làm cho các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng
Nhìn xuôi theo chiều chuyển động:
+ Nửa cầu Bắc: lệch phải
+ Nửa cầu Nam: lệch trái
I. Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
II. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
b. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất
Gió trên Trái đất
Các dòng biển trên Trái đất
Bài 6: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
1. Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
2. Hệ quả
Hướng tự quay:Tây sang Đông
Thời gian tự quay một vòng 24 giờ (một ngày đêm)
Trái đất có 24 khu vực giờ. Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7 và 8
Sinh ra hiện t­ượng ngày đêm.
Vật chuyển động bị lệch hướng
Vui để học
Trái đất chuyển động theo hướng nào? Thời gian quay quanh trục một vòng mất bao lâu?
2. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở mọi nơi trên trái đất?
4. S? v?n d?ng t? quay c?a trỏi d?t sinh ra nh?ng h? qu? n�o?
3.Trên trái đất có mấy khu vực giờ? VN thuộc khu vực thứ mấy?
1.Từ tây sang đông, một ngày đêm(24 giờ)
2. Do trái đất có hình cầu và tự quay quanh trục
3. 24 khu vực giờ, VN thuộc khu vực giờ thứ 7 và 8
4. Ngày và đêm và Vật chuyển động bị lệch hướng
Tính giờ các địa phương trong bảng sau :
5
8
12
24
Dặn dò:

- Học bài, đọc bài đọc thêm (24 SGK).
- Làm bài trong Tập bản đồ
- Xem trước bài 8.
nguon VI OLET