Bài 7 CÁC NƯỚC MỸ LA-TINH
Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh lớp 9/1!
Kính chào quý thầy cô giáo và các em học sinh lớp 9/1!
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Em hãy trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
La ha ba na
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MỸ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
Diện tích: trên 20 triệu km2 (1/7 diện tích thế giới)
Gồm 23 nước Cộng hòa.
Độc lập đầu TK XX
Độc lập từ 1955 đến nay
Đặc điểm chính trị của Mĩ La-tinh từ sau 1945 có gì khác với châu Á, châu Phi?
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
- Nhiều nước Mỹ Latinh như Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin… đã giành được độc lập từ những thập kỉ đầu của thế kỉ XIX..
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh đã diễn ra như thế nào?.
- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh đã diễn ra ở nhiều nước Mỹ Latinh,
Cu Ba
Ni-ca-ra-goa
Chi-lê
 Các nước Mĩ La tinh đã giành được độc lập
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
Nhiều nước Mỹ Latinh như Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin… đã giành được độc lập từ những thập kỉ đầu của thế kỉ XIX..
Sau khi giành độc lập, nhiệm vụ cách mạng của các nước Mỹ Latinh là gì?.
- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh đã diễn ra ở nhiều nước Mỹ Latinh,
với mục tiêu thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ và tiến hành các cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiêu biểu là cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba đầu năm 1959...
Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở các nước Mỹ Latinh đạt những thành tựu gì?.
- Các nước Mỹ Latinh ra sức củng cố độc lập dân tộc, dân chủ hóa đời sống chính trị, tiến hành cải cách dân chủ…
- Một số nước gặp khó khăn như: tăng trưởng kinh tế chậm, tình hình chính trị không ổn định…
Các nước Mỹ Latinh gặp những khó khăn gì?.
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
DT: 111OOO Km2
DS: 11,3 triệu người (2002)
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
Tình hình Cu Ba sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
- Ngày 26/7/1953, 135 thanh niên yêu nước dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa.
Trình bày những nét chính về cách mạng Cu Ba?
Pháo đài Môn-ca-đa
Hôxe-Macti
Phi-đen Ca-xtơ-rô, sinh năm 1927-nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Cu Ba. Xuất thân trong một gia đình điền chủ ở Ô- ri- en- tê; 1945, học luật ở trường Đại học La Ha bana, năm 1948 tham gia phong trào chống Mĩ ở Cô-lôm-bi-a; 1950 đỗ tiến sĩ Luật học.
26/7/1953
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình CuBa như thế nào?
Cuộc đấu tranh cách mạng ở Cu Ba diễn ra như thế nào?
- Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26/7/1953, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, vượt qua khó khăn, gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta.
- Ngày 1/1/1959, cuộc cách mạng nhân dân giành thắng lợi.
- Sau ngày cách mạng thắng lợi, chính phủ cách mạng do Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để: cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng, phát triển giáo dục, y tế... Bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản.
- Trong nửa thế kỉ qua, nhân dân Cu-ba đã kiên cường, bất khuất vượt qua những khó khăn do chính sách bao vây, cấm vận về kinh tế của Mỹ; sự tan rã của Liên Xô và hệ thống XHCN, Cu-ba vẫn đứng vững và tiếp tục đạt những thành tích mới.
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH

I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
1.Phong trào cách mạng Cu-ba (từ 1945 đến nay)
- Tháng 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta.
- Ngày 26/7/1953, Phi-đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang.
11/1956
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU-BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
1.Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay)
- 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta.
- 26/7/1953, Phi-đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang.
- 1/11/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, cách mạng thắng lợi.
2.Xây dựng chế độ mới:

Mĩ thấy Cu-ba là “cái họa sát nách”, cho nên chính phủ Ken-nơ-đi định bóp chết cuộc cách mạng ở Cu-ba. Tháng 10/1960, Mĩ tuyên bố cấm vận với Cu-ba. Tháng 1/1961, Mĩ đoạn giao với Cu-ba. Đến tháng 4 cùng năm, lại xảy ra “sự kiện xâm nhập Ciron Beach” (Mĩ gọi là sự kiện vịnh Con Heo”). Đồng thời, Mĩ thông qua cuộc Hội nghị ngoại trưởng của các nước Mĩ La-tinh đã áp dụng một chính sách cô lập và cấm vận đối với Cu-ba… Ngày 22/10/1962, Ken-nơ-đi tuyên bố phong tỏa vũ trang đối với Cu-ba, phái chiến thuyền phong tỏa Cu-ba và ngăn chặn không cho tàu bè Liên Xô đi vào Cu-ba…
Tiết 8 - Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
I. NHỮNG NÉT CHUNG
II. CU BA – HÒN ĐẢO ANH HÙNG
1.Phong trào cách mạng Cuba (từ 1945 đến nay)
- Tháng 3/1952, Mĩ xây dựng chế độ độc tài Ba-ti-xta.
- Ngày 26/7/1953, Phi-đen lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Môncađa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang.
- Ngày 1/11/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, cách mạng thắng lợi.
2.Xây dựng chế độ mới:
-Thực hiện nhiều cải cách dân chủ triệt để
- Tháng 4/1961, tuyên bố xây dựng CNXH, đạt nhiều thành tựu nhưng gặp nhiều khó khăn do chính sách cấm vận của Mĩ.
Tình đoàn kết hữu nghị giữa Cu Ba và Việt Nam
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết vào tuần 9
* Nội dung bài 1,3,4,5,6,7
nguon VI OLET