CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT.
THẠCH QUYỂN.
THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG.
BÀI 7.
10/11/2021
Nội dung bài học
CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
1. Lớp vỏ Trái Đất
2. Lớp Manti
3. Nhân Trái Đất
4. Khái niệm Thạch quyển
II. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
I. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
XEM VIDEO CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT
Thuyết này
ra đời
từ những
năm 60 của
thế kỉ XX
trên cơ sở
Thuyết trôi dạt
Lục địa của
nhà bác học
người Đức
Vê – ghê - ne
Alfred Lothar Wegener (1880 –1930)
II THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
Em có biết
II THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
Khái niệm: Là thuyết về sự hình thành và phân bố các lục địa, đại dương trên Trái đất.
Mảng kiến tạo là những bộ phận nổi trên bề mặt Trái đất và bộ phận lớn của đáy đại dương

Thuyết kiến tạo mảng là gì?
Quan sát hình 7.3 và cho biết: Em hiểu thế nào là mảng kiến tạo?
II THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
Thạch quyển được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo.
7 mảng kiến tạo của thạch quyển:
Mảng Thái Bình Dương
Mảng Ấn Độ - Ô-xtray-lia
Mảng Âu – Á
Mảng Phi
Mảng Bắc Mĩ
Mảng Nam Mĩ
Mảng Nam Cực
Quan sát hình 7.3 và cho biết: Tên của 7 mảng kiến tạo lớn của thạch quyển?
II THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
Các mảng kiến tạo không đứng yên mà luôn dịch chuyển.
Nguyên nhân: do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên.
Các mảng kiến tạo này đứng yên hay luôn dịch chuyển?
II THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG
Các cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo:
+ Tiếp xúc tách dãn -> nứt vỡ -> macma phun trào tạo ra các dãy núi ngầm kèm theo hiện tượng động đất, núi lửa,..
+ Tiếp xúc dồn ép: mảng này xô chồm hoặc luồn xuống dưới mảng kia tạo ra các dãy núi đồ sộ, các vực sâu, các hoạt động núi lửa, động đất,..
Sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ về phía lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển dịch: Himalaya – nóc nhà thế giới.
Thanks you !
nguon VI OLET