ĐẦY THÚ VỊ, YÊU THƯƠNG
CHÀO CÁC EM
ĐẦY NIỀM TIN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu khái quát đặc điểm chung của địa hình nước ta
Đồi núi chiếm ¾ S
Đồng bằng ¼ S
Núi cao trên 2000m 1% S
Đồng bằng và đồi núi dưới 1000m = 85% S
Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu đồi núi thấp
Cấu trúc địa hình khá đa dạng
Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
Kể tên các khu vực địa hình nước ta
CHỦ ĐỀ.
ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
Tiết 2
Nội dung tiết 2
Khu vực đồi núi
Vùng Đông Bắc
Vùng Tây Bắc
Trường Sơn Bắc
Trường Sơn Nam
Kể tên các vùng núi. Đặc điểm cần nắm về các vùng núi.
MỤC TIÊU
Đặc điểm cần nắm về các vùng núi.
Vị trí
Hướng núi
Hướng nghiêng
Hình thái
Ảnh hưởng
Bán bình nguyên và đồi trung du
CĐ.ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
*Vùng núi Đông bắc
Tên các dãy núi, cánh cung vùng núi đông bắc
-Vị trí:
Đông thung lũng sông Hồng
-Hướng núi:
vòng cung
-Hướng nghiêng
-Hình thái chung
đồi núi thấp
Tây bắc-đông nam
*Vùng núi Đông bắc
Địa hình ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu?
*Vùng núi Đông bắc
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
*Vùng núi Đông Bắc
*Vùng núi Tây Bắc
-Vị trí:
sHồng-sCả
-Hướng núi:
tây bắc-đông nam
-Hướng nghiêng:
tây bắc-đông nam
-Hình thái chung:
cao nhất nước, 3 dải
+Đông: dãy Hoàng Liên Sơn
+Tây: dãy núi trung bình
+Giữa: các cao nguyên
Kể tên các cao nguyên, sông, đỉnh núi nào cao nhất vùng
*Vùng núi Tây bắc
Địa hình ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi, khí hậu, sinh vật, đất,…?
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
*Vùng núi Đông Bắc
*Vùng núi Tây Bắc
So sánh đặc điểm vùng núi Đông Bắc-Tây Bắc
Giống nhau
- Đều là vùng núi với nhiều dạng địa hình bị chia cắt phức tạp
- Hướng các dòng sông trùng với hướng các dãy núi
- Hướng nghiêng tây bắc-đông nam
Khác nhau
Phạm vi
Đông thung lũng s.Hồng
Giữa sHồng và sCả
Độ cao
Chủ yếu đồi núi thấp
Địa hình cao nhất nước
Hướng địa hình
Vòng cung
Tây bắc-đông nam
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
*Vùng núi Đông bắc
*Vùng núi Tây Bắc
*Vùng núi Trường Sơn Bắc
-Hướng núi:
tây bắc-đông nam
-Hướng nghiêng:
tây bắc-đông nam
-Hình thái chung: thấp và hẹp ngang
Song song, so le,

cao 2 đầu,

thấp ở giữa
-Vị trí:
nam sông Cả- Bạch Mã
Vùng núi Trường Sơn Bắc
Địa hình ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu?
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
*Vùng núi Đông bắc
*Vùng núi Tây Bắc
*Vùng núi Trường Sơn Bắc
Kể tên các ngọn núi thuộc vùng núi Trường Sơn Bắc
CĐ. Đất nước nhiều đồi núi
2. Các khu vực địa hình
Khu vực đồi núi:
-Trường Sơn Nam:

+ Vùng núi phía Nam dãy Bạch Mã.
+ Gốm các khối núi đồ sộ
+Xen kẻ là các cao nguyên rộng lớn.
+ Địa hình bất đối xứng giữa Đông và Tây.
Kể tên các cao nguyên, đỉnh núi nào cao nhất vùng
Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du
Cho biết địa hình bán bình nguyên và
đồi trung du thích hợp với ngành nào sau đây?

A. Trồng lúa   
                                
B. Trồng cây công nghiệp 

C. Phát triển đồng cỏ       
       
D. Nuôi trồng thủy sản
CĐ. Đất nước nhiều đồi núi
Tóm tắt nội dung chính bài học
Luyện tập
Câu 1: Đặc điểm địa hình “thấp và hẹp
ngang, được nâng cao ở hai đầu,
ở giữa thấp trũng” là của vùng núi

Đông Bắc  
   
 B.Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc     

 D. Trường Sơn Nam
Luyện tập
Câu 2: Ranh giới giữa vùng núi Trường
Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam là:

dãy Hoàng Liên Sơn 

B. dãy Pu Sam Sao

C. dãy Hoành Sơn     

 D. dãy Bạch Mã
Luyện tập
Câu 3: Vùng núi có các bề mặt cao nguyên
badan tương đối bằng phẳng nằm ở các bậc độ
cao khác nhau là

Đông Bắc    

B.Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc   
   
D. Trường Sơn Nam
Luyện tập
Câu 4: Cấu trúc địa hình với “ bốn cánh
cung núi lớn, chụm lại ở Tam Đảo” thuộc
vùng núi

A.Đông Bắc 
    
 B.Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc    

  D. Trường Sơn Nam
Luyện tập
Câu 5: Sông Đà thuộc vùng núi nào
sau đây

A.Đông Bắc 
    
 B.Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc    

  D. Trường Sơn Nam
HÃY KHÁI QUÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI
ĐẾN TỰ NHIÊN?
ĐẤT
HÃY KHÁI QUÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI
ĐẾN TỰ NHIÊN?
KHÍ HẬU
Thác Bản Giốc ở tỉnh Cao Bằng. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Sông ngòi
HÃY KHÁI QUÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI
ĐẾN TỰ NHIÊN?
Sinh vật
HÃY KHÁI QUÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI
ĐẾN TỰ NHIÊN?
NHIỆM VỤ HỌC TẬP

1. Ghi chép bài đầy đủ
2. Đọc atlat các vùng núi: vị trí, tên các dãy núi, đỉnh núi, cao nguyên, sông.
3. Chuẩn bị nội dung bài tiết 3-Khu vực đồng bằng, hạn chế của đồi núi và đồng bằng đến tự nhiên-KT-XH
Bài học kết thúc!
Tạm biệt, hẹn gặp lại!
nguon VI OLET