KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU- NGUỒN MỘT CHIỀU
BÀI 7
I. Khái niệm, phân loại mạch điện tử
1.Là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử . . . để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kỹ thuật điện tử.
:
Khái niệm
Phân loại
MẠCH ĐIỆN TỬ
Chức năng nhiệm vụ
Khuyếch đại
Tạo sóng
Tạo xung
Mạch Nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và ổn áp
Phương thức gia công, xử lí tín hiệu
Kĩ thuật tương tự
Kĩ thuật số
II. Mạch chỉnh lưu & nguồn một chiều
1. Mạch chỉnh lưu :
Công dụng của mạch chỉnh lưu?
Chuyển dòng điện xoay chiều(AC) thành dòng điện một chiều(DC).
MCL nửa chu kì
MCL 2 nửa chu kì
MCL cầu
Mạch chỉnh lưu nữa chu kì
Dùng 1 điot
U1
U2
U0
u2
U0
Đ
t
t

2
3
4
O
O
I
Rtải
+ Ở chu kỳ dương, điôt phân cực
thuận,dòng điện I điôt Đ  Rtải
cực âm cuộn thứ cấp.
+ Ở chu kỳ âm ,điôt bị phân cực ngược
do đó không có dòng qua tải.
Nhận xét về mạch điện
 2  3 4 5 6 7 8
Uu di?m:
M?ch di?n r?t don gi?n, ch? dựng m?t di?t
Nhu?c di?m:
- Hi?u su?t s? d?ng bi?n ỏp ngu?n th?p.
- D?ng súng ra cú d? g?n súng l?n.
- Vi?c l?c d? san b?ng d? g?n khú.
- Hi?u qu? kộm

b. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì:
dùng 2 điôt:
U21
U22
u21
u22
U0
Đ1
Đ2
Rtải
I
O
O
O

2
3
4
t
t
t
+ Ở nửa chu kì dương, dòng I Đ1
Rtải cực âm nửa cuộn thứ cấp 1.
+ Ở nửa chu kì âm, dòng I Đ2
Rtải cực âm nửa cuộn thứ cấp 2.
Cả 2 điôt Đ1,Đ2 luân phiên chỉnh lưu theo từng nửa chu kì.
U1
Nhận xét về mạch điện
Ưu điểm:

- Mạch điện tương đối đơn giản chỉ dùng 2 điốt
- Dạng sóng ra có độ gợn sóng nhỏ.
Nhược điểm:

- Biến áp nguồn có cấu tạo phức tạp, có hai cuộn dây ra giống nhau.
Điốt chịu điện áp ngược cao.
Ít dùng trong thực tế
Mạch chỉnh lưu cầu
(dùng 4 điôt) :
u2A
u2B
U0
O

2
3
4
t
O
O
t
t
+Ở nửa chu kỳ dương, dòng điện I  Đ1 R tải  Đ3  cực âm của cuộn thứ cấp.
+ Ở nửa chu kỳ âm, dòng điện I  Đ2 R tải  Đ4  cực âm của cuộn thứ cấp.
Đ2
Đ4
Đ3
Đ1
Rtải
I
U0
Ưu điểm:
- Hiệu suất cao
- Dạng sóng ra có độ gợn sóng nhỏ.
Nhược điểm:
Mạch điện tương đối phức tạp.
Phải dùng 4 điốt
Thường được dùng trong thực tế.
2. Nguồn 1 chiều:
Biến áp nguồn
Mạch
lọc nguồn
Mạch
bảo vệ
Tải tiêu thụ
Mạch
chỉnh lưu
Mạch
ổn áp
a. Sơ đồ khối chức năng nguồn 1 chiều:
b. Mạch nguồn điện một chiều thực tế
+ 12 V
14 V
L
C1
C2
C3
U1
U2
U3
U4
Khối 1: Biến áp nguồn.
Khối 2: Mạch chỉnh lưu
Khối 3: Mạch lọc nguồn
Khối 4: Mạch ổn áp.
Dùng để đổi điện xoay chiều 220V thành các mức điện cao lên hay thấp xuống tuỳ theo yêu cầu của máy
Dùng các đíôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều
Phổ biến nhất là cách mắc chỉnh lưu cầu
Dùng các tụ hóa có trị số điện dung lớn phối hợp với điện cảm có trị số điện cảm lớn để lọc, san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng
Dùng để giữ cho mức điện áp một chiều ra bên tải luôn luôn được ổn định mặc dù mức điện áp đầu vào luôn biến đổi và dòng điện tiêu thụ chạy ra ngoài tải luôn thay đổi
nguon VI OLET