Teacher
PHẠM THỊ TRANG
Masters: Physics
Email: ptrangthptvl@gmail.com
Tel: 0919046370
Tru?ng THPT Vinh Long
KI?M TRA B�I CU
Tru?ng THPT Vinh Long
BÀI 7:
Chương 1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - CHỈNH LƯU- NGUỒN MỘT CHIỀU
Tru?ng THPT Vinh Long
Mục tiêu:
Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử
Hiểu được chức năng, nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ:
1./ Khái niệm:
Mạch điện tử là mạch điện phối hợp các linh kiện điện tử với các bộ phận nguồn, dây dẫn để thực hiện nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật điện tử.
Tru?ng THPT Vinh Long


Mặt trước
Mặt sau
Tru?ng THPT Vinh Long
Khuếch đại
Tạo sóng hình sin
Tạo xung
Chỉnh lưu, lọc, ổn áp
Theo chức năng và nhiệm vụ
I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ:
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
2./ Phân loại: ( 2 loại)
Theo phương thức gia công, xử lí tín hiệu
Điện tử tương tự
Điện tử số
Ví dụ:
Ví dụ:
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
1. Mạch chỉnh lưu:
Nguồn một chiều: pin, acquy hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành một chiều.
Mạch chỉnh lưu dùng diode tiếp mặt để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều
a) Mạch chỉnh lưu nửa chu kì
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
1. Mạch chỉnh lưu:
Nhận xét: Ưu điểm: Mạch điện rất đơn giản, chỉ dung 1 điôt
Nhược điểm: do chỉ làm việc ở nửa chu kì nên hiệu suất sử dụng biến áp nguồn có hiệu suất thấp, dạng sóng có gợn to, việc lọc bằng gợn sóng khó khăn  hiệu quả kém  ít dùng.
a) Mạch chỉnh lưu nửa chu kì
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
1. Mạch chỉnh lưu:
Nguồn một chiều: pin, acquy hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành một chiều.
Mạch chỉnh lưu dùng 2 diode tiếp mặt , cuộn thứ cấp phải được quấn làm hai nữa cân xứng, giống nhau.
Nhận xét: Ưu điểm: dạng sóng có gợn nhỏ, tần số gợn sóng cao 100Hz, dễ lọc, hiệu quả tốt.
Nhược điểm: Đ1 , Đ2 làm việc luôn chịu điện áp ngược cao cuộn biến áp nguồn phải có hai phần giống nhau  đều này khó thực hiện  không đucợ dùng nhiều như mạch chỉnh lưu cầu
a) Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
1. Mạch chỉnh lưu:
Nguồn một chiều: pin, acquy hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành một chiều.
Mạch chỉnh lưu dùng 4diode tiếp mặt, cuộn thứ cấp không phải quấn làm hai nữa cân xứng.
Nhận xét: Ưu điểm: dạng sóng có gợn nhỏ, tần số gợn sóng cao 100Hz, dễ lọc, hiệu quả tốt.
Các Đ1 , Đ2 Đ3 , Đ4 không cần phải có điện áp ngược cao gấp đôi biên đôi điện áp làm việc cuộn biến áp nguồn không phải chia ra hai phần giống nhau  được dùng nhiều nhất.
c) Mạch chỉnh lưu cầu ( 4 điôt)
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
2. Nguồn một chiều:
Nguồn một chiều biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều để nuôi các thiết bị điện tử trong mạch điện.
a) Sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều
Khối 1: Biến áp nguồn
Khối 2: Mạch chỉnh lưu
Khối 3: Mạch lọc nguồn
Khối 4: Mạch ổn áp
Khối 5: Mạch bảo vệ
Bài 7: KHÁI NIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ-
CHỈNH LƯU-NGUỒN MỘT CHIỀU
2. Mạch nguồn một chiều:
b. Mạch nguồn thực tế:
Khối 1 Biến áp nguồn: Biến đổi điện xoay chiều 220v lên mức điện áp cao hơn hay thấp xuống
Khối 2 Mạch chỉnh lưu: dùng diode biến đổi điện xoay chiều thành 1 chiều
Khối 3 Mạch lọc nguồn: Dùng tụ điện phối hợp với cuộn cảm để san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng.
Khối 4 Mạch ổn định điện áp 1 chiều: Dùng IC ổn áp giữ cho mức điện áp 1 chiều ra trên tải ổn định
Tru?ng THPT Vinh Long
II– MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU
NHIỆM VỤ Ở NHÀ
Các em thực hiện yêu cầu :
Học bài, tóm tắt bài bằng sơ đồ tư duy.
Trả lời các câu hoie 1,2,3,4 SGKpage 41
Xem trước bài 8 . Mạch khuếch đại, mạch tạo xung
THANKS FOR LISTENING
Teachter: pham thi trang
Email: ptrangthptvl@gmail.com
Tel: 0919046370
nguon VI OLET