TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
ĐỊA LÝ 7
Chào mừng các em đến với tiết học onliens hôm nay
Em h�y trình b�y d?c di?m khí h?u c?a mơi tru?ng nhi?t d?i ?
Nằm ở khoảng từ vĩ tuyến 50 đến chí tuyến ở cả hai bán cầu.

- Nhiệt độ : Cao quanh năm , trung bình trên 200 C , biên độ nhiệt độ trong năm càng gần chí tuyến càng cao

- Lượng mưa : trung bình năm: 500mm-1500mm, có hai mùa rõ rệt : 1 mùa mưa và 1 mùa khô . Càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng kéo dài .

TIẾT 7 – BÀI 7

MÔI TRƯỜNG
NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1 Khí hậu
Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1?
Nam Á
Đông Nam Á
- Điển hình ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
- Nhận xét hướng gió thổi vào mùa hạ và vào mùa đông ở khu vực Nam Á và Đông nam Á ?
Mùa hạ: gió tín phong hướng Tây Nam, Nam từ biển thổi vào đất liền
Mùa đông: gió tín phong hướng Bắc, Đông Bắc từ đất liền thổi ra biển
Nhận xét và giải thích về lượng mưa ở 2 khu vực?
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1. Khí hậu
> 30 0 C
< 18 0 C
12 0 C
> 29 0 C
> 23 0 C
6 0 C
=> Nhiệt độ thay đổi theo mùa gió
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1. Khí hậu
=> Lượng mưa thay đổi theo mùa gió
Mưa ít (mùa khô)
Mưa lớn (mùa mưa )
1722 mm
Mưa lớn (mùa mưa )
Lượng mưa rất nhỏ (mùa khô )
1784 mm
> 30 0 C
< 18 0 C
12 0 C
Mưa ít (mùa mưa ít )
Mưa lớn (mùa mưa )
TB
1722 mm
> 29 0 C
> 23 0 C
6 0 C
Mưa lớn (mùa mưa )
Lượng mưa rất nhỏ (mùa khô )
TB
1784 mm
- Điển hình ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.
+ Nhiệt độ trung bình năm >200C.
+ Biên độ nhiệt trung bình 80C.
+ Lượng mưa trung bình > 1500 mm, mùa khô ngắn có lượng mưa nhỏ.
- Thời tiết diễn biến thất thường, hay gây thiên tai.
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1. Khí hậu
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1 KHÍ HẬU
BÀI 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1. Khí hậu
2. Các đặc điểm khác của môi trường
Quan sát ảnh nhận xét về sự thay đổi của cảnh sắc thiên nhiên ?
Rừng cao su vào mùa khô
Rừng cao su vào mùa mưa
2. Các đặc điểm khác của môi trường
Rừng ngập mặn
Rừng nhiệt đới
ĐỘNG VẬT QUÝ
CÂY LÚA NƯỚC
CÂY CAO SU
CÂY CHÈ
CÂY CÀ PHÊ
- Điển hình ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.
+ Nhiệt độ trung bình năm >200C.
+ Biên độ nhiệt trung bình 80C.
+ Lượng mưa trung bình > 1500 mm, mùa khô ngắn có lượng mưa nhỏ.
- Thời tiết diễn biến thất thường, hay gây thiên tai.
BÀI 6 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA
1. Khí hậu
2. Các đặc điểm khác của môi trường
- Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa, theo không gian
- Có nhiều thảm thực vật khác nhau.
- Là khu vực thích hợp cho việc trồng cây lương thực (đặc biệt là cây lúa nước) và cây công nghiệp.
- Là nơi tập trung đông dân trên thế giới
Hướng dẫn về nhà:
* Ôn tập lại các dạng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của:
- Môi trường xích đạo ẩm
Môi trường nhiệt đới
Nhiệt đới gió mùa
* Tiết 8: bài 10
Củng cố
Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1?
Nam Á
Đông Nam Á
Tạm biệt các em!
nguon VI OLET