CHỦ ĐỀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN CuỐI THẾ KỶ XVIII ĐẦU THẾ KỶ XX

TIẾT 7. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ THẾ KỈ XIX.
CÂU 1: Vì sao C�ch m?ng cơng nghi?p di?n ra d?u ti�n ? Anh?
- Cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên giành được thắng lợi diễn ra ở Anh.
- Do ngành len dạ phát triển, nên việc phát minh máy móc đầu tiên xuất phát từ ngành dệt.
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
Nguyên nhân dẫn đến xâm lược của CNTB phương Tây đối với các nước Á, Phi?
- Khi CNTB phát triển, vì vậy rất cần nhu cầu lớn về nguyên liệu và thị trường.
- Vì các nước Á, Phi có mật độ dân số đông và có nguồn nguyên liệu giàu có đa dạng. Ch? d? phong ki?n suy y?u.
CHỦ ĐỀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN CUỐI THẾ KỶ XVIII ĐẦU THẾ KỶ XX

TIẾT 7. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ THẾ KỈ XIX.
TIẾT 7- PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ THẾ KỈ XIX.
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
* Nguyên nhân:
- Bị bóc lột nặng nề, làm việc kéo dài (từ 14-16 giờ/ngày), lương thấp.
- Điều kiện lao động, sinh hoạt tồi tệ.
? Vì sao ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân đã đấu tranh chống CNTB?
Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh
TIẾT 6 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ THẾ KỈ XIX.
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công
Lao động trẻ em trong hầm mỏ của Anh
Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?
Sự phản kháng yếu ớt hoặc không có.
Làm việc như người lớn nhưng trả lương thì thấp.
(Máy móc làm cho lao động nhẹ nhàng, đơn giản, chứ không phải làm cho đời sông người lao động được nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bọn tư bản lợi dụng máy móc để tăng cường bóc lột công nhân)
“Lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bon tư bản nói: Hay lắm! Bây giờ ta có thể thuê những công nhân không có kiến thức, thuê cả đàn bà và trẻ em, thật là tiện lợi!”
“Lực lượng sản xuất máy móc làm cho lao động trở nên nhẹ nhàng và đơn giản ư? Bon tư bản nói: Hay lắm! Bây giờ ta có thể kéo dài ngày lao động đến 10, 12, 14, 16 thậm chí đến 18 giờ!”
...vào bất cứ một nhà máy sợi nào vào năm 1830 ở Anh, Đức hoặc Mỹ đều thấy cảnh tượng như sau:
Đàn ông và đàn bà đứng chen chúc nhau, có cả trẻ em độ 12, 15 tuổi hoặc chỉ 5 và 4 tuổi giúp việc bên cạnh. Không khí dày đặc bụi bông và bụi cát làm ai nấy đều ho và chảy nước mắt. Một em bé 7 tuổi ngủ gật vì nó đã làm việc 12 giờ liền. Mẹ nó chưa biết thì tên cai đã đánh thức đứa bé dậy.
Bỗng một tiếng kêu thét. Một thiếu nữ mắt quầng sâu và ốm yếu, vì kiệt sức đã ngã vào máy đang chạy và bàn tay cô bị nghiến nát. Tên cai đến và chửi inh ỏi, nào là như thế làm giảm số lãi, nào là máy phải ngừng chạy để lau chùi. Nó chửi mãi cho đến khi một cô giá khác đến đứng máy thay cho người bị nạn. Trước cảnh tượng đó, rất nhiều người căm giận và công phẫn
Nhưng làm gì bây giờ?Họ trút nỗi căm hờn vào máy móc ...
Urgen Kutsinxki_ “Từ cây gậy đến nhà máy tự động”
TIẾT 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
b. Hình thức đấu tranh :
- Cuối TK XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra rầm rộ.
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
a. Nguyên nhân:
- Bị bóc lột nặng nề, làm việc liên tục, lương thấp.
- Điều kiện lao động, sinh hoạt tồi tệ.
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì ?
Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?
Do nhân thức thấp kém, họ tưởng rằng máy móc làm cho họ cực khổ.
TIẾT 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
b. Hình thức đấu tranh :
- Cuối TK XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra rầm rộ.
1.Phong trào đập phá máy móc & bãi công:
a. Nguyên nhân:
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
Hình thức đấu tranh cao hơn là gì ? Kết quả?
- Đầu TK XIX công nhân đấu tranh bằng hình thức bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
- Thành lập các công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.
c. Kết quả:
TIẾT 8: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840:
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
* Điểm mới:
- Giai cấp công nhân lớn mạnh, đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
*Các cuộc đấu tranh tiêu biểu
Điểm mới của phong trào công nhân trong giai đoạn này?
*Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của phong trào công nhân 1830 - 1840
Đấu tranh
Quyết liệt
- Đấu tranh kinh tế + chính trị
- Đấu tranh chính trị rõ nét
*Các cuộc đấu tranh tiêu biểu của phong trào công nhân 1830 - 1840
TIẾT8: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840:
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
* Điểm mới:
- Giai cấp công nhân lớn mạnh, đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
*Các cuộc đấu tranh tiêu biểu
* Kết quả:
Các phong trào đều thất bại
Vì thiếu một tổ chức lãnh đạo
Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
* Ý nghĩa :
Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế.
Tạo tiền đề cho lí luận cách mạng ra đời.
TIẾT 8: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI TK XIX
1. Phong trào công nhân từ năm 1848 - 1870: ( sgk/ Tr33)
Giai cấp công nhân trưởng thành trong đấu tranh, nhận thức được vai trò của giai cấp mình và có tinh thần đoàn kết quốc tế.
2. Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX:( Bài 7sgk/ Tr45)
- Nguyên nhân: Tư sản và vô sản mâu thuẩn gay gắt
+Ý thức giác ngộ công nhân ngày càng cao:
Cuộc đấu tranh tiêu biểu: 1/5/1886 ở Mĩ.
- Kết quả: Có được một số quyền lợi kinh tế - chính trị và thành lập được tổ chức chính trị độc lập ở các nước
TIẾT 8: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TK XIX
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI TK XIX
1. Phong trào công nhân từ năm 1848 - 1870:
2. Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX: (sgk 45)
3. Cao trào cách mạng 1918 - 1923: sgk (88,89)
Cách mạng lên cao mạnh mẽ ở khắp các nước châu Âu: Đặc biệt ở Đức.
Kết quả: Nhiều Đảng cộng sản được thành lập.
Luyện tập
1. Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân quốc tế?
A. Bãi công
B. Phá máy, đốt công xưởng
C. Khởi nghĩa vũ trang
D. Mít tinh, biểu tình
1. Cuộc đấu tranh có tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét?
A. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1831
B. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1834
C. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức) năm 1846
D. Phong trào hiến chương ở Anh
Bài tập vận dụng
1. Nêu sự khác nhau về hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân giai đoạn đầu với những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX
Mục đích: Tự phát , bồng bột
Mục tiêu: Chưa xác định được kẻ thù, chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt


Hình thức: còn đơn giản

Trình độ nhận thức: còn hạn chế
Mục đích: Đấu tranh có tổ chức, có mục đích rõ ràng
Mục tiêu: Đã xác định được kẻ thù, không chỉ đòi quyền lợi trước mắt mà còn có mục tiêu về chính trị rõ ràng
- Hình thức: Phối hợp nhiều hình thức đấu tranh
- Trình độ nhận thức đã phát triển.
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Học bài
Chuẩn bị bài – tiết 7, phần II
SỰ R A ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
Gợi ý chuẩn bị bài:
Tiểu sử Mác và Enghen.
Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân.

TIẾT 9. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.
1. Mác và Ph Ăng- ghen : (SGK 30)
Chủ đề:
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu sự khác nhau về hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân giai đoạn đầu với những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX
Mục đích: Tự phát , bồng bột
Mục tiêu: Chưa xác định được kẻ thù, chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt


Hình thức: còn đơn giản

Trình độ nhận thức: còn hạn chế
Mục đích: Đấu tranh có tổ chức, có mục đích rõ ràng
Mục tiêu: Đã xác định được kẻ thù, không chỉ đòi quyền lợi trước mắt mà còn có mục tiêu về chính trị rõ ràng
- Hình thức: Phối hợp nhiều hình thức đấu tranh
- Trình độ nhận thức đã phát triển.
C.Mác (1818-1883)
Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
“Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lý luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột”.
“Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi sự xiềng xích”.
Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?
Đều thấy được vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng giải phóng loài người, giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
Tiết 9
2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
- “Đồng minh những người cộng sản” -> Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế.
- “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848)
Cương lĩnh cách mạng của Đảng?
Ai được uỷ nhiệm soạn thảo cương lĩnh?
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
Tiết 9
2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
- “Đồng minh những người cộng sản” .
- “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848)
+ Nội dung cơ bản
Trang bìa Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, xuất bản lần đầu tiên tại Anh tháng 2-1848
(SGK)
+ Ý nghĩa
* Đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
* Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội học (chủ nghĩa Mác).
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
Tiết 9
3. Quốc tế thứ nhất
Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế của công nhân.
* Hoàn cảnh:
* Thành lập: 28/9/1864, Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) (1864-1870)
Quanh cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất
3. Quốc tế thứ nhất
Tiến hành truyền bá học thuyết Mác.
Là trung tâm đoàn kết, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.
* Vai trò của quốc tế thứ 1
* Ý nghĩa:
- Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển.
Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với Phong trào công nhân quốc tế?
4. Quốc tế thứ hai (1889 – 1914)
- Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập
a. Hoàn cảnh ra đời:
- Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới.
b. Hoạt động của quốc tế II:
- Thông qua các Đại hội và nghị quyết: (sự cần thiết thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước, đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8 giờ, lấy ngày 1 - 5 làm ngày Quốc tế lao động.
c. Vai trò của Ăng-ghen: Linh hồn của quốc tế 2, tiếp nối vai trò của quốc tế 1.
4. Quốc tế thứ hai (1889 – 1914)
d. Tan rã:
- Quốc tế thứ hai đi dần đến chỗ phân hóa và tan rã khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
5. Quốc tế cộng sản
- Phong trào công nhân phát triển cần có một tổ chức thống nhất để chỉ đạo.
- Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.
Hoàn cảnh thành lập của Quốc tế cộng sản?
a. Hoàn cảnh thành lập:
b. Đại hội thành lập.
5. Quốc tế cộng sản
c. Vai trò của Quốc tế 3.
Là tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức.
Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản.
d. Quốc tế cộng sản tự giải tán.
Năm 1943,do chiến tranh thế giới nổ ra và lan rộng, sự lãnh đạo chung không còn thích hợp nữa.
- Tại: Mátxcơva, ngày 2-3-1919 Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ 3)
Quốc tế cộng sản được thành lập ra sao?
Quốc tế cộng sản đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin, củng cố tình đoàn kết giữa giai cấp công nhân các nước. Quốc tế Cộng sản định ra chiến lược, sách lược đúng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc các nước thuộc địa.
Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ ràng rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin tưởng V.I.Lênin và Quốc tế Cộng sản. 
Nguyễn Ái Quốc với luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê nin sự thảo
LUYỆN TẬP:
1. Ai là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”?
2. Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác?
A. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố (1776)
B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp được thông qua (1789)
C. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố (1848)
D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864)
C.Mác (1818-1883)
Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
M.Rô-be-xpi-e (1758-1794)
O.Crôm-oen (1599-1658)
3. Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế?
A. Đồng minh những người chính nghĩa.
B. Đồng minh những người cộng sản.
C. “Phong trào hiến chương”
D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864)
4. Công lao của Mác?
A. tham gia thành lập Đồng minh những người cộng sản.
B. tham gia soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, tạo ra vũ khí lý luận cách mạng của giai cấp công nhân- Chủ nghĩa Mác.
C. Tham gia thành lập, lãnh đạo Quốc tế thứ nhất
D. Tất cả A, B, C đều đúng.
LUYỆN TẬP:
Giao nhiệm vụ học tập.
Học bài
2. Chuẩn bị tiết 10 – Mục II - Bài 7
Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX- đầu TK XX
Chủ đề:
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX
Tiết 10. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA VÀ
CUỘC CÁCH MẠNG 1905- 1907.
1. Lê nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.
* Tiểu sử Lê- nin: SGK
V.I. Lê-nin (1870-1924)
- Trình bày hiểu biết của em về V.I. Lê-nin ?
Lê -nin (1870- 1924). Ngu?i sinh ra trong m?t gia dỡnh nh� giỏo ti?n b?
Lờ-nin n?i ti?ng h?c gi?i�ti?ng La Tinh v� ti?ng Hi l?p. Là nguười uyên bác, giản dị, yêu quý nhân dân lao động.
Tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác từ đầu nh?ng nam 90 của thế kỷ XIX.
1895: Thành lập hội liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân.
7/1903: Thành lập Dảng công nhân xã hội dân chủ Nga ( là đảng vô sản kiểu mới).
Mùa
thu năm 1895 Lênin thống nhất
các nhóm Mác xít Pê-téc-bua.
Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới?
- Nhiệm vụ: tiến hành cách mạng XHCN, đánh đổ chính quyền của tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.
- Lật đổ chế độ Nga Hoàng, thành lập nước cộng hòa, cải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
* Năm 1903, thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga: là đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.
1. Lê nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.
- Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.
- Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).
- Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.
Những điểm nào chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới
2. Cách mạng Nga (1905-1907)
- Thảo luận nhóm: (4 phút) - 4 nhóm
-Nhóm 1: Nguyên nhân bùng nổ cách mạng.
-Nhóm 2: Trình bày diễn biến của CM Nga.
-Nhóm 3: Nguyên nhân thất bại của cách mạng Nga
-Nhóm 4: Ý nghĩa cách mạng Nga.
Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng Nga 1905-1907?
Đầu TK XX: nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Năm 1904 – 1905 Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh Nga- Nhật.
Cuối năm 1904 nhiều cuộc bãi công nổ ra.
2. Cách mạng Nga (1905-1907)
* Nguyên nhân:
* Diễn biến:
Lập niên biểu những sự kiện của cách mạng Nga
NIÊN BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CUỘC CÁCH MẠNG NGA 1905-1907
14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình kéo đến cung điện Mùa Đông đưa yêu sách bị tàn sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”
Nông dân nhiều vùng nổi dậy, lấy của người giàu chia cho người nghèo
Khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Matxcơva

Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa
Cách mạng chấm dứt


Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin
Ý nghĩa cuộc cách mạng Nga 1905- 1907?
* Ý nghĩa:
Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.
Làm suy yếu chế độ Nga hoàng.
Là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào năm 1917.
Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
* Tính chất:
Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
3. Cao trào cách mạng 1918 – 1923:
* Nguyên nhân
- Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga.
* Cách mạng 11 - 1918 ở Đức
- Năm 1918, nước Đức bị khủng hoảng do bại trận.
- 9-11-1918 tổng bãi công nổ ra ở Béc-lin dẫn đến khởi nghĩa vũ trang, thành lập nền cộng hòa tư sản.
- Phong trào cách mạng cũng dâng lên mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác.
Cao trào cách mạng 1918-1923 đã diễn ra như thế nào?
Tại sao trong những năm 1918 – 1923, một cao trào lại bùng nổ ở châu Âu?
Câu 1: Ngày “Chủ Nhật đẫm máu” là ngày
A. Nông dân nổi dậy đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, thiêu hủy văn tự, lấy của nhá giàu chia cho nhà nghèo.
B. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình không mang vũ khí kéo đến cung điện mùa đông để đưa bản yêu sách đến nhà vua, đã bị đàn áp đẫm máu.
C. Cuộc chiến anh dũng ở Mat-xcơ-va, nhưng thất bại vì lực lượng chênh lệch.
D. Tất cả đều sai
LUYỆN TẬP:
Hãy chọn chữ cái chứa ý trả lời đúng.
B
Câu 2: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì?
A. Lật đổ chế độ Nga hoàng.
B. Tiến hành cách mạng XHCN.
C. Thành lập nhà nước vô sản.
D. Cải cách dân chủ.
LUYỆN TẬP:
Hãy chọn chữ cái chứa ý trả lời đúng.
A
Câu 3: Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 do giai cấp nào lãnh đạo?
Giai cấp vô sản
Giai cấp nông dân
Giai cấp tư sản
Giai cấp tiểu tư sản
LUYỆN TẬP:
Hãy chọn chữ cái chứa ý trả lời đúng.
A
Câu 4: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?
Lật đổ chính quyền Nga hoàng.
Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản.
Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.
Chống chiến tranh đế quốc.
C
LUYỆN TẬP:
Hãy chọn chữ cái chứa ý trả lời đúng.
Vận dụng: Hãy so sánh các cuộc cách mạng tư sản với cách mạng Nga (1905-1907) ?
Giai cấp vô sản
(Đảng công nhân XHDC Nga)
Nhân dân (chủ yếu là công nhân và nông dân)
- Lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng, thực hiện dân chủ.
Cách mạng dân chủ tư sản
- Hướng phát triển là cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Giai cấp tư sản
Nhân dân
(chủ yếu là nông dân)
Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nước cộng hòa.
Cách mạng tư sản
Mở đường cho CNTB phát triển.
Ôn tập toàn bộ chủ đề.
Đọc trước mục Quốc tế Cộng sản và trả lời câu hỏi .
Giao nhiệm vụ học tập
Tiết 11: Tổng kết chủ đề:
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX
Bài tập trắc nghiệm.
Câu 1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào công nhân quốc tế
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
Tư sản bóc lột vô sản. B. Phong kiến bóc lột tư sản.
C. Địa chủ bóc lột nông dân. D. Vô sản bóc lột tư sản.
Câu 2. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là ?
A. Khởi nghĩa vũ trang. B. Đấu tranh chính trị.
C. Bãi công. D. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
A
D
Câu 3. Theo trình tự thời gian, các hình thức đấu tranh
của giai cấp công nhân là?
A. Vũ trang- Chính trị - Bãi công – Đập phá máy móc.
B. Chính trị - Bãi công – Đập phá máy móc - Vũ trang.
C. Đập phá máy móc - Vũ trang - Chính trị - Bãi công.
D. Đập phá máy móc - Bãi công - Vũ trang - Chính trị.
Câu 4. Theo trình tự thời gian, các hình thức đấu tranh
của giai cấp công nhân đã chứng tỏ được điều gì ?
A. Thắng lợi ban đầu. B. Thành công.
C. Tiến bộ trong nhận thức. D. Thất bại.
D
C
Câu 5. Phong trào “ Hiến chương nổ ra ở Anh năm 1836”
là hình thức đấu tranh
A. vũ trang. B. chính trị.
C. bãi công. D. đập phá máy móc.
Câu 6. Phong trào “ công nhân dệt ở thành phố li- Ông nước
Pháp nổ ra năm 1830” là hình thức đấu tranh
A. vũ trang. B. chính trị.
C. bãi công. D. đập phá máy móc
B
A
Câu 7: Phong trào công nhân quốc tế trong những
năm 1830- 1840 mang ý nghĩa về
A. sự trưởng thành. B. sự đầu hàng.
C. sự thắng lợi. D. sự thành công.
Câu 8: Phong trào công nhân quốc tế trong những năm 1848- 1870 đã thể hiện
A. tinh thần đoàn kết dân tộc. B.tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản .
C. tinh thần giai cấp tư sản. D. tinh thần yêu nước.
A
B
Câu 9: Kết quả đấu tranh của phong trào công nhân quốc tế
trong những năm cuối thế kỉ XIX là:
A. Sự ra đời các tổ chức nhóm người yêu nước .
B. Sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Sự ra sụp đổ của hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa.
D. Sự ra đời các tổ chức chính trị ở các nước.
Câu 10: Kết quả cao trào cách mạng 1918-1923 đã hình thành các tổ chức nào ?
A. Đảng cộng sản ở các nước . B. Gìn giữ hoà bình thế giới .
C. Yêu nước ở nước ngoài. D. Liên minh khu vực.
D
A
Câu 12. Tổ chức của giai cấp công nhân quốc tế đầu tiên có tên gọi là gì ?
Câu 11. Tuyên ngôn của phong trào công nhân quốc tế được
Mác vàĂng- ghen soạn thảo , kết thúc bằng lời kê gọi:
“Tư sản các các nước đoàn kết lại.”
“Vô sản các các nước đoàn kết lại.”
C. “Nhân dân các các nước đoàn kết lại.”
D. “Nhân loại đoàn kết lại.”
A. Đồng minh những người cộng sản.
B. Đồng minh những người yêu nước.
C. Đồng minh những người cùng khổ.
D. Đồng minh những người cách mạng.
B
Câu 14. Sự cần thiết đã nêu ra trong hội nghị Quốc tế thứ 2
( 1989-1914) là gì ?
Thành lập chính Đảng ở mỗi nước.
Thành lập chính Đảng ở mỗi khu vực trên thế giới
Thành lập chính Đảng ở mỗi châu lục.
D. Thành lập chính Đảng của cả thế giới.
Câu 13. Vai trò của Quốc tế thứ nhất ( 1864-1870) là:
A. Truyền bá học thuyết Mác – Ăng ghen.
B. Truyền bá lòng yêu nước.
C. Truyền bá văn hoá tư sản.
D. Truyền bá tinh hoa văn hoá của nhân loại.
A
A
Câu 16. Đảng vô sản kiểu mới ở Nga do ai sáng lập ?
C .Mác. B.Ăng – ghen
C. V.I.Lê- Nin. D. Hồ Chí Minh.
Câu 15. Ngày quốc tế lao động được chọn làm ngày kỉ niệm
trên thế giới, bắt đầu từ
A. ngày 1 tháng 5 năm 1886. B. ngày 1 tháng 5 năm 1887
C. ngày 1 tháng 5 năm 1888 D. ngày 1 tháng 5 năm 1889
D
C
Bài tập tự luận.
Câu 1. Vì sao nói Mác và Ăng ghen là “đôi bạn vĩ đại
của mọi thời đại” ?
Câu 3. Trình bày nguyên nhân , diễn biến kết quả và ý nghĩa
cách mạng ở Nga 1905-1907?
Câu 2. Theo em, Đảng vô sản “kiểu mới” ở Nga là Đảng như thế nào ?
Nhiệm vụ học tập
Tiết 12 Bài 5: Công xã Pari 1871

*Yêu cầu: ( Chọn 1 trong 2 yêu cầu để thực hiện )

1. Tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871?

2. Nêu ý nghĩa của công xã Pa ri, vì sao nói công xã là một nhà nước kiểu mới ?
Bài giảng lịch sử lớp 8
CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX
TIẾT 12 BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871
Rô- be- spie
Napoléon III sinh ngày 20/04/1808,
là con trai thứ ba của 
Louis Napoléon Bonaparte 
(em trai của Napoléon I)
Napoleon III chính là cháu
ruột của Napoleon I
- Tháng 4-1832, Napoléon III nhập quốc tịch Thụy Sĩ. Tháng 7 năm đó,  Napoléon II đột ngột qua đời ở tuổi 22. Từ đó, ông tự nhận là người thừa kế hợp pháp đế nghiệp của ông bác.
BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871
SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
Hoàn cảnh ra đời của Công xã:

+ Hoàng đế Na- pô –lê –ông III tuyên chiến với nước Phổ với mục đích gì ?
+ Kết quả trận chiến này đã dẫn đến những vấn đề gì cho nước Pháp ?
+ Nguyên nhân nào làm bùng nổ cuộc khởi nhĩa 18/3/1871 ?
BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871
SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã
- Năm 1870 Pháp tuyên chiến với Phổ nhưng thất bại vua Na- pô- lê- ông III và 10 vạn quân bị bắt.
Ngày 4-9-1870, nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na- pô- lê- ông III và chính phủ tư sản lâm thời được thành lập ( Chính phủ vệ quốc )
BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871
SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
Hoàn cảnh ra đời của Công xã:

+ Nguyên nhân nào làm bùng nổ cuộc khởi nhĩa 18/3/1871 ?
BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871
SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã
Khi quân Phổ tiến vào nước Pháp thì chính phủ tư sản lâm thời xin đình chiến. Nhưng nhân dân thì kiên quyết chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.
Mâu thuẫn giữa chính phủ lâm thời ( tư sản ) với quần chúng nhân dân Pa ri ( Quốc dân quân )
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Tư bản Pháp khi ấy như lửa cháy hai bên, bên thì Đức bắt chịu đầu hàng, bên thì cách mạng nổi trước mắt. Tư bản Pháp thề chịu nhục với Đức chứ không chịu hoà với cách mạng” → Chứng tỏ: tư sản Pháp sợ nhân dân hơn sợ quân Đức xâm lược nên đã đầu hàng Đức để rảnh tay đối phó với nhân dân.
2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.
* Diễn biến:


Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/31871 ?
2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.
*Diễn biến:
Để tước vũ khí và bắt các uỷ viên quốc dân quân, chính quyền tư sản ( Chi- e ) âm mưu đánh úp đồi Mông - mác.

- Sáng 18-3-1871 quân Chi-e đánh chiếm đồi Mông -mác nhưng bị thất bại. Quốc dân quân làm chủ Pa ri, quân Chi-e tháo chạy về Véc-xai.
VECXAI
18-3-1871
MÔNG MÁC
TOÀ THỊ CHÍNH
28-3-1971
Mũi tấn công của quân Véc xai
* Kết quả :Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 mang lại kết quả như thế nào ?
* Kết quả:
-Ngày 26-3- 1871, nhân dân bầu Hội đồng Công xã theo phổ thông đầu phiếu với 86 đại biểu biểu cho nhân dân lao động.
“Ngày 28/3/1871, tại Quảng trường Toà thị chính giữa một biển người bao la, Công xã long trọng tuyên bố, ra mắt quốc dân trong tiếng hô vang dậy “Công xã muôn năm”. Tiếng đại bác chào mừng rung chuyển đất trời. Đoàn quân nhạc cử bài Quốc ca (bài Mác-xây-e) hùng tráng, tiếng hát vang như sấm dậy. Từ 1790 đến nay chưa bao giờ Pa-ri lại phấn khởi và xúc động đến thế. Tim mọi người ngừng đập, nước mắt trào lên mi”.
đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã lật đổ giai cấp tư sản, đưa nhân dân lao động làm chủ Pa-ri.
Đọc SGK mục II: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA RI
Nhiệm vụ còn lại
Tiết 13 Bài 5: Công xã Pari 1871 (tt)

*Yêu cầu: ( yêu cầu để thực hiện )

2. Nêu ý nghĩa của công xã Pa ri, vì sao nói công xã là một nhà nước kiểu mới ?
nguon VI OLET