Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

Đăng ngày 12/16/2017 6:33:31 AM | Thể loại: Đạo đức 3 | Chia sẽ bởi: Thịnh Lê Hùng | Lần tải: 2 | Lần xem: 16 | Page: 13 | Kích thước: 2.52 M | Loại file: ppt
  • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - 1
  • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - 2
  • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - 3
  • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - 4
  • Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 7. Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, Đạo đức 3. . https://nslide.com/bai-giang/bai-7-quan-tam-giup-do-hang-xom-lang-gieng.xfux0q.html

Nội dung

D?O D?C L?P 3
Người thực hiện: Lê Hùng Thịnh
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Trường Tiểu học Trung Thành – Quan Hóa – Thanh Hóa
b. Sang nhà cô lấy giúp quần áo vào nhà.
a. Cứ để vậy vì cô đi không nhờ mình lấy giúp.
Nhà cô Ngọc hàng xóm đi vắng, không có ai ở nhà, trời thì sắp mưa mà ngoài sân cô phơi rất nhiều quần áo. Em sẽ làm gì lúc này?
BÀI CŨ
c. Lo chuyện nhà mình thôi, chuyện nhà cô ấy thì cô ấy lo.
Em chọn ý nào?
Không nên giúp hàng xóm khi gặp khó khăn, vì như thế sẽ làm cho công việc của họ thêm rắc rối.
Giúp đỡ hàng xóm láng giềng là việc làm cần thiết
BÀI CŨ
Giúp đỡ hàng xóm sẽ gắn chặt hơn tình cảm giữa mọi người với nhau.
Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đ
S
Đ
Bài tập 4: Theo em hành vi, việc làm nào dưới đây là nên làm hoặc không nên làm đối với hàng xóm, láng giềng?
a) Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm.
b) Đánh nhau với trẻ con hàng xóm.
c) Ném gà nhà hàng xóm.
d) Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn.
đ) Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm.
e) Không làm ồn trong giờ nghỉ trưa.
g) Không vứt rác sang nhà hàng xóm.
(Đánh dấu + vào trước việc làm nên làm;
đánh dấu – vào trước hành vi không nên làm)
Bài tập 4: Theo em hành vi, việc làm nào dưới đây là nên làm hoặc không nên làm đối với hàng xóm, láng giềng?
a) Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm.
b) Đánh nhau với trẻ con hàng xóm.
c) Ném gà nhà hàng xóm.
d) Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn.
đ) Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm.
e) Không làm ồn trong giờ nghỉ trưa.
g) Không vứt rác sang nhà hàng xóm.
(Đánh dấu + vào trước việc làm nên làm;
đánh dấu – vào trước hành vi không nên làm)
+
+
+
+
-
-
-
a) Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm.
d) Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn.
e) Không làm ồn trong giờ nghỉ trưa.
g) Không vứt rác sang nhà hàng xóm.
b) Đánh nhau với trẻ con hàng xóm.
c) Ném gà nhà hàng xóm.
đ) Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm.
Bài tập 5: Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao?
a) Bác Hai ở cạnh nhà em bị cảm. Bác nhờ em đi gọi con gái bác đang làm ngoài đồng.
b) Bác Nam có việc vội đi đâu đó từ sớm. Bác nhờ em trông nhà giúp.
c) Các bạn đến chơi nhà em và cười đùa ầm ĩ trong khi bà cụ hàng xóm đang ốm.
d) Khách của gia đình bác Hải đến chơi mà cả nhà đi vắng hết, người khách nhờ em chuyển giúp cho bác Hải lá thư.
a) Bác Hai ở cạnh nhà em bị cảm. Bác nhờ em đi gọi con gái bác đang làm ngoài đồng.
b) Bác Nam có việc vội đi đâu đó từ sớm. Bác nhờ em trông nhà giúp.
c) Các bạn đến chơi nhà em và cười đùa ầm ĩ trong khi bà cụ hàng xóm đang ốm.
d) Khách của gia đình bác Hải đến chơi mà cả nhà đi vắng hết, người khách nhờ em chuyển giúp cho bác Hải lá thư.
Thảo luận và đóng vai xử lý các tình huống
- Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng
- Bán anh em xa mua láng giềng gần
Bài tập 6: Tìm và nêu một số câu ca dao, tục ngữ, truyện thơ, tranh ảnh,… về chủ đề quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng?
- Họ hàng xa không bằng láng giềng gần
- Cơm ăn không hết thì treo
Việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng

Người xưa đã nói chớ quên,
Láng giềng tắt lửa, tối đèn có nhau.
Giữ gìn tình nghĩa tương giao,
Sẵn sàng giúp đỡ khác nào người thân.
Bài học:
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Điền từ còn thiếu trong mỗi câu thành ngữ, tục ngữ sau:
1
1. Bán anh em xa mua láng giềng …
2
2. … chó chửi mèo
3. Hàng xóm tối lửa tắt … có nhau
3
4
4. Ăn ở như … nước đầy
5
5. Cháy nhà hàng … bình chân như vại
TỪ HÀNG DỌC
Về nhà
Chuẩn bị bài sau “Biết ơn thương binh liệt sĩ”: Đọc trước câu chuyện “Một chuyến đi bổ ích” (Vở bài tập Đạo đức, trang 26).
CHÚC CÁC EM
CHĂM
NGOAN
HỌC GIỎI
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC!