BÀI 7+8
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
TIẾT 10
I. XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây: Vật liệu; chiều dài; tiết diện.
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
I. XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
2. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây ta cần phải giữ nguyên yếu tố nào? Và thay đổi yếu tố nào?
I. XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
3. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào tiết diện của dây ta cần phải giữ nguyên yếu tố nào? Và thay đổi yếu tố nào?
Cùng chiều dài
Cùng vật liệu làm dây
S2
S1
Đo điện trở của dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l nhưng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài dây dẫn.
1. Dự kiến cách làm:
- Một dây dẫn dài l có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu? Tương tự như thế một dây dẫn có chiều dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?
=> Dây dẫn dài 2l có điện trở 2R, dây dẫn dài 3l có điện trở 3R.
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
(1)
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Hình a.
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
(2)
Hình b.
(1)
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
2. Thí nghiệm kiểm tra:
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
(1)
(2)
(3)
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Hình c.
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
(1)
(2)
(3)
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Hình c.
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
U3= 6
I3= 0,5
R3= 12
U1= 6
U2= 6
U3= 6
I1= 1,5
R1= 4
I1= 0,75
I3= 0,5
R2= 8
R3= 12
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm, cho ta biết dự đoán đã nêu là đúng.
- Vậy điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài dây?
=> Với các dây dẫn cùng tiết diện, cùng làm từ một loại vật liệu thì điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
3. Kết luận :
1. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
R
R
R
R
R
R
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
1. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
1. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
K
K
K
 
 
 
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
1. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
K
K
K
 
 
 
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
2. Thí nghiệm kiểm tra
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S1 , R1 (d1)
2.1 Thí nghiệm với dây có tiết diện S1
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
S2 , R2 (d2)
2.2 Thí nghiệm với dây có tiết diện S2
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
Thí nghiệm kiểm tra đã cho kết quả:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
3.Nhận xét:
Ta có :


Từ 1 và 2 ta có
4.Kết luận:
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀ CHIỀU DÀI VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
IV. VẬN DỤNG ( Tự học có hướng dẫn)
C4 / bài 7 trang 21
Ta có : U không đổi thì I tỉ lệ nghịch với R mà I1 = 0,25I2
=> R2 = 0,25R1

Ta có :
C4 / bài 8 trang 24
GHI NHỚ
-Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây
-Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây
DẶN DÒ
-Học bài và nắm vững hai công thức trong bài học
- Làm các bài tập trong sách bài tập.
- Xem trước bài : “ Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn ”

Tiết học đến đây là kết thúc
Chúc các em học tốt
nguon VI OLET