Thêu móc xích
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Kĩ thuật – Lớp 4B
Bài 7: Thêu móc xích ( tiết 1).

Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích .
VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ
- Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu.
Chỉ thêu các màu.
Kim thêu hoặc khâu cỡ nhỏ.
Bút chì , thước kẻ, kéo.
Nêu đặc điểm đường thêu móc xích
a) Mặt phải đường thêu
b) Mặt trái đường thêu
1. Vạch dấu đường thêu
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 cm
2.Thêu móc xích theo đường dấu
a) Bắt đầu thêu
b) Thêu mũi thứ nhất
c) Thêu mũi thứ hai
d) Thêu các mũi tiếp theo
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
Thêu móc xích được thực hiện theo chiều
từ phải sang trái
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
Khi thêu phải tạo vòng chỉ qua đường dấu
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
Vị trí xuống kim của mũi thêu sau nằm phía trong mũi thêu trước liền kề
Thêu móc xích được thực hiện theo chiều từ phải sang trái. Khi thêu, phải tạo vòng chỉ qua đường dấu. Vị trí xuống kim của mũi thêu sau nằm phía trong mũi thêu trước liền kề.
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
10
1
9
8
7
6
5
4
3
2
Kết thúc đường thêu
GHI NHỚ
2.Thêu móc xích được thực hiện theo chiều từ phải sang trái. Khi thêu, phải tạo vũng chỉ qua đường dấu. Vị trí xuống kim của mũi thêu sau nằm phía trong mũi thêu trước liền kề.
1.Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành nh?ng vòng chỉ móc nối tiếp nhau như chuỗi mắt xích.
3. Khi kết thúc đường thêu phải xuống kim ở ngoài mũi thêu để chặn mũi thêu cuối.
2. Thêu móc xích theo đường dấu
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi