mĩ thuật 3
vẽ cái chai
Tiết dạy sinh hoạt chuyên môn
1
2
3
4
* Giới thiệu bài :
Phích, ca, chai....
* Các em cho thầy biết Người ta
thường đựng nước vào đâu?
2
3
4
* Các em cho thầy biết Người ta
thường đựng rượu vào đâu ?
Chai rượu
3
4
* Các em cho biết Cái chai
có nắp không ?

4
* Các em cho thầy biết Chai
thường làm bằng chất liệu gì ?
Thủy tinh, nhựa....
* Đây là cái gì ?
Cái chai
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012
Mĩ thuật
Bài 7 : Vẽ theo mẫu
vẽ cái chai
*Hoạt động 1. Quan sát nhận xét
Thảo luận nhóm
Quan sát tranh và cho biết:
- H×nh d¸ng c¸c chai d­íi ®©y gièng hay kh¸c nhau ?
- MÇu s¾c c¸c chai nh­ thÕ nµo ?

* C¸i chai gåm nh÷ng bé phËn nµo ?
* C¸i chai gåm nh÷ng bé phËn sau :
Miệng
Đáy
Thân
Vai
Cổ
Nắp
* Giới thiệu thêm một số hình ảnh các loại chai .....
*Hoạt động 2. Cách vÏ c¸i chai :
* B1 : Vẽ phác khung hình chung, kẻ trục đối xứng chia các bộ phận của cái chai.
* B2 : Nhìn mẫu phác nét thẳng các bộ phận cái chai.
* B3 : Sửa hình tẩy các nét thừa cho gần giống mẫu.
* B4 : Trang trí và vẽ màu theo ý thích .
Miệng
Cổ
Vai
Thân
Dáy
* B1 : Vẽ phác khung hình chung, kẻ trục đối xứng chia các bộ phận của cái chai.
* B2 : Nhìn mẫu phác nét thẳng các bộ phận cái chai.
* B3 : Sửa hình tẩy các nét thừa cho gần giống mẫu.
* B4 : Trang trí và vẽ màu theo ý thích .
Hình vẽ c¸i chai quá nhỏ
Hình vẽ c¸i chai bị lệch một bên
Hình vẽ c¸i chai vừa với phần giấy
Thực hành
* Các em hãy chọn mét c¸i chai và vẽ vào vở tập vẽ .
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Bài nào vẽ giống mẫu hơn ?
- Bài nào có bố cục đẹp, và bố cục chưa đẹp ?
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?
ô chữ kỳ diệu
Tìm từ hàng dọc
* Màu đỏ cộng màu xanh lam thành màu gì ?

* Trước khi tô màu các em phải vẽ gì ?

* Bút chì vẽ thường có màu gì ?

* Hoa thường cắm vào đâu cho tươi lâu ?

* Các em vẽ hình xong chúng ta vẽ thêm gì cho tranh thêm đẹp ?

* Lọ hoa và quả trong bài được gọi là gì ?

* Độ đậm nhạt ở bài vẽ, đã có đậm, sáng còn độ gì nữa ?

* Từ hàng dọc : Đây là tên bài học hôm nay, có 2 từ ?
giờ học đã kết thúc
xin cảm ơn các thầy cô giáo về dự