Trường THCS Đốc Binh Kiều
Sinh Học 8
GV : Nguyễn Thị Cẩm Nhung
B CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG
Chủ đề: VẬN ĐỘNG (tt)
Nội dung
I Cấu tạo của xương
II Sự to ra và dài ra của xương
III Thành phần hoá học và tính chất của xương
I. Cấu tạo của xương
Quan sát hình vẽ hãy mô tả cấu tạo của xương dài?
Sụn
Mô xương xốp
Nan xương
Mô xương cứng
Khoang xương
1. Cấu tạo xương dài
Xương dài có cấu trúc hình ống, mô xương xốp ở hai đầu xương, trong xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu, khoang xương chứa tủy đỏ (ở trẻ em) hoặc tủy vàng (ở người lớn).
Nêu cấu tạo của xương?
->Gồm màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp.

I- Cấu tạo của xương
1. Cấu tạo xương dài
2. Chức năng của xương dài
- Xương có cấu tạo gồm màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp.
- Xương dài có cấu trúc hình ống, mô xương xốp ở hai đầu xương, trong xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu, khoang xương chứa tủy đỏ (ở trẻ em) hoặc tủy vàng (ở người lớn).
2. Chức năng của xương dài
Sụn bọc đầu xương.
- Mô xương xốp gồm các nan xương
- Giảm ma sát trong khớp xương.
- Phân tán lực tác động.
- Tạo các ô chứa tủy đỏ xương
Màng xương
Mô xương cứng
Khoang xương
- Giúp xương phát triển to về bề ngang.
Chiu lực, đảm bảo vững chắc.
Chứa tuỷ đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu; chứa tuỷ vàng ở người lớn.
3. Cấu tạo xương ngắn và xương dẹt
Đọc thông tin trong SGK và quan sát hình vẽ cho biết cấu tạo của xương ngắn và xương dẹt?
II. Sự to ra và dài ra của xương
Đọc thông tin trong sách, quan sát hình 8.4 và 8.5
Sụn tăng trưởng ở xương trẻ em
Vai trò của sụn tăng trưởng trong sự dài ra của xương
Sụn
Mô xương xốp
Nan xương
Mô xương cứng
Khoang xương
Xương to ra và dài ra do đâu?
-> Xương to ra do tế bào màng xương phân chia
-> Xương dài ra do sụn tăng trưởng phân chia

II Sự to ra và dài ra của xương
III Thành phần hoá học và tính chất của xương
- Xương to ra do tế bào màng xương phân chia.
- Xương dài ra do sụn tăng trưởng phân chia.
THÍ NGHIỆM 1 :
Bọt khí
Ngâm xương trong dung dịch HCl 10% sau 15 phút lấy ra, uốn xem xương cứng hay mềm?
THÍ NGHIỆM 2 :
-> Thấy xương mềm (cốt giao).
Thí nghiệm 2: Đốt một xương khác trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi không cháy nữa,không còn thấy khói bay lên. Bóp nhẹ phần xương đã đốt
-> Thấy xương tan vụn (muối khoáng).

III Thành phần hoá học và tính chất của xương
Xương gồm 2 thành phần chính là: chất cốt giao (hữu cơ) và muối khoáng (Chủ yếu là canxi).
- Chất hữu cơ giúp xương có tính đàn hồi, mềm dẻo.
- Chất khoáng giúp xương có tính bền chắc.
BÀI TẬP : Hãy xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương :
Sụn đầu xương
Sụn tăng trưởng
Mô xương xốp
Mô xương cứng
Tủy xương
Sinh ra hồng cầu , chứa mỡ ở người già .
Giảm ma sát trong khớp .
Xương lớn lên về bề ngang
Phân tán lực , tạo ô chứa tủy
Chịu lực .
Xương dài ra .
Về nhà học bài, trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc phần “Em có biết”.
- Chuẩn bị trước bài mới: Cấu tạo và tính chất của cơ
nguon VI OLET