DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
GIAO THOA SÓNG CƠ
Thầy giáo: Nguyễn Sỹ Trương
Trường THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
1. Định nghĩa:
Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu lẫn nhau.

GIAO THOA SÓNG.
2 . Điều kiện :


Hai nguồn kết hợp: + Dao động cùng phương, cùng tần số.
+ Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra.

 
GIAO THOA SÓNG.
 
GIÁO DỤC ONLINE KINH BẮC
TINH GIẢN-TRỌNG TÂM
THEO ĐÚNG CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
nguon VI OLET