CHÀO CÁC EM HỌC SINH!
Kiểm tra bài cũ
Kể tên các khu vực địa hình nước ta
Kể tên các vùng núi nước ta
Các dạng đồng bằng của nước ta
Đặc điểm hướng núi của vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc.
BÀI 8
THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
1-Khái quát về Biển Đông
2. Ảnh hưởng của biển Đông đến thiênnhiên Việt Nam
BÀI 8. THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
MỤC TIÊU
Biết đặc điểm khái quát về Biển Đông
Hiểu được anh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam
1.Khái quát về Biển Đông
RỘNG
KÍN
1.Khái quát về Biển Đông
1.Khái quát về Biển Đông
Tài nguyên
1.Khái quát về Biển Đông
Tài nguyên
2. Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam
Khí hậu :
b Địa hình:
Các dạng địa hình bờ biển
Các ngành kinh tế
c.Hệ sinh thái vùng ven biển:
Hệ sinh thái rừng ngập mặn (ở nước ta có 450 nghìn ha (thứ 2 TG), riêng Nam Bộ 300 nghìn ha).
Hệ sinh thái rừng TRÀM-đất phèn).
Hệ sinh thái rừng trên các đảo.
Tuy nhiên hệ sinh thái rừng ngập mặn đang bị giảm sút nghiêm trọng.
Cháy rừng.
Do chuyển sang nuôi trồng thủy sản.
d.Tài nguyên thiên nhiên vùng biển.
*Tài nguyên khoáng sản :
- Dầu khí ( giá trị nhất):
- Ti tan
- Muối biển (tài nguyên vô tận)
Khai thác dầu khí ở Biển Đông
KHAI THÁC TITAN (BÌNH ĐỊNH)
KHAI THÁC CÁT (KHÁNH HÒA)
Vì sao?
*T�i nguy�n h?i s?n :
Sinh v?t Bi?n Dơng: gi�u th�nh ph?n lồi v� cĩ nang su?t sinh h?c cao, nh?t l� ? v�ng ven b?.

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG
CÁ THU LỚN
Nguồn tài nguyên biển đang bị giảm sút:
Vì sao?
*Thiên tai vùng biển:
-Bão:
Mỗi năm trung bình có 3 – 4 cơn bão trực tiếp đổ vào nước ta.
-Sạt lở bờ biển: ven biển miền Trung
-Hiện tượng cát bay: ven biển miền Trung còn chịu tác hại của hiện tượng cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn, làng mạc và làm hoang mạc hóa đất đai.
1.KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG
2.ẢNH HƯỞNG CỦA BIỂN ĐÔNG ĐẾN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
* Sử dụng hợp lý nguồn lợi thiên nhiên biển-TỔNG HỢP KT BIỂN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
* Phòng chống thiên tai
=>những vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta.
TỔNG HỢP
THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
LUYỆN TẬP
Câu 1:Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?
A. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
B. Là một trong các biển nhở ở Thái Bình Dương
C. Nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương
D. Phía đông và đông nam mở ra đại dương
Câu 2: Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là
A. Mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn
B. Làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa hơn
C. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô trong mùa đông
D. Làm giảm bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ
LUYỆN TẬP
Câu 3: Thiên tai mang lại thiệt hại lớn nhất cho cư dân vùng biển là
Sạt lở bờ biển     
B. Nạn cát bay
C. Triều cường     
D. Bão
Câu 4: Ở nước ta hiện nay, tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất tới đời sống của cư dân ven biển là
A. Tài nguyên du lịch biển     
B. Tài nguyên khoáng sản
C. Tài nguyên hải sản      
D. Tài nguyên điện gió
NHIỆM VỤ TỰ HỌC
nguon VI OLET