HÓA HỌC 12 - TỔ 3
ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE VÀ CACBOHIDRAT
Nội dung
Thí Nghiệm 1:
Điều chế etyl axetat
Thí Nghiệm 3:
Phản ứng của glucozo với Cu(OH)2
Thí Nghiệm 2:
Phản ứng xà phòng hoá
Thí Nghiệm 4:
Phản ứng của hồ tinh bột
03
Phản ứng của glucozo với Cu(OH)2
- Tổ 3- chúng ta là một-
Đam mê thí nghiệm
Dụng cụ:

Ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ

Hoá chất:
dung dịch CuSO4 5%, dung dịch NaOH 10%, dung dịch glucozo 1%
Dụng cụ, hoá chất?
Tiến hành thí nghiệm
-Cho 5 giọt CuSO4 10% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, rồi gạn bỏ lớp dung dịch giữ lấy kết tủa Cu(OH)2.

-Cho thêm vào đó 2 ml dung dịch glucozo 1%. Quan sát hiện tượng.

-Đun nóng ống nghiệm, quan sát. Giải thích và viết phương trình hoá học.
Hiện Tượng

Tổ 3-12a2
Phản ứng điều chế Cu(OH)2: Tạo kết tủa màu xanh lắng xuống đáy ống nghiệm
PTHH: NaOH + CuSO4  Cu(OH)2 + Na2SO4
-Khi cho thêm dung dịch glucozơ 1% vào kết tủa Cu(OH)2 xanh, thì ta thấy kết tủa tan khi lắc nhẹ tạo dung dich phức màu xanh lam đặc trưng. Phân tử glucozo chưa nhiều nhóm OH liền kề
PTHH: 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

*Chú ý: Sau phản ứng tạo Cu(OH)2 nếu dư kiềm mà các bạn không cho glucozo vào ngay thì Cu(OH)2 sẽ chuyển thành phức, phức này k tác dụng với glucozo, nhưng làm giảm hiệu suất phản ứng.
-Khi đun nóng ống nghiệm ta thấy kết tủa đỏ gạch xuất hiện, kết tủa đó là Cu2O. Nhóm anđehit ( CH=O) của glucozo đã khử Cu(II) trong Cu(OH)2 thành Cu(I) dưới dạng Cu2O kết tủa đỏ gạch
PTHH :CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2OH(CHOH)4COONa + Cu2O + 3H2O
Theo dõi video thí nghiệm!

Sau khi xem xong nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào xin hãy liên hệ tới ‘Tổ 3’. Chúng tớ ở đây để phục vụ các bạn!
Please keep this slide for attribution.
Nếu thấy hay hãy like share để ủng hộ bài viết của chúng tớ nhé!
nguon VI OLET